บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB

Notice

 • New reservation of China Eastern Airlines Award tickets through JAL Website will be temporarily suspended due to system upgrades from July 21, 2021 14:00 p.m. (Japan time) until further notice.
  Please contact JAL Call center during the period with your passport information or Chinese Citizen Identification Number ready for your reservation.

 • Alaska Airlines joining oneworld effective March 31, 2021.

  เปิดในหน้าต่างใหม่JMB handling following to Alaska Airline's joining oneworld

 • Some services are temporarily unavailable at the moment on the JAL website. Please see the following page for the details.

  เปิดในหน้าต่างใหม่Currently unavailable services

 • Effective from September 1, 2021, new bookings for First Award Tickets with Emirates (EK) will not be accepted. First Class Award tickets that have been already booked and miles have been deducted and ticketed by August 31, 2021 could continue to be used for travel on Emirates on/after September 1, 2021.

เวลาสิ้นสุดของการจองรางวัล

สามารถจองรางวัลได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) 360 วันก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL การจองทางโทรศัพท์
48 ชั่วโมง (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง) ก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางเส้นทางบินแรก (เวลาของเมืองที่ออกเดินทาง)

หากเวลาสิ้นสุดอยู่นอกเวลาทำการของศูนย์ให้บริการหรือสำนักงาน JAL จะใช้วันทำการก่อนหน้าแทนเวลาสิ้นสุดดังกล่าว

 • *การจองรางวัลอาจทำได้ 360 วันก่อนวันที่ออกเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร
 • *สามารถขอรับรางวัลของเที่ยวบินพันธมิตรได้ต่อเมื่อทุกเที่ยวบินในกำหนดการเดินทางเปิดให้จองแล้ว

verra aperta in una nuova finestraค้นหาวันที่สำหรับเริ่มการจองของท่าน

เปิดในหน้าต่างใหม่แปลงเวลาเมืองที่ออกเดินทางเป็นเวลาท้องถิ่นของท่าน

วิธีการขอรางวัล

การจองผ่านเว็บไซต์ JAL

โปรดเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน แล้วคลิกปุ่มการขอรางวัล เพื่อทำการขอรับรางวัล

โปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB ด้านล่างเพื่อทำการจองบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตรต่อไปนี้

China Eastern Airlines: สายการบินในประเทศจีน
LATAM Airlines: LATAM Airlines: Equator (XL) และหมายเลขเที่ยวบิน LATAM Airlines อาร์เจนตินา (4M) การรวมกันของ LATAM Airlines (LA) และ LATAM Airlines บราซิล (JJ)

ทางโทรศัพท์

ค้นหาฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB

คำเตือนเมื่อทำการจอง

ขณะที่ทำการจอง ท่านจะต้องมีไมล์สะสมที่กำหนดในบัญชี JMB เพียงพอเพื่อการแลกรางวัล หากท่านมีไมล์สะสมไม่ครบ ท่านไม่สามารถทำการจองได้

 • ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชี และขั้นตอนการออกบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการจองรางวัล

คำเตือนเมื่อทำการขอและรับรางวัล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top