โตเกียว (นาริตะ)
สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 1เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย JAL จะเดินทางจากและลงจอดที่อาคารผู้โดยสาร 2

ประกาศ

ประกาศ
สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นที่สนามบินโตเกียว (นาริตะ) โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์สำหรับสายการบินนั้น โปรดตรวจสอบอาคารผู้โดยสารของคุณล่วงหน้า
เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับเที่ยวบินร่วมบริการ
ข้อมูล
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ทุกเที่ยวบินจะสามารถเช็คอินได้ (ยกเว้นเที่ยวบินร่วมบริการที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น)

ขาออก

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก

 1. 1

  เช็คอิน

 2. 2

  ตรวจสอบความปลอดภัย

 3. 3

  ศุลกากร

 4. 4

  ตรวจคนเข้าเมือง

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาออก

ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน

จะมีการเรียกเก็บเมื่อทำการออกบัตรโดยสาร

เช็คอิน

โปรดนำสัมภาระเช็คอินของคุณไปรับการเอ็กซเรย์ แล้วไปยังบริเวณขาออกชั้น 4 เพื่อแสดงบัตรโดยสารสายการบินและหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ JAL สำหรับชั้นโดยสารเที่ยวบินของคุณ

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง (พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

เปิดในหน้าต่างใหม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าและขาออกได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยประตูอัตโนมัติ (กระทรวงยุติธรรม)

ตรวจสอบความปลอดภัย

สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์

ขาเข้า

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

 1. 1

  ด่านกักกันโรค

 2. 2

  ตรวจคนเข้าเมือง

 3. 3

  รับสัมภาระ

 4. 4

  ศุลกากร

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ด่านกักกันโรค

ลูกค้าที่เดินทางมาจากเที่ยวบินจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ควรยื่นแบบสอบถามด้านสุขภาพที่แจกให้บนเครื่องบิน

ตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อออกนอกประเทศ โปรดกรอกข้อมูลในบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่ติดไว้กับหนังสือเดินทางของคุณ และแสดงบัตรและหนังสือเดินทางของคุณเพื่อการตรวจสอบ (พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

เปิดในหน้าต่างใหม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าและขาออกได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยประตูอัตโนมัติ (กระทรวงยุติธรรม)

รับสัมภาระ

โปรดตรวจสอบหน้าจอข้อมูลเพื่อดูหมายเลขสายพานลำเลียงสัมภาระสำหรับเที่ยวบินของคุณ

ศุลกากร

หากคุณไม่มีสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบสีเขียว แสดงหนังสือเดินทางของคุณและผ่านขั้นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาจถามคำถามคุณเกี่ยวกับที่หมายและวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ หากคุณมีสิ่งของที่เกินมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบที่มีไฟสีแดง และยื่นแบบฟอร์มศุลกากรที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบินนานาชาตินาริตะ