โตเกียว (นาริตะ)
สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย JAL จะเดินทางจากและลงจอดที่อาคารผู้โดยสาร 2

ประกาศ

ประกาศ
  • สำหรับลูกค้าที่ต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินร่วมบริการของ JAL ซึ่งดำเนินการโดย Jetstar Japan (อาคารผู้โดยสาร 3) โปรดใช้บริการรถบัสรับส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารซึ่งให้บริการโดยสนามบินนาริตะ (ใช้เวลาประมาณ 4 นาที)
  • เที่ยวบินร่วมสามารถเช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของผู้ให้บริการในสนามบินนาริตะ กรุณาตรวจสอบที่ตั้งและอาคารของสายการบินที่ให้บริการล่วงหน้า
เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับเที่ยวบินร่วมบริการ
คำแนะนำ
ต่อเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินนาริตะได้เร็วขึ้นถึง 60 นาที
โปรดตรวจสอบข้อมูลอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกของบริษัทสายการบินที่ต่อเครื่องจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาตินาริตะ (NAA)
เปิดในหน้าต่างใหม่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาตินาริตะ

การต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศ ⇒ ระหว่างประเทศ

ลูกค้าที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศที่ดำเนินการโดย JAL

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินร่วมของ Jetstar Japan ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของ (ระหว่างอาคารผู้โดยสาร 3 และ 2)

สำหรับอาคารผู้โดยสาร 2 โปรดใช้บริการรถบัสรับส่งจากชั้น 1 หรือเดินไปทางทางเชื่อมอาคาร (ประมาณ 500 เมตร) จากชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสาร 3

เวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำ:115 นาที (ภายในประเทศ⇒ระหว่างประเทศ)

การต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ ⇒ ภายในประเทศ

การต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ไปยังเที่ยวบินร่วมบริการของ Jetstar Japan (ระหว่างอาคารผู้โดยสาร 2 และ 3)

  • โปรดรับสัมภาระเมื่อมาถึงที่ NRT และไปต่อที่เคาน์เตอร์เที่ยวบินภายในประเทศของ Jetstar Japan (*1) ที่ชั้น 2 ของอาคารผู้โดยสาร 3 เวลาเปิดทำการของเคาน์เตอร์
    (*1) ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงจนถึง 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
  • สำหรับอาคารผู้โดยสาร 3 โปรดใช้บริการรถบัสรับส่งจากป้ายรถบัส #1 หรือเดินไปตรงทางเชื่อมอาคาร (ประมาณ 500 เมตร) จากชั้นขาเข้าของอาคารผู้โดยสาร 2
    ไม่มีบริการห้องรับรองที่อาคารผู้โดยสาร 3 และไม่สามารถเข้าใช้ห้องรับรอง Sakura ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ได้เช่นกัน
เวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำ:115 นาที (ระหว่างประเทศ ⇒ ภายในประเทศ)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบินนานาชาตินาริตะ