บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB

Notice

Notice

Starting March 26, 2024 (Tuesday) the reservation for Award ticket will be available from 0:00 a.m. (JST) 360 days prior to departure.

เปิดในหน้าต่างใหม่Change of Reservation Period (Domestic/International Flights)

การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม (ออกบัตรโดยสาร)

ได้รับสิทธิ์

หลังการแลกไมล์สะสมแล้ว การเปลี่ยนแปลงหมายเลขและวันที่เที่ยวบินสามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก่อนการเดินทาง หลังการเดินทาง
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองบนเว็บไซต์ JAL 48 ชั่วโมง (เวลาออกเดินทางในเมือง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางเก่าหรือเที่ยวบินใหม่แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใด (1) 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางใหม่และ (2) 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป (เวลาออกเดินทางจากเมือง)
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองผ่านโทรศัพท์ ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน) ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน)
เงื่อนไขการเปลี่ยนบัตรโดยสาร อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่การออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันเริ่มต้นเดินทาง

เปิดในหน้าต่างใหม่แปลงเวลาเมืองที่ออกเดินทางเป็นเวลาท้องถิ่นของท่าน (สามารถเลือกเวลาเมืองที่ต้องการแปลงได้สำหรับบางเมืองเท่านั้น)

ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ผู้ให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางบิน ชั้นโดยสาร เส้นทาง ทิศการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงรางวัล

  • *ท่านสามารถใช้บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมเมื่อมีการยกเลิกบัตรโดยสารจากการแลกไมล์
  • *บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการจองที่ต้องเข้าชื่อรอหรือบัตรโดยสารที่ไม่กำหนดวันได้ การเปลี่ยนบัตรโดยสารต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีที่นั่งว่างสำหรับรางวัลเท่านั้น

บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรางวัลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top