บัตรโดยสารที่เป็นรางวัล ระหว่างประเทศของ JAL รูปแบบใหม่

ตั้งแต่ธันวาคม 2018

Notice

Please see the following page for the details of frequently asked questions regarding JAL International Award Ticket PLUS.

opens in new window.Frequently asked questions about the JAL International Award Ticket PLUS

การแนะนำบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัล JAL พลัส

บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส ("พลัส") คือบริการใหม่ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแลกไมล์สะสมเพิ่มเติมเพื่อจองรางวัลการเดินทางสำหรับคำขอที่ถูกเข้าชื่อรอภายใต้รูปแบบบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL แบบเดิม

ระดับไมล์สะสมที่กำหนดในปัจจุบัน ("ไมล์พื้นฐาน") และการจองด้วยไมล์พื้นฐานจะยังคงเหมือนเดิม และในบางเส้นทางอาจจะใช้ไมล์น้อยลงกว่าระดับไมล์ที่กำหนดที่มีอยู่ แต่หลังจากเปิดตัวบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงการจองจะต้องกระทำตามกฎที่เกี่ยวข้อง

 • *บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสไม่สามารถใช้กับชั้นเฟิร์สคลาส
 • *เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดยกเลิก/ขอคืน*1 รางวัลบัตรโดยสารใบเดิมแล้วค่อยจองบัตรโดยสารใบใหม่สำหรับแผนการเดินทางที่คุณต้องการ
  *1 ค่าธรรมเนียมการคืนรางวัล: 3,100 เยน (รวมภาษี)
 • *จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB หรือบัตรโดยสาร oneworld

ไมล์สะสมที่กำหนดด้านบน (เที่ยวเดียว) เป็นเพียงภาพประกอบเพื่ออธิบายเท่านั้น

 • *1จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่สามารถจองด้วยไมล์พื้นฐาน
 • *2จำนวนที่นั่งที่ว่าง (การคาดการณ์) คือการคาดการณ์ความว่างของที่นั่งในตอนท้าย

  บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลอาจไม่พร้อมให้จอง โดยขึ้นอยู่กับความว่างของที่นั่ง (เช่น เที่ยวบินนั้นๆ มีการจองเต็มแล้ว)

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

 1. 1 โอกาสเดินทางด้วย รางวัลบัตรโดยสารมากขึ้น
 2. 2 ยืนยันการจองทันที ทำให้วางแผนเดินทางได้ง่ายขึ้น
 3. 3 บางเส้นทางจะใช้ไมล์น้อยลงกว่าระดับไมล์ที่กำหนดที่มีอยู่

โอกาสเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารมากขึ้น

โครงสร้างรางวัลปัจจุบัน

จองได้เฉพาะวันที่มีที่นั่งว่างสำหรับรางวัล หากไม่มีที่นั่งว่าง
คุณจะต้องเข้าชื่อรอที่นั่ง

สำหรับวันที่ที่ไม่แสดงไมล์ แสดงว่าสามารถเข้าชื่อรอได้เท่านั้น
โฮโนลูลูชั้นประหยัด (เที่ยวเดียว)
20,000 ไมล์
(ไมล์พื้นฐาน)
หลังจากพลัสเปิดตัว

มีวันที่สำหรับการจองมากขึ้นโดยการแลกไมล์สะสมเพิ่มเติมสำหรับวันที่ที่เคยต้องเข้าชื่อรอที่นั่งเนื่องจากไม่มีที่นั่งสำหรับรางวัล

อัตราความผันแปรของระดับไมล์ ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทางและสถานการณ์ในขณะจอง
 • *รูปภาพที่แสดงด้านบนเป็นรูปภาพประกอบเพื่อใช้อธิบายเท่านั้น และไม่ได้แสดงสถานการณ์จริง
โฮโนลูลูชั้นประหยัด (เที่ยวเดียว)

20,000 ไมล์
(ไมล์พื้นฐาน)

~

107,000 ไมล์
(ไมล์ที่กำหนดสูงสุด)

เปิดในหน้าต่างใหม่ตารางไมล์สะสมที่กำหนด

ด้วยวันเดินทางที่จองได้มากขึ้นคุณจึงมีตัวเลือกมากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับจำนวนไมล์สะสมในบัญชีของคุณ

ยืนยันการจองทันที ทำให้วางแผนเดินทางได้ง่ายขึ้น

โครงสร้างรางวัลปัจจุบัน

การเข้าชื่อรออาจจะไม่ได้รับการยืนยัน จึงทำให้เกิดความไม่แน่นอน
เมื่อคุณวางแผนการเดินทาง

หลังจากพลัสเปิดตัว

การจองโดยการเพิ่มไมล์สะสม จะได้รับการยืนยันในทันที
ทำให้การวางแผนการเดินทางง่ายดายขึ้น

