Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác của JMB

Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác của JMB

  • Vui lòng chọn những điều kiện bạn mong muốn và nhấp "Tìm kiếm".
    Bạn sẽ được chuyển đến trang Lựa chọn chuyến bay.
  • *New bookings and booking changes for S7 Airlines Award Tickets have been suspended since October 25, 2022.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Đã xảy ra lỗi khi kết nối với hệ thống đặt chỗ. Lỗi có thể là:

  • Quá 10 phút kể từ thao tác cuối cùng.
  • Thao tác không đúng.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Thông tin nhập không chính xác.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Hãng hàng không đối tác

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.Đối với ứng dụng của các Hãng hàng không đối tác không được liệt kê trong danh sách, vui lòng liên hệ Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế của JMB/Trung tâm JMB.

Chặng bay

  • *Vui lòng nhập một tên thành phố hoặc 3 ký tự mã thành phố bằng tiếng Anh.

Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.Đối với "Điểm đến", vui lòng nhập thành phố bạn sẽ lưu lại hơn 24 giờ.

Chặng bay 1
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

Chặng bay 2
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

Chặng bay 3
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

Chặng bay 4
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

Hạng ghế & Số lượng hành khách

16 tuổi trở lên
12-15 tuổi
2-11 tuổi
Dưới 2 tuổi
  • Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Deutsche Bahn AG, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ nếu có em bé đi kèm, hoặc khi thanh toán cho Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.chuyến bay quốc tế.
  • Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Dịch vụ xe lửa Haruka, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ nếu có em bé/trẻ em đi kèm, hoặc khi thanh toán cho Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.chuyến bay quốc tế.

Để biết các điều kiện đổi vé thưởng trên trang web của JAL, Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.vui lòng nhấp vào đây.