JGC PREMIER

JGC PREMIER

JGC Premier được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 80.000 Điểm FLY ON (bao gồm 40.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 80 chuyến bay (bao gồm ít nhất 40 chuyến bay của JAL Group) và 25.000 Điểm FLY ON

(Đối với hội viên tham gia Câu lạc bộ JAL Global sau khi đáp ứng các yêu cầu vềchuyến bay nêu trên, các dịch vụ JGC Premier sẽ bắt đầu khoảng một tuần sau khi đăng ký Câu lạc bộ JAL Global.)

 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ và quyền lợi của JGC Premier sẽ dành cho các hội viên tích lũy đủ số Điểm FLY ON theo yêu cầu để đủ điều kiện đạt cấp độ JGC Premier trong năm trước và tham gia chương trình Câu lạc bộ JAL Global trước tháng 6.
 • Các dịch vụ JGC Premier không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt với các hãng hàng không của liên minh oneworld.

Emerald

Hội viên JGC Premier sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Emerald của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Hội viên có thể sử dụng các dịch vụ từ khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho hội viên khi nhận được thẻ cấp độ FLY ON hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.

Khi xuất trình thẻ JGC PREMIER của bạn tại sân bay, tất cả các dịch vụ dưới đây sẽ được cung cấp khi khởi hành trên các chuyến bay của các hãng hàng không thuộc JAL Group.

Làm thủ tục ưu tiên

Các chuyến bay nội địa của JAL Group Quầy làm thủ tục Hạng Nhất của JAL*,
Quầy làm thủ tục của Câu lạc bộ JAL Global (JGC)
Chuyến bay quốc tế của JAL Quầy làm thủ tục Hạng Nhất của JAL*
Chuyến bay của thành viên trong liên minh oneworld Quầy làm thủ tục ưu tiên hiển thị cấp độ hội viên oneworld của bạn
 • Tại các sân bay không có quầy làm thủ tục Hạng Nhất của JAL, vui lòng sử dụng quầy làm thủ tục Hạng Thương gia hoặc quầy làm thủ tục JGC của JAL.
 • Hội viên JGC Premier và một người đồng hành có thể sử dụng dịch vụ Làm thủ tục ưu tiên khi bay trên các chuyến bay nội địa của JAL Group hoặc các chuyến bay quốc tế của JAL. Khi bay trên các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld, chỉ hội viên JGC Premier mới được làm thủ tục ưu tiên.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.

Dịch vụ hành lý ưu tiên

Các hội viên JGC Premier bay trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld sẽ được gắn thẻ hành lý ưu tiên cao nhất.

 • Dịch vụ hành lý ưu tiên chỉ áp dụng cho hội viên JGC Premier.
 • Dịch vụ hành lý ưu tiên không được áp dụng khi hành lý được ký gửi tới/từ các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.
 • Dịch vụ này không áp dụng cho các chuyến bay do British Airways khai thác.

Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung

Ngoài hạn mức hành lý ký gửi tiêu chuẩn, hội viên JGC Premier bay trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld có thể ký gửi miễn phí hành lý bổ sung sau đây.

Các chuyến bay nội địa của JAL Group Hạn mức tiêu chuẩn + 20 kg
Chuyến bay quốc tế của JAL Hạn mức tiêu chuẩn + 1 hành lý ký gửi bổ sung (tối đa 32 kg mỗi kiện)
Chuyến bay của thành viên trong liên minh oneworld Hạn mức tiêu chuẩn + 1 hành lý ký gửi bổ sung hoặc Hạn mức tiêu chuẩn + 20 kg
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung chỉ áp dụng cho hội viên JGC Premier.
 • Hạn mức hành lý ký gửi tiêu chuẩn tối đa là 32 kg mỗi kiện, ngay cả khi bay ở Hạng Phổ thông hoặc Hạng Phổ thông đặc biệt trên chuyến bay quốc tế JAL
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung có thể không áp dụng tùy theo loại, kích thước hoặc trọng lượng của hành lý.
 • Hạn mức hành lý ký gửi bổ sung không được áp dụng khi hành lý được ký gửi tới/từ các chuyến bay do các hãng hàng không khác khai thác.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.

Chế độ chờ ưu tiên

Khi xuất trình thẻ JGC PREMIER của bạn, chế độ chờ ưu tiên sẽ được áp dụng khi bạn chờ một chỗ trên các chuyến bay của JAL Group hoặc các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld tại sân bay vào ngày khởi hành.

 • Đối với các chuyến bay nội địa Nhật Bản, mã chế độ chờ ưu tiên tương tự cao nhất là [S] sẽ được áp dụng cho Hạng Nhất, Hạng J, và Hạng Phổ thông.
 • Dịch vụ này có thể không được áp dụng tại một số sân bay hoặc đối với một số chuyến bay, và cũng có thể không được áp dụng trong trường hợp thời tiết xấu như bão hoặc tuyết rơi dày.
 • Dịch vụ này không được áp dụng khi bay trên các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác.

Cổng an ninh đặc biệt

Cổng an ninh đặc biệt dành cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier được đặt tại Ga nội địa 1 của Sân bay Haneda, Sân bay Itami, Sân bay New Chitose, Sân bay Fukuoka và Sân bay Naha.
Sau khi làm thủ tục, vui lòng đi đến cổng an ninh đặc biệt.

 • Hội viên JGC Premier và một người đồng hành có thể sử dụng cổng an ninh đặc biệt này.
 • Các hội viên đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ JAL Touch & Go có thể đến thẳng phòng chờ sau khi đến sân bay.
 • Có thể sử dụng Lối vào Câu lạc bộ JAL Global khi bay trên các chuyến bay nội địa của JAL Group khởi hành từ Ga nội địa 1 của Sân bay Haneda, Sân bay Itami, Sân bay New Chitose hoặc Sân bay Fukuoka.

Làn kiểm tra an ninh ưu tiên

Khi xuất trình thẻ JGC PREMIER và thẻ lên máy bay, hội viên JGC Premier có thể sử dụng các làn ưu tiên tại các điểm kiểm tra an ninh ở một số sân bay nhất định.

Các sân bay áp dụng bên ngoài Nhật Bản có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo trang web của liên minh oneworld để biết thêm chi tiết.

 • Chỉ hội viên JGC Premier mới có thể sử dụng làn kiểm tra an ninh ưu tiên.

Ưu tiên lên máy bay

Sau khi xuất trình thẻ JGC PREMIER và thẻ lên máy bay, bạn có đặc quyền lên máy bay trước khi mọi người lên máy bay trên các chuyến bay của JAL Group và các chuyến bay thành viên của liên minh oneworld.

 • Ưu tiên lên máy bay chỉ áp dụng cho hội viên JGC Premier.
 • Dịch vụ này có thể có thể không áp dụng tại một số sân bay hoặc một số chuyến bay.
 • Để biết thêm chi tiết về trình tự thông báo lên máy bay, vui lòng tham khảo liên kết sau.

Please scroll horizontally.