โครงสร้างรางวัลปัจจุบัน

แม้ว่าเที่ยวบินขาออกจะได้รับการยืนยัน แต่เที่ยวบินขากลับที่เข้าชื่อรอซึ่งจองไม่สำเร็จสามารถส่งผลให้ต้องละทิ้งแผนการเดินทาง

หลังจากพลัสเปิดตัว

ด้วยการแลกไมล์สะสมเพิ่มเติม คุณสามารถจองได้ทั้งเที่ยวบินขาไปและกลับ จึงยืนยันได้ว่าแผนการเดินทางของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ

บางเส้นทางจะใช้ไมล์น้อยลงกว่าระดับไมล์ที่กำหนดที่มีอยู่

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับไมล์พื้นฐานที่กำหนดสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL หลังจากเริ่มใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส
แต่ในบางเส้นทาง เช่น เส้นทางระหว่างสิงคโปร์และโฮจิมินห์จะใช้ไมล์พื้นฐานน้อยลง โดยการให้มูลค่าแก่ไมล์สะสมของคุณมากขึ้น

ญี่ปุ่น → สิงคโปร์
โครงสร้างรางวัลปัจจุบัน
17,500ไมล์ (เที่ยวเดียว)

ประหยัดขึ้น
5,500
ไมล์

หลังจากพลัสเปิดตัว
12,000ไมล์ (เที่ยวเดียว)
ญี่ปุ่น → โฮจิมินห์
โครงสร้างรางวัลปัจจุบัน
17,500ไมล์ (เที่ยวเดียว)

ประหยัดขึ้น
4,500
ไมล์

หลังจากพลัสเปิดตัว
13,000ไมล์ (เที่ยวเดียว)
ญี่ปุ่น → แฟรงก์เฟิร์ต
โครงสร้างรางวัลปัจจุบัน
27,500ไมล์ (เที่ยวเดียว)

ประหยัดขึ้น
4,500
ไมล์

หลังจากพลัสเปิดตัว
23,000ไมล์ (เที่ยวเดียว)

เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด
*เส้นทางที่แสดงด้านบนเป็นเพียงบางตัวอย่างเท่านั้น อาจมีเส้นทางอื่นๆ ที่ใช้ไมล์สะสมน้อยลง

ตารางไมล์พื้นฐาน (PDF ประมาณ 56KB)

*หากต้องการดูเอกสาร PDF ท่านต้องติดตั้ง Adobe Reader ไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน
เปิดในหน้าต่างใหม่เกี่ยวกับ PDF

บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL: การเปลี่ยนแปลงของกฎ

กฎปัจจุบัน กฎใหม่
รูปแบบการเดินทาง การเดินทางแบบเที่ยวเดียวและไปกลับ (แผนการเดินทางที่เริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่เริ่มต้นนอกประเทศญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่ผ่านประเทศญี่ปุ่นและสิ้นสุดนอกประเทศญี่ปุ่น *1)
การเดินทางแบบ Open-jaw (ที่ซึ่งสนามบินขาออกที่มาถึงและสนามบินขาเข้าที่ออกเดินทางต่างกัน)*2
การเดินทางแบบเที่ยวเดียวและไปกลับ *1 (แผนการเดินทางที่เริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่น แผนการเดินทางที่เริ่มต้นนอกประเทศญี่ปุ่น)
การเดินทางแบบ Open-jaw (ที่ซึ่งสนามบินขาออกที่มาถึงและสนามบินขาเข้าที่ออกเดินทางต่างกัน)*3
เส้นทางบินที่อนุญาต อนุญาตให้มีเส้นทางบินระหว่างประเทศสูงสุด 2 เส้นทาง และเส้นทางบินภายในประเทศ 1 เส้นทางในแต่ละทาง อนุญาตให้มีเส้นทางบินระหว่างประเทศสูงสุด 1 เส้นทาง และเส้นบางบินภายในประเทศ 1 เส้นทางในแต่ละทาง
ชั้นโดยสาร อนุญาตให้เดินทางในชั้นโดยสารแบบผสม ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นธุรกิจ: อนุญาตให้เดินทางในชั้นโดยสารแบบผสม
ชั้นเฟิร์สคลาส: ไม่อนุญาตให้เดินทางในชั้นโดยสารแบบผสม (ชั้นเฟิร์สคลาสสามารถผสมกับชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้น)
ไมล์สะสมที่กำหนด ตามพื้นที่และชั้นโดยสาร ตามเส้นทางและชั้นโดยสาร
บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสจะสามารถใช้กับชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นธุรกิจ *4
การเข้าชื่อรอ อนุญาต ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นธุรกิจ: ไม่อนุญาต
ชั้นเฟิร์สคลาส: อนุญาต
การเปลี่ยนแปลงการจอง อนุญาต ไม่อนุญาต *5
อายุการใช้งาน บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลมีอายุการใช้งานได้นานหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นเดินทาง ต้องเริ่มเดินทางภายใน 1 ปีนับจากที่วันออกบัตรโดยสาร บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลสามารถใช้กับเที่ยวบินที่จองไว้เท่านั้น
วันที่ห้ามเดินทางด้วยรางวัลสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ JAL อนุญาต ไม่อนุญาต *6
 • *1แผนการเดินทางที่ผ่านประเทศญี่ปุ่นที่เริ่มต้นและสิ้นสุดนอกประเทศญี่ปุ่นจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
 • *2เมืองที่ออกเดินทางและเมืองสุดท้ายของขากลับ และเมืองที่เดินทางถึงของขาออกและเมืองที่เดินทางออกของขากลับ ต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันและอยู่ในประเทศเดียวกัน

