Chính sách về quyền riêng tư

Các chính sách cơ bản của JAL Group về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân

Do tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân trong một xã hội thông tin tiên tiến, JAL Group sẽ quản lý và bảo vệ thông tin mà công ty sở hữu theo các chính sách sau đây của Tập đoàn.

1. Tuân thủ các quy định

JAL tuân thủ luật pháp, quy định và hướng dẫn do các cơ quan hành chính quy định.

2. Thiết lập hệ thống quản lý

JAL đã thiết lập một hệ thống quản lý nội bộ và quy định rõ ràng việc phân chia trách nhiệm.

3. Tuân thủ các chính sách, quy định và hướng dẫn nội bộ

JAL đã thiết lập và tuân thủ các chính sách, quy định và hướng dẫn nội bộ.

4. Triển khai các biện pháp an toàn

JAL triển khai các biện pháp an toàn và thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập thông tin không phù hợp hoặc làm mất, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin.

5. Triển khai các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức

JAL khuyến khích các chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức cho nhân viên, đồng thời đảm bảo rằng thông tin được quản lý thích hợp, nỗ lực nâng cao kiến thức và nhận thức về quản lý thông tin.

6. Liên kết với các nhà cung cấp bên ngoài

Khi giao các hoạt động liên quan đến quản lý thông tin cho các công ty khác, JAL lựa chọn những công ty có năng lực và kinh nghiệm vững chắc. Hợp đồng yêu cầu phải có các biện pháp bảo mật và đảm bảo rằng thông tin sẽ được quản lý đúng cách.

7. Nỗ lực cải thiện hoạt động

JAL thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng thông tin được quản lý một cách thích hợp và làm việc để cải thiện hoạt động trên cơ sở liên tục.

8. Ứng phó trong trường hợp xảy ra tai nạn

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, JAL sẽ cố gắng giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng công bố thông tin cần thiết và thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn sự cố tái diễn.

9. Chỉ định đại diện liên hệ

JAL sẽ chỉ định một đại diện liên hệ để hướng dẫn khách hàng khi có thắc mắc, khiếu nại và yêu cầu. JAL sẽ phản hồi nhanh chóng và chính trực.

10. Phát hành chính sách

JAL sẽ công bố các chính sách của mình về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm cả chính sách này, bằng cách đăng lên trang web của mình.

Xử lý thông tin cá nhân của các hãng hàng không thuộc JAL Group

Japan Airlines Co., Ltd., Japan Transocean Air Co., Ltd., J-Air Co., Ltd., Japan Air Commuter Co., Ltd., và Ryuku Air Commuter Co., Ltd. (sau đây gọi là “Các hãng hàng không thuộc JAL Group”) sẽ xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo “Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân” của Nhật Bản và “Các chính sách cơ bản của JAL Group về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân.”

1. Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng

Các hãng hàng không thuộc JAL Group sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thông qua các phương tiện thích hợp và hợp lý, đồng thời sử dụng thông tin đó cho các mục đích bên dưới.

 1. Cung cấp các dịch vụ vận tải hàng không (Đặt chỗ, bán hàng, làm thủ tục, bốc dỡ sân bay, dịch vụ trên khoang máy bay, v.v. Bao gồm các trường hợp vận tải liên tuyến, khai thác chung, liên danh, hoạt động theo hợp đồng, v.v. ngoài các dịch vụ vận tải thông thường)
 2. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trung tâm thẻ hội viên JMB (sau đây gọi là “JMB”)
 3. Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác
 4. Cung cấp thông tin và liên lạc; thực hiện các bảng câu hỏi liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, các sự kiện, chiến dịch và những nội dung tương tự
 5. Thực hiện phân tích, điều tra và nghiên cứu doanh số bán hàng; để phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới
 6. Tiến hành các hoạt động liên quan đến 1-5 ở trên; để trả lời các câu hỏi, v.v.

2. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

Các hãng hàng không thuộc JAL Group sẽ quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng một cách thích hợp, tuân theo “Các chính sách cơ bản của JAL Group về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân.”

