Vé thưởng quốc tế của JAL

Tin tức & Ưu đãi đặc biệt của JMB

Đóng

Please scroll horizontally.

Thời hạn đặt vé thưởng

Việc đặt vé thưởng sẽ được chấp nhận từ 10:00 (giờ Nhật Bản), 360 ngày trước khi chuyến bay khởi hành (không bao gồm ngày khởi hành).
Bạn có thể đặt vé khứ hồi từ 360 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay cuối cùng trong hành trình của mình.

Mục đặt chỗ được thực hiện trên trang web của JAL Đặt chỗ qua điện thoại
48 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên 24 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên
 • Nếu thời hạn trên nằm ngoài giờ làm việc của Tổng đài hoặc Văn phòng JAL, thì thời hạn sẽ là ngày làm việc trước đó.

Việc đặt chỗ trong danh sách chờ chỉ áp dụng đối với Hạng Nhất.
Thời hạn giữ chỗ trong danh sách chờ được áp dụng như sau.

Hành trình Thời hạn giữ chỗ trong danh sách chờ của Hạng Nhất
90 - 360 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên Chỗ trong danh sách chờ sẽ được giữ cho đến 82 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên
8 - 89 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên Chỗ trong danh sách chờ sẽ được giữ cho đến 7 ngày sau khi đặt chỗ, hoặc 8 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên, tùy theo thời điểm nào sớm hơn
Trong vòng 7 ngày trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên Không cho phép đặt chỗ trong danh sách chờ
 • Chỗ trong danh sách chờ sẽ bị hủy nếu không được đặt và xuất vé trước thời hạn giữ chỗ tương ứng.
 • Thay đổi đặt chỗ không áp dụng cho các chuyến bay đã đặt chỗ trong danh sách chờ.
  Để thực hiện thay đổi, vui lòng hủy mục đặt chỗ hiện tại, sau đó tạo mục đặt chỗ mới cho hành trình mong muốn.

Cách đổi thưởng

Yêu cầu vé thưởng phải được thực hiện thông qua trang web của JAL hoặc Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB tại khu vực bạn đăng ký thành viên.
Bạn có thể đặt vé khứ hồi từ 360 ngày trước ngày khởi hành của chặng bay cuối cùng trong hành trình của mình.

Cách yêu cầu Vé thưởng quốc tế JAL từ trang Chương trình JMB

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản JMB của mình để đặt vé thưởng. Sau khi đăng nhập, vui lòng làm theo các bước sau từ đầu trang Chương trình JM

1Chọn Vé thưởng của hãng hàng không JAL Group trong mục các Phần thưởng phổ biến dưới mục Đổi dặm.

2Trên menu hiển thị, chọn mục thích hợp trong Đặt vé.
 • Nhấp vào Vé thưởng quốc tế của JAL để tìm các chuyến bay có ngày bay bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Lịch kiểm tra tình trạng ghế trống cho Vé thưởng quốc tế để tìm kiếm chuyến bay bằng lịch.

1Chọn Vé thưởng của hãng hàng không JAL Group trong mục các Phần thưởng phổ biến dưới mục Đổi dặm.

2Trên menu hiển thị, chọn mục thích hợp trong Đặt vé.
 • Nhấp vào Vé thưởng quốc tế của JAL để tìm các chuyến bay có ngày bay bạn đã chọn.
 • Nhấp vào Lịch kiểm tra tình trạng ghế trống cho Vé thưởng quốc tế để tìm kiếm chuyến bay bằng lịch.

Để thực hiện yêu cầu qua điện thoại, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đặt vé thưởng JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB bên dưới.

