JMB DIAMOND

JMB DIAMOND

JMB Diamond được trao cho các hội viên JMB đáp ứng một trong các tiêu chí sau về các chuyến bay của JAL Group và liên minh oneworld khởi hành trong năm dương lịch trước đó từ tháng 1 đến tháng 12:

 • Hội viên JMB đã tích lũy ít nhất 100.000 Điểm FLY ON (bao gồm 50.000 Điểm FLY ON trên các chuyến bay của JAL Group), hoặc
 • Hội viên JMB đã đạt được ít nhất 120 chuyến bay (bao gồm ít nhất 60 chuyến bay của JAL Group) và 35.000 điểm FLY ON
 • Chỉ các chuyến bay mà bạn sử dụng với giá vé đủ điều kiện tích lũy dặm bay JMB mới được tính vào tổng số chuyến bay đủ điều kiện để đạt cấp độ FLY ON.
 • Các dịch vụ JMB Diamond không được sử dụng cùng với các dịch vụ của Câu lạc bộ JAL Global.
 • Xin lưu ý rằng các dịch vụ được cung cấp có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Cấp độ hội viên oneworld

Hội viên JMB FLY ON cũng sẽ nhận được các dịch vụ đặc biệt trên các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld.

Emerald

Hội viên JMB Diamond sẽ có thể tận hưởng dịch vụ Emerald của oneworld.

Thời gian sử dụng dịch vụ

Dịch vụ thứ nhất

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khoảng một tuần sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ hai

Các dịch vụ được áp dụng cho các hội viên khi thẻ cấp độ FLY ON của bạn được giao đến hoặc cấp độ hội viên của bạn được thể hiện trong ứng dụng JAL cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên

Dịch vụ thứ ba

Các dịch vụ được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 của năm tiếp theo khi đạt cấp độ hội viên

 • Các dịch vụ thứ ba chỉ áp dụng cho các hội viên JMB Diamond và JGC Premier.
 • Tất cả các dịch vụ sẽ được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 của năm thứ hai sau khi đạt cấp độ hội viên.
 • Thẻ hội viên FLY ON sẽ được giao đến trong khoảng hai đến ba tuần sau khi đạt cấp độ hội viên. Tùy thuộc vào nơi hội viên sinh sống và đối với các hội viên sống ở các khu vực khác ngoài Nhật Bản, thẻ hội viên FLY ON có thể sẽ đến muộn hơn dự định.

Please scroll horizontally.

Hội viên JMB Diamond có thể sử dụng phòng chờ trước khi khởi hành khi đi trên các chuyến bay của JAL Group.
Để biết thêm thông tin về việc sử dụng các phòng chờ sân bay, vui lòng tham khảo phần Sử dụng phòng chờ sân bay.

Sử dụng phòng chờ

Chuyến bay của JAL Group

Khi xuất trình thẻ DIAMOND hoặc màn hình ứng dụng JAL sau khi đăng nhập, bạn và một người đồng hành sẽ có thể sử dụng bất kỳ phòng chờ sân bay nào tham gia. Bạn cũng có thể đi cùng người đồng hành thứ ba và thứ tư đến phòng chờ bằng cách sử dụng hai phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ được xuất đổi từ số dặm JMB. Quyền sử dụng phòng chờ sân bay được giới hạn cho tối đa ba người đi cùng mỗi hội viên JMB Diamond.

Chuyến bay quốc tế của JAL

Sử dụng phòng chờ tại các Phòng chờ Hạng Nhất của JAL (tại Sân bay Haneda và Sân bay Narita) và Phòng chờ Sakura.

Các chuyến bay nội địa của JAL Group

Sử dụng phòng chờ tại Phòng chờ Diamond Premier (tại Sân bay Haneda, Sân bay New Chitose, Sân bay Itami, Sân bay Fukuoka và Sân bay Naha) và Phòng chờ Sakura.

 • Vui lòng xuất trình phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ cho mỗi người cho mỗi lần sử dụng phòng chờ.
 • Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ không được dùng cho Phòng chờ Diamond Premier, Phòng chờ Hạng Nhất của JAL và các phòng chờ sân bay nhất định khác.
  Để biết thêm thông tin về việc sử dụng phòng chờ, vui lòng tham khảo phần Sử dụng phòng chờ sân bay.
 • Một số hạn chế có thể áp dụng khi bay trên các chuyến bay thuê riêng hoặc các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không khác khai thác. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo các dịch vụ được cung cấp trên các chuyến bay liên danh.

Chuyến bay của thành viên liên minh oneworld

Khi xuất trình thẻ DIAMOND, bạn có thể sử dụng bất kỳ phòng chờ nào trong số 600 phòng chờ do các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld cung cấp khi khởi hành trên bất kỳ chuyến bay nào của hãng hàng không thuộc liên minh oneworld. Bạn và một người đồng hành có thể sử dụng phòng chờ.

 • Không thể sử dụng phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ để sử dụng phòng chờ.
 • Để biết thêm thông tin về các phòng chờ được áp dụng khi bay trên các chuyến bay của thành viên liên minh oneworld, vui lòng hỏi nhân viên sân bay của hãng hàng không tương ứng tại thời điểm làm thủ tục.
 • Vào thời kỳ cao điểm, việc sử dụng một số phòng chờ nhất định có thể bị hạn chế do sức chứa có giới hạn. Quyền sử dụng phòng chờ được áp dụng vào ngày khởi hành khi chuyến bay tiếp theo của bạn là với một hãng hàng không thành viên oneworld.
  Đôi khi, quyền sử dụng một số phòng chờ do bên thứ ba điều hành thay mặt cho các hãng hàng không thành viên oneworld có thể bị hạn chế.
  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Sử dụng phòng chờ oneworld.

Please scroll horizontally.