Vé thưởng quốc tế của JAL

Please scroll horizontally.

Thay đổi đặt chỗ

Thay đổi vé thưởng sau khi khấu trừ dặm (Xuất vé)

Không được phép thay đổi đặt chỗ, bao gồm cả thay đổi hạng dịch vụ.
Để thực hiện thay đổi, vui lòng hủy/hoàn vé thưởng hiện tại, sau đó đặt vé mới cho hành trình mong muốn. Phí hoàn vé ¥ 3.100 (đã bao gồm thuế)* sẽ được áp dụng khi bạn hoàn vé thưởng.

  • Hội viên ở khu vực khác ngoài lãnh thổ Nhật Bản: Tiền nội tệ tương đương ¥ 3.100

Thay đổi đặt chỗ cho chuyến bay trong danh sách chờ (Chỉ áp dụng cho Hạng Nhất)

Không được phép thay đổi đặt chỗ đối với các chuyến bay đã đặt chỗ trong danh sách chờ.
Để thực hiện thay đổi, vui lòng hủy mục đặt chỗ hiện tại, sau đó tạo mục đặt chỗ mới cho hành trình mong muốn.

Nâng hạng

Không thể nâng hạng đối với vé thưởng bằng cách thanh toán chênh lệch giá vé so với hạng dịch vụ được ghi trên vé thưởng. Không thể kết hợp vé thưởng với các phần thưởng nâng hạng để được nâng lên hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp.

  • Vé thưởng có các chặng bay nội địa Nhật Bản không được sử dụng Hạng Nhất hoặc Hạng J trên chuyến bay nội địa Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu còn chỗ tại thời điểm khởi hành, bạn có thể sử dụng Hạng Nhất hoặc Hạng J bằng cách trả thêm phụ phí. (Không được phép đặt chỗ trước cho Hạng Nhất và Hạng J khi sử dụng vé thưởng JMB. Bạn không thể ngồi ghế Hạng Nhất hoặc Hạng J bằng cách sử dụng số dặm của mình tại sân bay vào ngày khởi hành.)

Dịch vụ khôi phục số dặm cho phần thưởng chưa sử dụng

Sau khi đổi thưởng, số dặm đã khấu trừ chỉ có thể được khôi phục nếu phần thưởng hoàn toàn chưa sử dụng bằng cách thanh toán phí hoàn thưởng. Số dặm cần khôi phục phải được hoàn trả vào tài khoản JMB đã dùng để đổi dặm lấy thưởng.

Please scroll horizontally.