เครื่องเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศด้วยตนเอง (คิออสก์)

เพื่อการขึ้นเครื่องที่ง่ายและราบรื่นยิ่งขึ้น
เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

สิ่งที่ท่านสามารถทําได้ที่ตู้คิออสก์

 • เลือกที่นั่ง
  • เลือกที่นั่งที่ท่านต้องการในแผนผังที่นั่ง
 • ลงทะเบียนหมายเลขสะสมไมล์
  • ถ้าท่านใช้บัตร JMB หรือ JALCARD สําหรับการเช็คอิน จะได้รับการลงทะเบียนไมล์สะสมไปพร้อมกัน
  • ท่านสามารถลงทะเบียนหมายเลขสมาชิกของท่านสําหรับสายการบินพันธมิตรของเราได้ด้วยเช่นกัน
 • เช็คอิน/รับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
  (สามารถใช้งานแม้ว่าท่านจะมีสัมภาระเช็คอิน)

สถานที่ที่ท่านสามารถค้นหาตู้คิออสก์ได้

มีบริการใดบ้างที่ตู้คิออสก์ทำได้

 • การเช็คอินเที่ยวบิน
 • ออกเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องสําหรับผู้โดยสารที่เช็คอินผ่านเว็บไซต์
 • ออกใบรับสัมภาระของ "บริการ JAL TEBURA"
 • ออกกำหนดการเดินทางแบบ e-ticket หรือใบเสร็จ
 • ออกป้ายสัมภาระ (มีเฉพาะบางสนามบินเท่านั้น)

ใครบ้างที่สามารถใช้ตู้คิออสก์

ผู้โดยสารที่ใช้ e-ticket

ตู้คิออสก์อาจไม่สามารถให้บริการผู้โดยสารต่อไปนี้ได้

 • ผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินร่วมบริการกับสายการบินพันธมิตรที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น
 • ผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางแบบอ่านข้อมูลด้วยเครื่องได้ (เช่นพิมพ์ด้วยชื่อก่อนหน้าหรือไม่ตรงกับมาตรฐาน ICAO ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง)
 • *ผู้โดยสารที่ทําการเช็คอินที่ตู้คิออสก์ยังต้องแสดงบัตรโดยสาร และ/หรือหนังสือเดินทางแก่เจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อตรวจสอบเอกสารการเดินทาง

สําหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการกับสายการบินพันธมิตร

สายการบินที่ให้บริการของเที่ยวบินร่วมบริการจะให้บริการที่สนามบินและบนเที่ยวบิน ขั้นตอนการเช็คอินและบริการจะแตกต่างไปตามแต่ละเที่ยวบิน โปรดติดต่อเราหรือตัวแทนการท่องเที่ยวของท่านสําหรับรายละเอียดก่อนการเดินทาง

ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดย AA (PDF 322KB)

เปิดในหน้าต่างใหม่เงื่อนไขการขนส่งของ AA

เปิดในหน้าต่างใหม่ในกรณีที่ท่านเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดย WS