Vé thưởng quốc tế của JAL

Tin tức & Ưu đãi đặc biệt của JMB

Đóng

Please scroll horizontally.

Số dặm cần thiết

Vui lòng tham khảo Bảng dặm vé thưởng quốc tế của JAL.

Bảng dặm vé thưởng (Dành cho hội viên sống ở Hoa Kỳ, Canada, Trung & Nam Mỹ và Guam).

  • Số dặm cần thiết cho hành trình khứ hồi là tổng số dặm cho các hành trình một chiều liên quan.
  • Hành trình có thể bao gồm nhiều hạng dịch vụ khác nhau, ngoại trừ Hạng Nhất. Hạng Nhất chỉ có thể kết hợp với Hạng Nhất.
  • Điều khoản và điều kiện riêng có thể được áp dụng cho các chương trình khuyến mãi vé thưởng với số dặm ít hơn.
  • Phần thưởng được cấp cho trẻ em và em bé ngồi ghế riêng yêu cầu số dặm tương đương với số dặm cho phần thưởng được cấp cho người lớn. Tuy nhiên, phần thưởng dành cho em bé ngồi chung ghế với người lớn sẽ được cấp ở mức 10 % số dặm áp dụng cho người lớn. Số dặm dành cho em bé này chỉ áp dụng khi người lớn đi kèm sử dụng cùng loại phần thưởng.
  • Hội viên JMB hoặc người dùng phần thưởng sẽ đóng thuế, phí và các lệ phí khác bao gồm thuế sân bay khởi hành và sân bay đến, phí sử dụng sân bay, phụ phí nhiên liệu và phụ phí bảo hiểm được áp dụng cho Vé thưởng quốc tế của JAL.

Hiệu lực

Vé thưởng chỉ có hiệu lực cho chuyến bay đã đặt.
Nếu bạn không bay chuyến bay đã đặt vào đúng ngày, phần thưởng sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, số dặm đã khấu trừ sẽ không được hoàn trả và không thể đổi sang phần thưởng khác.

Please scroll horizontally.