ตารางบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB

ไมล์สะสมที่จำเป็น

ประกาศสำคัญ

For the required mileage for oneworld Award Ticket, please check the following page.

Effective from September 1, 2021, new bookings for First Award Tickets with Emirates will not be accepted. First Class Award tickets that have been already booked and miles have been deducted and ticketed by August 31, 2021 could continue to be used for travel on Emirates on/after September 1, 2021.

เปิดในหน้าต่างใหม่เครื่องคำนวณไมล์สะสมเที่ยวบินที่เป็นรางวัลตามระยะทาง

ใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมเที่ยวบินที่เป็นรางวัลตามระยะทางเพื่อคำนวณไมล์สะสมทั้งหมดตลอดเส้นทางบิน (TPM) ในกำหนดการเดินทางของท่าน

ระยะทางการเดินทางทั้งหมด (ไมล์) ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นธุรกิจ*1 ชั้นธุรกิจ*2
1 ถึง 1,000 12,000 17,000 24,000 36,000
1,001 ถึง 2,000 15,000 21,000 30,000 45,000
2,001 ถึง 4,000 23,000 30,000 42,000 65,000
4,001 ถึง 6,000 37,000 46,000 60,000 90,000
6,001 ถึง 8,000 45,000 59,000 80,000 120,000
8,001 ถึง 10,000 47,000 62,000 85,000 135,000
10,001 ถึง 12,000 50,000 70,000 100,000 145,000
12,001 ถึง 14,000 55,000 77,000 110,000 165,000
14,001 ถึง 20,000 70,000 94,000 130,000 190,000
20,001 ถึง 25,000 90,000 112,000 145,000 220,000
25,001 ถึง 29,000 110,000 135,000 160,000 250,000
29,001 ถึง 34,000 130,000 160,000 190,000 290,000
34,001 ถึง 50,000 150,000 180,000 210,000 330,000

(หน่วย:ไมล์)

 • จำนวนไมล์สะสมที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับระยะทางทั้งหมดของกำหนดการเดินทาง (จำนวนไมล์ของการบินทุกเส้นทางและ surface sector รวมกัน) และชั้นโดยสารที่เดินทาง
 • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่ไม่สามารถเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลได้ โดยต้องซื้อบัตรโดยสารในอัตราสำหรับทารกในชั้นเดียวสารเดียวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
  • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง
 • นอกเหนือจากไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลตามรายการด้านบน ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีอื่นๆ
 • ระยะทางของ surface sector จะไม่รวมอยู่ในระยะทางของการเดินทาง* (ไมล์) โปรดทราบว่ากำหนดการเดินทางที่มี surface sector บางเส้นทางจะไม่สามารถออกเป็นบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลใบเดียวได้ โดยขึ้นอยู่กับการจัดการ surface sector นั้น
  • *ระยะทางการเดินทางทั้งหมดจะคำนวณตามจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล
 • ไมล์สะสมที่กำหนดทั้งหมดอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสายการบินและประเภทของรางวัล รางวัลต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของรางวัลที่นั่งของสายการบินหรือเที่ยวบินในขณะที่ทำการจองรางวัล ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับรองสายการบินพร้อมกับรางวัลที่ใช้ไมล์สะสมที่กำหนดต่ำสุดได้
  • *หลังจากจองสายการบินพร้อมรางวัลแล้ว อาจมีสายการบินพร้อมรางวัลอื่นที่จองได้ด้วยอัตราไมล์สะสมที่กำหนดต่ำกว่าในภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อแลกรางวัลแล้ว การขอเปลี่ยนรางวัลจะถือว่าเป็นการขอแลกรางวัลใหม่ ซึ่งจะทำได้โดยใช้บริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้ และจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
 • *1ชั้นเฟิร์สคลาสพร้อมให้บริการด้วยไมล์สะสมที่กำหนดในชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินดังนี้:
  เที่ยวบินของ American Airlines ที่มีบริการสองชั้นโดยสาร (ชั้นประหยัดและชั้นเฟิร์สคลาส)
  เที่ยวบินระหว่างเกาะของสายการบิน Hawaiian Airlines
  เที่ยวบินของ Alaska Airlines:
 • *2รางวัลชั้นเฟิร์สคลาสไม่พร้อมให้บริการบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินต่อไปนี้:
  Malaysia Airlines
  Air France
  Korean Air
  Emirates (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2021)

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top