Vé thưởng quốc tế của JAL

Tin tức & Ưu đãi đặc biệt của JMB

Đóng

Please scroll horizontally.

Thay đổi đặt chỗ

Thay đổi vé thưởng sau khi khấu trừ dặm (Xuất vé)

Để thực hiện thay đổi, vui lòng hủy/yêu cầu hoàn tiền vé thưởng hiện tại, sau đó đặt vé mới cho hành trình mong muốn. Phí hủy 3.100 yên* sẽ được tính khi bạn yêu cầu hoàn tiền vé thưởng của mình.

  • Hội viên ở khu vực khác ngoài lãnh thổ Nhật Bản: Tiền nội tệ tương đương ¥ 3.100

Thay đổi đặt chỗ cho chuyến bay trong danh sách chờ (Chỉ áp dụng cho Hạng Nhất)

Không được phép thay đổi đặt chỗ đối với các chuyến bay đã đặt chỗ trong danh sách chờ.
Để thực hiện thay đổi, vui lòng hủy mục đặt chỗ hiện tại, sau đó tạo mục đặt chỗ mới cho hành trình mong muốn.

Nâng hạng

Không thể nâng hạng đối với vé thưởng bằng cách thanh toán chênh lệch giá vé so với hạng dịch vụ được ghi trên vé thưởng. Không thể kết hợp vé thưởng với các phần thưởng nâng hạng để được nâng lên hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp.

  • If you are traveling on an itinerary that includes Japan domestic sectors, you may travel in First Class or Class J for the Japan domestic sector by paying the relevant fee if a seat is available at the time of departure.

Dịch vụ khôi phục số dặm cho phần thưởng chưa sử dụng

Sau khi đổi thưởng, số dặm đã khấu trừ chỉ có thể được khôi phục nếu phần thưởng hoàn toàn chưa sử dụng bằng cách thanh toán phí hoàn thưởng. Số dặm cần khôi phục phải được hoàn trả vào tài khoản JMB đã dùng để đổi dặm lấy thưởng.

Please scroll horizontally.