องค์การยูเนสโก

แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

ออกสำรวจแลนด์มาร์กทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้ง 25 แห่งในญี่ปุ่นเพื่อเฉลิมฉลองคุณค่าระดับโลกของสถานที่เหล่านั้น

ภาพรวม

สำรวจจุดหมายปลายทางที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นประกอบไปด้วยแลนด์มาร์กทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันโดดเด่นมากมาย ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกถึง 25 แห่งที่มีตั้งแต่ปูชนียสถานโบราณของศาสนาพุทธไปจนถึงหมู่เกาะอามะมิที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ

วิธีการเดินทาง