JGC PREMIER

JGC PREMIER

JGC Premier được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 80.000 Điểm FLY ON (bao gồm 40.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 80 chuyến bay (bao gồm ít nhất 40 chuyến bay của JAL Group) và 25.000 Điểm FLY ON

(Đối với hội viên tham gia Câu lạc bộ JAL Global sau khi đáp ứng các yêu cầu vềchuyến bay nêu trên, các dịch vụ JGC Premier sẽ bắt đầu khoảng một tuần sau khi đăng ký Câu lạc bộ JAL Global.)

 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ và quyền lợi của JGC Premier sẽ dành cho các hội viên tích lũy đủ số Điểm FLY ON theo yêu cầu để đủ điều kiện đạt cấp độ JGC Premier trong năm trước và tham gia chương trình Câu lạc bộ JAL Global trước tháng 6.
 • Các dịch vụ JGC Premier không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt với các hãng hàng không của liên minh oneworld.

Emerald

Hội viên JGC Premier sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Emerald của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Hội viên có thể sử dụng các dịch vụ từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho hội viên khi nhận được thẻ cấp độ FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.

Thưởng dặm bay

JGC Premier members will receive bonus miles for every JAL Group, American Airlines, British Airways, Iberia and Malaysia Airlines (On / after July 1, 2023 (departure date) / Japan-Malaysia route) flight traveled during the JGC Premier eligibility period. Để áp dụng, các chuyến bay phải được bay với giá vé đủ điều kiện để tích lũy dặm bay JMB.

Tỷ lệ tích lũy dựa trên cấp độ hội viên FLY ON

 • Chuyến bay của JAL Group: 105%
 • Chuyến bay của American Airlines: 105%
 • Chuyến bay của British Airways: 100%
 • Chuyến bay của Iberia: 100%
 • Malaysia Airlines (Japan-Malaysia route): 50%
 • Thưởng dặm bay không được thưởng cùng với số dặm thưởng được trao cho chủ sở hữu JALCARD hoặc thưởng dặm bay được trao cho các hội viên Câu lạc bộ toàn JAL Global. Hội viên đủ điều kiện nhận thưởng dặm bay này và các quyền lợi thưởng dặm bay khác sẽ được ghi có với hệ số dặm thưởng có lợi nhất.

Hoãn hết hạn số dặm bay

Theo quy tắc chung, số dặm JMB có giá trị đến cuối tháng thứ 36 sau ngày bay (giao dịch). Đối với hội viên JGC Premier, việc hết hạn sử dụng dặm bay này sẽ được tạm hoãn trong suốt thời gian hiệu lực của cấp độ hội viên JGC Premier - nghĩa là số dặm của bạn sẽ không hết hạn trong thời gian này.

 • Việc hoãn hết hạn số dặm bay sẽ có hiệu lực từ số dặm mà thông thường sẽ hết hạn vào cuối tháng sau tháng đạt cấp độ hội viên.
  Ngày đạt cấp độ FLY ON là ngày hội viên đáp ứng các tiêu chuẩn đạt cấp độ hội viên dựa trên Điểm FLY ON được cộng vào tài khoản JMB của hội viên hoặc số lượng chuyến bay được thực hiện trong một năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12.
 • Khi cấp độ FLY ON của bạn thay đổi từ JGC Premier sang một cấp độ hội viên khác, tất cả số dặm bay trong tài khoản của bạn tại thời điểm đó sẽ có giá trị đến cuối tháng thứ 36 sau ngày thay đổi cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.