  เงื่อนไขในการใช้รางวัล

 • *3เมืองที่ออกเดินทางอาจแตกต่างจากเมืองสุดท้ายของขากลับ ในทำนองเดียวกันเมืองที่เดินทางถึงของขาออกอาจแตกต่างจากเมืองที่เดินทางออกของขากลับ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบางเส้นทางอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นรางวัลบัตรโดยสารรางวัลเดียว
  ตัวอย่าง: เมื่อระยะทางของส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sectors) ไกลกว่าระยะทางจากเมืองที่ออกเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นของส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sectors) หรือจากจุดสิ้นสุดของส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sectors) ไปยังจุดหมายสุดท้ายของเมืองขากลับ
 • *4บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสไม่สามารถใช้กับชั้นเฟิร์สคลาส
 • *5 ปัจจุบันมีการขอเปลี่ยนชั้นโดยสารของตั๋วรางวัลที่ออกแล้ว ไปยังชั้นโดยสารที่สูงขึ้นสำหรับการให้บริการบนเที่ยวบินเดียวกันโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนเงิน หลังจากเริ่มให้บริการบัตรโดยสารรางวัลระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ (JAL International Award Ticket PLUS) จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินสำหรับคำขอดังกล่าว (กฎนี้ใช้สำหรับสมาชิกที่มีบัตรรางวัลที่ออกตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2018)
  • *สมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น: สกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า 3,100 เยน

  ในขณะนี้ คำขอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ออกไปแล้วไปเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่าในเส้นทางการบินเดียวกันยังสามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการคืนรางวัล แต่หลังจากเริ่มใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมคำขอการคืนรางวัลเหล่านี้

  บริการคืนไมล์สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

 • *6สามารถทำจองเที่ยวบินได้แล้ว จำนวนที่นั่งว่างของเที่ยวบินอาจขึ้นอยู่ความหนาแน่นของการเดินทางในแต่ละเที่ยวบิน (เช่นเที่ยวบินที่จองเต็ม)

รางวัลบัตรโดยสารที่จอง/ออกก่อนที่จะมีการใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

จะมีการใช้กฎที่มีผลในช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร

หากบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลออกก่อนเริ่มใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส จะมีการใช้กฎที่มีผลในช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร ดังนั้นอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงการจองหลังจากเริ่มใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส
หากการจองที่เข้าชื่อรอของคุณทำขึ้นก่อนเริ่มใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส
 • จะมีการใช้กฎที่มีผลในช่วงเวลาออกบัตรโดยสาร ดังนั้นบัตรโดยสารที่ออกหลังจากเริ่มใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสจะเป็นไปตามกฎใหม่ ไมล์สะสมที่กำหนดในการออกบัตรโดยสารจะเป็นไมล์พื้นฐานสำหรับแต่ละชั้นโดยสาร
 • การเปลี่ยนแปลงการจองที่เข้าชื่อรอจะไม่ได้รับอนุญาตหลังจากเริ่มใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

หลังจากเริ่มให้บริการบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส การจองที่เข้าชื่อรอของคุณจะยังคงอยู่ในระยะเวลารอจนกว่าจะถึงเวลาสิ้นสุด แต่
แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองที่เข้าชื่อรอหลังจากเริ่มต้นใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส
หากที่นั่งของคุณได้รับการยืนยันหลังจากเริ่มให้บริการบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส บัตรโดยสารจะได้รับการจัดการตามกฎใหม่*

 • *ไมล์สะสมที่กำหนดจะเป็นไมล์พื้นฐานที่ใช้งานหลังจากเริ่มให้บริการบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

หากคุณเข้าชื่อรอที่นั่งสำหรับแผนการเดินทางต่อไปนี้และที่นั่งของคุณได้รับการยืนยันหลังจากเริ่มต้นใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส คุณจะต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางตามกฎใหม่ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจาก JMB/ศูนย์ JMB เพื่อรับความช่วยเหลือ

 • แผนการเดินทางที่ผ่านประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มต้นและสิ้นสุดนอกประเทศญี่ปุ่น
 • แผนการเดินทางที่มีชั้นเฟิร์สคลาสรวมกับชั้นโดยสารอื่นๆ
 • แผนการเดินทางที่มีเส้นทางการบินภายในประเทศญี่ปุ่น

เปิดในหน้าต่างใหม่เคาน์เตอร์จองรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจาก JMB/ศูนย์ JMB

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top