บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB

Notice

 • New reservation of China Eastern Airlines Award tickets through JAL Website will be temporarily suspended due to system upgrades from July 21, 2021 14:00 p.m. (Japan time) until further notice.
  Please contact JAL Call center during the period with your passport information or Chinese Citizen Identification Number ready for your reservation.

 • Alaska Airlines joining oneworld effective March 31, 2021.

  เปิดในหน้าต่างใหม่JMB handling following to Alaska Airline's joining oneworld

 • Some services are temporarily unavailable at the moment on the JAL website. Please see the following page for the details.

  เปิดในหน้าต่างใหม่Currently unavailable services

 • Effective from September 1, 2021, new bookings for First Award Tickets with Emirates (EK) will not be accepted. First Class Award tickets that have been already booked and miles have been deducted and ticketed by August 31, 2021 could continue to be used for travel on Emirates on/after September 1, 2021.

การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม (ออกบัตรโดยสาร)

ได้รับสิทธิ์

หลังการแลกไมล์สะสมแล้ว การเปลี่ยนแปลงหมายเลขและวันที่เที่ยวบินสามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ก่อนการเดินทาง หลังการเดินทาง
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองบนเว็บไซต์ JAL 48 ชั่วโมง (เวลาออกเดินทางในเมือง) ก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางเก่าหรือเที่ยวบินใหม่แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใด (1) 48 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางใหม่และ (2) 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป (เวลาออกเดินทางจากเมือง)
เวลาสิ้นสุดของการเปลี่ยนการจองผ่านโทรศัพท์ ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน) ก่อนเวลาเที่ยวบินออก (ของกำหนดการเดินทางเดิมหรือใหม่ แล้วแต่ว่ากำหนดการเดินทางใดมาก่อน)
เงื่อนไขการเปลี่ยนบัตรโดยสาร อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่การออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง หากกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันเริ่มต้นเดินทาง

เปิดในหน้าต่างใหม่แปลงเวลาเมืองที่ออกเดินทางเป็นเวลาท้องถิ่นของท่าน (สามารถเลือกเวลาเมืองที่ต้องการแปลงได้สำหรับบางเมืองเท่านั้น)

ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ผู้ให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางบิน ชั้นโดยสาร เส้นทาง ทิศการเดินทาง และการเปลี่ยนแปลงรางวัล

 • *ท่านสามารถใช้บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมเมื่อมีการยกเลิกรางวัลการอัพเกรดที่ยังไม่ได้ใช้หลังจากไมล์สะสมถูกหักไปแล้ว
 • *บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการจองที่ต้องเข้าชื่อรอหรือบัตรโดยสารที่ไม่กำหนดวันได้ การเปลี่ยนบัตรโดยสารต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินที่มีที่นั่งว่างสำหรับรางวัลเท่านั้น

บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมสำหรับการคืนรางวัล ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรางวัลสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top