คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

เกี่ยวกับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

 • Qบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสคืออะไร

 • Qบริการนี้จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อใด

 • Qฉันไม่เข้าใจว่าต้องใช้ไมล์สะสมเพิ่มเติมเท่าไหร่ในการแลกบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม

 • Qฉันสามารถเปลี่ยนแปลงการจองหลังจากเปิดให้บริการบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส ได้อย่างไร

 • Qฉันสามารถเข้าชื่อรอที่นั่งในเที่ยวบิน หลังจากการเปิดให้บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส ได้หรือไม่

 • Qเด็ก/ทารกต้องใช้ไมล์จำนวนเท่าไหร่สำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

 • Qฉันจะคงอยู่ในรายชื่อรอที่นั่งสำหรับชั้นเฟิร์สคลาสนานแค่ไหน

 • Qหากฉันมีไมล์สะสมไม่เพียงพอ ฉันสามารถจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือคะแนน e JAL เพื่อจองรางวัลบัตรโดยสารได้หรือไม่

 • Qโปรโมชั่นส่วนลดไมล์สะสมและโปรโมชั่นอื่นๆ จะยังคงมีให้หลังจากวันที่เริ่มต้นใช้งานบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสหรือไม่

 • Qบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัสจะใช้กับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL, บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร และบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ oneworld ด้วยหรือไม่

การจองหรือการขอรับบัตรโดยสารก่อนการเริ่มให้บริการบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

 • Qฉันมีบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ ฉันจะเปลี่ยนแปลงการจองของฉันได้อย่างไรหลังจากมีการเริ่มให้บริการบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส

 • Qในขณะนี้ฉันมีการจองที่เข้าชื่อรออยู่ ฉันจะได้รับผลกระทบหรือไม่

 • Qฉันมีรางวัลบัตรโดยสารเพื่อใช้เดินทางในเส้นทางการบินซึ่งใช้ไมล์น้อยลง หลังเริ่มให้บริการบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL พลัส จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อปรับเปลี่ยนไมล์ที่ถูกหักไปแล้วหรือไม่

To Page top