บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB

Notice

ชั้นบริการ

การเดินทางทั้งหมดควรจะเป็นชั้นโดยสารเดียวกัน เมื่อใช้ชั้นโดยสารที่แตกต่างกันในการเดินทางครั้งเดียว ไมล์สะสมที่ใช้จะเป็นจำนวนสำหรับชั้นโดยสารสูงสุด

เส้นทางบินและการแวะพัก

 • ในแต่ละรางวัลจะสามารถมีเส้นทางบินได้สูงสุด 6 เส้นทางในกำหนดการเดินทาง โดยไม่รวมส่วนเส้นทางภาคพื้น
  สำหรับ Korean Air สามารถมีเส้นทางบินได้สูงสุด 2 เส้นทาง สำหรับ China Eastern Airlines สามารถมีเส้นทางบินได้สูงสุด 4 เส้นทาง เส้นทางบินภายในประเทศจีน สามารถมีเส้นทางบินได้สูงสุด 2 เส้นทาง
 • ในแต่ละรางวัลจะสามารถมีการแวะพักได้สูงสุด 3 ครั้ง (พักนานกว่า 24 ชั่วโมงหรือ surface sector) ในกำหนดการเดินทาง
  ไม่อนุญาตให้มีการแวะพักในประเทศจีน สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศที่เริ่มเดินทางจากประเทศจีน กับสายการบิน China Eastern Airlines
 • “เมืองหนึ่ง” สามารถอยู่ในกำหนดการเดินทางหนึ่งได้สูงสุดสามครั้ง อนุญาตให้แวะพักที่ “เมืองหนึ่ง” ได้ครั้งเดียวในกำหนดการเดินทาง
 • อนุญาตให้มี surface sector ได้หนึ่งครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 • surface sector ถือเป็น “การแวะพักหนึ่งครั้ง” โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่อยู่ที่เมือง
 • ระยะทางของ surface sector ไม่รวมอยู่ในระยะทางของการเดินทาง *(ไมล์)
  โปรดทราบว่ากำหนดการเดินทางที่มี surface sector ในบางเส้นทางจะไม่สามารถออกเป็นบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลใบเดียวได้ โดยขึ้นอยู่กับการจัดการ surface sector นั้น

  ตัวอย่าง: ในกรณีที่ระยะทางของ surface sector ไกลกว่าระยะทางระหว่างเส้นทางบินแรกถึงจุดเริ่มต้นของ surface sector

  • *ระยะทางการเดินทางทั้งหมดจะคำนวณตามจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล

กำหนดการเดินทาง

 • สามารถใช้ได้กับการเดินทางเที่ยวเดียว
 • "จุดเริ่มต้น" และ "จุดกลับสุดท้าย” อาจแตกต่างกันได้ โดยอาจเป็นเมืองในประเทศที่แตกต่างกันก็ได้
 • กำหนดการเดินทางไม่สามารถมีเที่ยวบินที่เดินทางย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นทางผ่านการเดินทางต่อไปยังปลายทางสุดท้ายได้
 • กำหนดการเดินทางไม่สามารถมีเที่ยวบินที่เดินทางย้อนกลับไปยังประเทศเริ่มต้นเพื่อเป็นทางผ่านการเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามได้

ได้รับสิทธิ์

จากลอสแองเจลิสไปยังนิวยอร์ก จากนิวยอร์กไปยังปารีส

ไม่อนุญาต

จากลอสแองเจลิสไปยังปารีส จากปารีสไปยังลอสแองเจลิส จากลอสแองเจลิสไปยังฮ่องกง

 • *เส้นทางบินที่สายการบินไม่มีสิทธิ์ทางการจราจรจะไม่ร่วมบริการ
 • *เพื่อให้เป็นไปตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับการเดินทางระหว่างสองเมืองในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงฮาวายและกวม) ที่เดินทางผ่านญี่ปุ่น เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินต้องดำเนินการโดยสายการบินของสหรัฐอเมริกา
  เปิดในหน้าต่างใหม่โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  **รวมถึงการเดินทางที่ได้รับการพิจารณาว่า "ผ่านญี่ปุ่น" โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา
 • *ตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้มีกำหนดการเดินทางระหว่างเมืองสองเมืองในประเทศแคนาดาที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกา (การแวะพักน้อยกว่า 12 ชั่วโมง) และ/หรือกำหนดการเดินทางระหว่างเมืองสองเมืองในประเทศเม็กซิโกที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกา (การแวะพักน้อยกว่า 12 ชั่วโมง)

อัพเกรด

ไม่สามารถอัพเกรดบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลได้ (เป็นชั้นโดยสารสูงกว่าชั้นถัดไป) โดยการชำระส่วนต่างค่าโดยสาร หรือโดยการใช้บัตรโดยสารร่วมกับรางวัลการอัพเกรด

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

Korean Air

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัลมีดังต่อไปนี้:

ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลี ปีค.ศ. 2023
2 - 15 มกราคม, 21 - 24 มกราคม, 15 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม, 19 สิงหาคม - 3 กันยายน, 27 กันยายน - 9 ตุลาคม
ปีค.ศ. 2024
2 - 14 มกราคม, 8 - 12 กุมภาพันธ์, 19 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม, 24 สิงหาคม - 5 กันยายน, 13 - 18 กันยายน, 2 - 9 ตุลาคม

สายการบินพันธมิตรอื่นๆ

ไม่มีการจำกัดวันที่เดินทาง
ในบางเวลา จำนวนที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ

 • *วันที่ห้ามเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top