Bộ phận Đặt vé thưởng JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB

 • Yêu cầu được thực hiện qua điện thoại sẽ áp dụng Phí dịch vụ bán vé
 • Các chương trình khuyến mãi vé thưởng trên trang web của JAL sẽ chỉ áp dụng thông qua trang web của JAL. Không chấp nhận yêu cầu qua điện thoại.
 • Khi sử dụng trang web của JAL, hệ thống sẽ tự động chọn và hiển thị các chuyến bay thẳng và chuyến bay nối chuyến giữa thành phố khởi hành và thành phố đến được chỉ định.
  Chỉ có thể đặt chỗ trực tuyến cho các chuyến bay được hiển thị. Nếu chuyến bay bạn mong muốn không được hiển thị, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB.

Lưu ý khi yêu cầu đổi thưởng

Tại thời điểm đặt chỗ, tài khoản JMB của bạn phải có đủ số dặm cần thiết để đổi thưởng. Nếu không có đủ số dặm, bạn sẽ không thể đặt chỗ.

 • Phải hoàn tất việc đặt vé thưởng thông qua Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB hoặc trang web JAL đối với tất cả các chặng bay.
 • Không thể xuất vé thưởng cho hành trình mở.
 • Số dặm sẽ được khấu trừ và quy trình xuất vé thưởng sẽ bắt đầu ngay sau khi hoàn thành việc đặt/yêu cầu vé thưởng.
 • Trên trang web của JAL, có thể đặt chỗ tối đa cho chín hành khách trong một giao dịch. Tuy nhiên, nếu còn ít hơn chín ghế trống cho phép đặt vé thưởng thì bạn chỉ có thể đặt chỗ với số lượng ghế còn trống.

Chỗ trong danh sách chờ đối với Hạng Nhất

 • Chỉ được đặt chỗ trong danh sách chờ cho một hành trình.
  Chỉ được đặt chỗ trong danh sách chờ cho 1 chặng bay mỗi chiều trên mỗi hành trình. Nếu hành trình bao gồm (các) chặng bay đã có chỗ, bạn không được phép đặt thêm chỗ trong danh sách chờ cho (các) chặng bay đã có chỗ.
 • Danh sách chờ ưu tiên sẽ áp dụng cho hội viên JMB FLY ON (hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire và JMB Crystal) và hội viên JAL Global Club.
 • Nếu không đủ số ghế trống cho tất cả hành khách trên cùng một mục đặt chỗ thì tất cả các hành khách trong mục đặt chỗ này sẽ được đưa vào danh sách chờ.

Hành khách có yêu cầu đặc biệt

Các hành khách sau đây có thể cần sự hỗ trợ đặc biệt, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB / Trung tâm thẻ hội viên JMB tại khu vực bạn đăng ký thành viên sau khi hoàn tất việc đặt chỗ.

 • Hành khách mang thai thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
 • Bạn phải gửi Phiếu thông tin y tế (MEDIF).
 • Khi ngày dự sinh là trong vòng bốn tuần tới ngày khởi hành (28 ngày)
 • Khi bạn không chắc chắn về ngày dự sinh
 • Trong trường hợp mang đa thai
 • Nếu bạn từng có tiền sử sinh non
 • Khi bạn cần hỗ trợ băng ca, thiết bị y tế, hoặc bình dưỡng khí oxy y tế
 • Bạn phải gửi Phiếu thông tin y tế (MEDIF).
 • Khi trẻ em từ 5 đến 11 tuổi không có người lớn đi kèm (trẻ em dưới 5 tuổi yêu cầu phải có đặt chỗ của người lớn đi kèm)

Cách nhận vé thưởng

Vui lòng truy xuất và in hành trình/biên nhận vé điện tử từ trang web của JAL. Vui lòng lưu ý rằng chức năng này có thể không khả dụng đối với một số hành trình.

 • Các khoản thuế hoặc phí áp dụng có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng được chấp nhận.
  Như một biện pháp bảo mật, khi bạn gọi đến Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế JMB tại Nhật Bản, bạn sẽ được yêu cầu xác thực thông tin thẻ tín dụng bằng cách nhập số thẻ tín dụng, ngày hết hạn và mã bảo mật từ bàn phím số của điện thoại.

Please scroll horizontally.