 • Các biện pháp quản lý an toàn
 1. Các biện pháp quản lý an toàn dành cho tổ chức
  Japan Airlines đã thành lập Ủy ban quản lý rủi ro và bảo mật thông tin. Ủy ban này sẽ quyết định các chính sách và biện pháp liên quan đến bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân của JAL Group. Chúng tôi cũng đã giới thiệu một hệ thống tách biệt chặt chẽ việc quản lý Thông tin nhận dạng cá nhân với Thông tin không thể nhận dạng cá nhân nhằm giảm thiểu rủi ro và phản ứng kịp thời khi có sự cố.
 2. Các biện pháp quản lý an toàn dành cho nhân viên
  Chúng tôi thường xuyên tổ chức khóa Đào tạo về bảo mật thông tin cho tất cả nhân viên của JAL Group và có được Xác nhận bằng văn bản liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.
 3. Các biện pháp quản lý an toàn dành cho cơ sở vật chất
  Trong các khu vực xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân, việc ra vào của nhân viên sẽ được kiểm soát để ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân. Các biện pháp sẽ được triển khai để hạn chế quyền truy cập Internet của các thiết bị qua hệ thống nội bộ xử lý Thông tin nhận dạng cá nhân.
 4. Các biện pháp quản lý dành cho an toàn kỹ thuật
  Các biện pháp chống virus và các biện pháp chống rò rỉ thông tin sẽ được triển khai để bảo vệ các hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân không bị truy cập trái phép từ bên ngoài và từ các phần mềm trái phép. Chúng tôi cũng tiến hành giám sát các mối đe dọa mạng 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm để ngăn chặn hành vi truy cập trái phép và lây nhiễm virus.
 5. Hiểu rõ môi trường bên ngoài
  Khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài, chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp quản lý an toàn cần thiết với kiến thức về luật bảo vệ thông tin cá nhân của quốc gia đó.
  *Vui lòng tham khảo mục 6. (1) dưới đây để biết các luật bảo vệ thông tin cá nhân chính của các quốc gia khác.

3. Cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Các hãng hàng không thuộc JAL Group sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp được mô tả dưới đây. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ và việc sử dụng thông tin cá nhân chung được thực hiện theo Điều 4. và 5. dưới đây.

 1. Các trường hợp khách hàng tự ý đồng ý
 2. Các trường hợp cung cấp dữ liệu cá nhân dựa trên pháp luật
 3. Các trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một cá nhân và khó có được sự đồng ý của người đó
 4. Các trường hợp trong đó việc cung cấp dữ liệu cá nhân là đặc biệt cần thiết để cải thiện tình trạng vệ sinh công cộng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và khó có được sự đồng ý của người đó
 5. Các trường hợp trong đó việc cung cấp dữ liệu cá nhân là cần thiết để hợp tác với một tổ chức nhà nước, cơ quan công quyền tại địa phương hoặc một cá nhân hay tổ chức được một người ủy thác trong việc thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật khi việc nhận được sự đồng ý của người đó có thể cản trở việc thực hiện các hoạt động liên quan

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ và ban quản lý có liên quan

Các hãng hàng không thuộc JAL Group có thể ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân, trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng, cho một bên thứ ba không phải chính công ty. Trong trường hợp này, các hãng hàng không thuộc JAL Group sẽ tiến hành quản lý và giám sát thích hợp theo mục 6 của “Các chính sách cơ bản của JAL Group về bảo mật thông tin và bảo vệ thông tin cá nhân.”

5. Đồng sử dụng thông tin cá nhân

Các hãng hàng không thuộc JAL Group sẽ cùng sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng như sau.

 • Mục đích sử dụng chung
  Cung cấp dịch vụ vận tải hàng không; cung cấp các dịch vụ liên quan chặt chẽ đến du lịch hàng không như chuyến du lịch, khách sạn và giao hành lý tận nhà; để tích lũy số dặm và quản lý phần thưởng số dặm; cung cấp thông tin, ví dụ: tài liệu xúc tiến bán hàng bao gồm tài liệu của các công ty đối tác, bảng câu hỏi, phát triển sản phẩm; và tiến hành các hoạt động khác liên quan đến những tài liệu này
 • Dữ liệu được sử dụng chung
  Số thẻ hội viên, tên khách hàng, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số ĐT/FAX, địa chỉ email, thông tin việc làm (tên công ty, bộ phận, chức danh, địa chỉ, số ĐT/FAX), địa chỉ gửi thư của các mặt hàng được gửi cho khách hàng, ví dụ: vé, hành trình, loại thẻ hội viên, điều kiện dịch vụ của hội viên, khu vực hội viên, số dặm tích lũy, thông tin đặt chỗ/lên máy bay, nhu cầu sắp xếp xe lăn, thông tin sức khỏe và y tế liên quan đến việc lên máy bay, hạn chế về suất ăn, thông tin hộ chiếu, hồ sơ sử dụng dịch vụ, thông tin thanh toán chẳng hạn như thông tin thanh toán thẻ tín dụng, thông tin chi tiết về hành trình và sắp xếp du lịch như thông tin chuyến bay và điểm đến của JAL và các hãng hàng không khác, các sắp xếp vận tải khác, thông tin liên lạc với khách hàng, thông tin về câu hỏi, yêu cầu và nhận xét từ khách hàng, thông tin về việc sử dụng trang web và ứng dụng di động của JAL bao gồm cookie và ghi nhật ký hoạt động, v.v.
 • Phạm vi người dùng
  Các công ty thuộc JAL Group (*1) và Quản lý khách sạn Okura Nikko
  *1 Nhấp vào đây để xem danh sách các Công ty thuộc JAL Group
 • Quản trị viên thông tin cá nhân
  Japan Airlines Co., Ltd.

6. Chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài

Khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho các bên tiến hành kinh doanh ở nước ngoài như nhà thầu và hãng hàng không đối tác, các hãng hàng không thuộc JAL Group sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp theo luật pháp và quy định hiện hành của quốc gia được đề cập.

Khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp thông tin về đặt chỗ và hành trình của bạn bao gồm hộ chiếu, thị thực và API của bạn cho cơ quan hải quan và cơ quan nhập cảnh của các quốc gia khởi hành, quốc gia đến, chuyển tiếp và/hoặc quá cảnh.

(1) Vui lòng tham khảo phần sau đây để biết các điều luật bảo vệ thông tin cá nhân chính của các quốc gia khác

* Trang web bên ngoài và chỉ bằng tiếng Nhật
Trang web của Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân:

(2) Vui lòng tham khảo những thông tin sau đây để biết các điểm đến quốc tế của chúng tôi.

7. Yêu cầu tiết lộ, v.v. và câu hỏi

(1) “Thông báo về mục đích sử dụng”, “Tiết lộ”, “Sửa đổi, v.v.” “Dừng sử dụng, v.v.” dữ liệu cá nhân được lưu giữ

Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu của khách hàng hoặc người đại diện của họ như sau theo “Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân” của Nhật Bản.

 • Thông báo về mục đích sử dụng
  Chúng tôi sẽ thông báo mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân được lưu giữ như vậy có thể dẫn đến việc xác định người liên quan. Tuy nhiên, trong những trường hợp sau, chúng tôi có thể từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và đưa ra lý do tại sao.
 1. Các trường hợp thông báo mục đích sử dụng hoặc thông báo công khai có thể gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền, lợi ích khác của một cá nhân hoặc bên thứ ba
 2. Các trường hợp thông báo cho một cá nhân về mục đích sử dụng hoặc thông báo công khai có thể gây tổn hại đến quyền hoặc lợi ích hợp pháp của các hãng hàng không thuộc JAL Group
 3. Các trường hợp cần hợp tác với một tổ chức nhà nước hoặc cơ quan công quyền tại địa phương để thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật khi việc thông báo cho một cá nhân về Mục đích sử dụng hoặc thông báo công khai có thể cản trở việc thực hiện các hoạt động liên quan
 • Tiết lộ thông tin
  Chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân được lưu giữ như vậy có thể dẫn đến việc xác định người liên quan. (Khi không có dữ liệu cá nhân được lưu giữ, chúng tôi sẽ phản hồi tương ứng.) Tuy nhiên, trong những trường hợp sau, chúng tôi có thể từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và đưa ra lý do tại sao.
 1. Các trường hợp tiết lộ có thể gây tổn hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền hoặc lợi ích khác của một cá nhân hoặc bên thứ ba
 2. Các trường hợp trong đó việc tiết lộ có thể cản trở nghiêm trọng đến việc thực hiện đúng công việc kinh doanh của đơn vị có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân
 3. Các trường hợp tiết lộ vi phạm các điều luật khác
 • Sửa đổi, v.v.
  Khi được một cá nhân yêu cầu sửa đổi, thêm hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ đó có thể dẫn đến việc cá nhân có liên quan xác định rằng dữ liệu cá nhân được lưu giữ là trái với thực tế (sau đây gọi là “Sửa đổi, v.v.”), chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc điều tra cần thiết, trừ trường hợp các quy trình được quy định bởi bất kỳ luật nào khác để sửa đổi, bổ sung hoặc xóa như vậy. Do đó, khi chúng tôi đã sửa đổi, bổ sung hoặc xóa tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân được lưu giữ theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo hiệu lực ngay lập tức. Khi đã quyết định không sửa đổi, bổ sung hoặc xóa như vậy, chúng tôi sẽ thông báo và nêu rõ lý do ngay lập tức.
 • Dừng sử dụng, v.v.
  Khi được yêu cầu dừng sử dụng, xóa hoặc dừng cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân được lưu giữ như vậy có thể dẫn đến nhận dạng cá nhân có liên quan (sau đây gọi là “Dừng sử dụng, v.v.”) và khi phát hiện ra rằng yêu cầu có lý do, chúng tôi sẽ dừng sử dụng, xóa hoặc dừng cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân được lưu giữ có liên quan mà không chậm trễ trong phạm vi cần thiết để khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, nếu việc dừng sử dụng hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ có liên quan phải tốn rất nhiều chi phí hoặc nếu không, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp thay thế cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân đó.
  Khi chúng tôi đã dừng sử dụng, xóa hoặc dừng cung cấp cho bên thứ ba tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân được lưu giữ theo yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức. Khi chúng tôi đã quyết định không dừng sử dụng, không xóa hoặc không dừng cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân đã lưu giữ, chúng tôi sẽ thông báo và đưa ra lý do ngay lập tức.

