Vé thưởng quốc tế của JAL

Tin tức & Ưu đãi đặc biệt của JMB

Đóng

Please scroll horizontally.

Vé thưởng quốc tế của JAL là gì?

Vé thưởng quốc tế của JAL cho phép bạn đổi dặm lấy thưởng để bay trên chuyến bay quốc tế của JAL. Bạn có thể đổi lấy các phần thưởng với số dặm bắt đầu từ 7.500 dặm cho hành trình một chiều và 15.000 dặm cho hành trình khứ hồi.

Tổng quan

Đường bay áp dụng

Những đường bay quốc tế của các hãng hàng không thuộc JAL Group sau đây được áp dụng vé thưởng.

 • Japan Airlines (JAL)
 • Khi hành trình bao gồm các chặng bay nội địa Nhật Bản, thì các đường bay nội địa của Japan Airlines (JAL) / Transocean Air (JTA) được áp dụng vé thưởng.
  Các chuyến bay của Ryukyu Air Commuter (RAC) và các chuyến bay liên danh do hãng hàng không khác khai thác (như Jetstar Japan, Fuji Dream Airlines hoặc Amakusa Airlines) không áp dụng.
 • For Japan domestic sectors included in international awards tickets, Japan domestic First Class is not available.
 • Vé thưởng quốc tế của JAL không áp dụng trên chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác.
 • Những chặng bay mà các hãng hàng không của JAL Group không có thương quyền hàng không sẽ không áp dụng.
 • Để tuân thủ quy định vận tải của Mỹ, các hành trình (*) giữa hai thành phố ở Mỹ (bao gồm Hawaii và Đảo Guam) ngang qua Nhật Bản phải có ít nhất một chuyến bay quốc tế do hãng hàng không của Mỹ khai thác.
  Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung tâm thẻ hội viên JMB / Bộ phận Đặt vé thưởng JMB.
  (*) Bao gồm các hành trình được cơ quan có thẩm quyền Mỹ xem là “ngang qua Nhật Bản”.
 • Một số chuyến bay có thể bị hủy hoặc chỉ hoạt động vào một số ngày nhất định hoặc một số mùa nhất định.
 • Các chặng bay khác có thể không áp dụng. Các chuyến bay và đường bay không áp dụng có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Please scroll horizontally.