Đặt Vé thưởng quốc tế

Vé thưởng quốc tế của JAL

  • Vui lòng chọn hành trình của bạn và nhấp “Tìm kiếm
    Bạn sẽ được chuyển đến trang Lựa chọn chuyến bay.

Chỉ có trên trang web của JAL Vé thưởng trên chuyến bay thuê chuyến đến Palau Đặt vé thưởng

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Đã xảy ra lỗi khi kết nối với hệ thống đặt chỗ. Lỗi có thể là:

  • Quá 10 phút kể từ thao tác cuối cùng.
  • Thao tác không đúng.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Thông tin nhập không chính xác.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Hành trình

Chuyến bay đi
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

Chuyến bay về
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

  • Khoang Hạng Nhất không thể kết hợp với khoang khác.

Hành khách

(16 tuổi trở lên)
(12-15 tuổi)
(2-11 tuổi)
(Dưới 2 tuổi)
  • Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Deutsche Bahn AG, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ nếu có em bé đi kèm, hoặc khi thanh toán cho Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.chuyến bay quốc tế.
  • Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Dịch vụ xe lửa Haruka, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ nếu có em bé/trẻ em đi kèm, hoặc khi thanh toán cho Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.chuyến bay quốc tế.

Để biết các điều kiện đổi vé thưởng trên trang web của JAL, có thể tìm thông tin tại Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.đây.