Quy trình yêu cầu

Vui lòng gửi biểu mẫu yêu cầu (*1), giấy tờ cần thiết (*2) và lệ phí (*3) (khi yêu cầu “thông báo về mục đích sử dụng” và “tiết lộ”) đến địa chỉ sau.

Bộ phận xử lý thông tin cá nhân
Japan Airlines Co., Ltd.
2-4-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo 140-8637, JAPAN

 • 1: Biểu mẫu yêu cầu
  Vui lòng tải xuống và hoàn thành các biểu mẫu yêu cầu bên dưới.
 • 2: Giấy tờ cần thiết
  Vui lòng đính kèm các giấy tờ dưới đây để xác minh danh tính của cá nhân. Khi người đại diện gửi yêu cầu, vui lòng đính kèm giấy tờ để xác minh danh tính của người đại diện cùng với giấy ủy quyền.
 • Giấy tờ chứng minh danh tính một cá nhân (Trong trường hợp người đại diện gửi yêu cầu, vui lòng đính kèm giấy tờ của người đại diện)
  Bản sao của một trong những giấy tờ sau đây; giấy phép lái xe, hộ chiếu, giấy chứng nhận bảo hiểm y tế, thẻ đăng ký thường trú cơ bản có ảnh, sổ hưu trí, sổ khuyết tật, giấy đăng ký cư trú ở nước ngoài, giấy chứng nhận đăng ký con dấu (Bản sao có chứng thực đăng ký con dấu do chính quyền thành phố cấp.)
 • Giấy tờ để xác nhận địa chỉ
  Trong trường hợp địa chỉ không phải là địa chỉ của cơ quan công quyền trên các giấy tờ trên, vui lòng đính kèm bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cư trú hoặc bản chính giấy đăng ký cư trú ở nước ngoài (được cấp trong vòng 3 tháng trước khi yêu cầu).
 • Giấy tờ để xác nhận giấy ủy quyền
  (Trong trường hợp đại diện pháp lý)
  Các giấy tờ để xác minh người đại diện theo pháp luật, ví dụ: sổ hộ khẩu, giấy đăng ký giám hộ

Trong trường hợp người đại diện tự nguyện gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ kiểm tra xem cá nhân đó có được ủy quyền hay không và chúng tôi có thể tiết lộ trực tiếp cho cá nhân đó.

 • 3: Phí
  Trong trường hợp yêu cầu “Thông báo về mục đích sử dụng” hoặc “Tiết lộ”, vui lòng gửi kèm tem trị giá 500 yên làm lệ phí.

(2) Liên hệ để được giải đáp

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề “Xử lý thông tin cá nhân của các hãng hàng không thuộc JAL Group”, vui lòng gửi thư đến địa chỉ sau.

Bộ phận xử lý thông tin cá nhân
Japan Airlines Co., Ltd.
2-4-11 Higashishinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo 140-8637, JAPAN