JMB DIAMOND

JMB DIAMOND

JMB Diamond được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 100.000 Điểm FLY ON (bao gồm 50.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 120 chuyến bay (bao gồm ít nhất 60 chuyến bay của JAL Group) và 35.000 điểm FLY ON
 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ JMB Diamond không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt trên các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld.

Emerald

Hội viên JMB Diamond sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Emerald của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khi thẻ cấp độ FLY ON của bạn được giao đến hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.
 • Thẻ hội viên FLY ON sẽ được giao đến trong khoảng hai đến ba tuần sau khi đạt cấp độ hội viên. Tùy thuộc vào nơi hội viên sinh sống và đối với các hội viên sống ở các khu vực khác ngoài Nhật Bản, thẻ hội viên FLY ON có thể sẽ đến muộn hơn dự định.

Please scroll horizontally.

Thưởng dặm bay

JMB Diamond members will receive bonus miles for every JAL Group, American Airlines, British Airways, Iberia and Malaysia Airlines (On / after July 1, 2023 (departure date) / Japan-Malaysia route) flight traveled during the JMB Diamond eligibility period. Để áp dụng, các chuyến bay phải được bay với giá vé đủ điều kiện để tích lũy dặm bay JMB.

Hệ số tích lũy dựa trên cấp độ hội viên FLY ON

 • Chuyến bay của JAL Group: 130%
 • Chuyến bay của American Airlines: 130%
 • Chuyến bay của British Airways: 100%
 • Chuyến bay của Iberia: 100%
 • Malaysia Airlines (Japan-Malaysia route): 50%
 • Dặm thưởng này không không áp dụng đồng thời với dặm thưởng được trao cho chủ sở hữu JALCARD hoặc dặm thưởng được trao cho hội viên Câu lạc bộ JAL Global. Hội viên đủ điều kiện nhận dặm thưởng này và các dặm thưởng khác sẽ được ghi có với hệ số dặm thưởng có lợi nhất.

Hoãn hết hạn số dặm bay

Theo quy tắc chung, số dặm JMB có giá trị đến cuối tháng thứ 36 sau ngày bay (giao dịch). Đối với hội viên JMB Diamond, thời gian hết hạn của dặm bay này sẽ được tạm hoãn trong suốt thời gian cấp độ hội viên JMB Diamond còn hiệu lực- nghĩa là số dặm của bạn sẽ không hết hạn trong thời hạn này.

 • Việc hoãn hết hạn số dặm bay sẽ có hiệu lực từ số dặm mà thông thường sẽ hết hạn vào cuối tháng sau tháng đạt cấp độ hội viên. Ngày đạt cấp độ hội viên FLY ON là ngày hội viên đáp ứng các tiêu chuẩn để đạt cấp độ hội viên dựa trên Điểm FLY ON được cộng vào tài khoản JMB của hội viên hoặc số lượng chuyến bay được thực hiện trong một năm dương lịch từ tháng 1 đến tháng 12.
 • Khi cấp độ FLY ON của bạn thay đổi từ JMB Diamond sang một cấp độ hội viên khác, tất cả số dặm bay trong tài khoản của bạn tại thời điểm đó sẽ có giá trị đến cuối tháng thứ 36 sau ngày thay đổi cấp độ hội viên.

Please scroll horizontally.