เกียวโต

เกียวโต

หัวใจแห่งประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาพรวม

เกียวโตขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลก 17 แห่งที่น่าประทับใจโดย UNESCO ไม่มีที่ไหนที่พิเศษไปกว่าเมืองโบราณอย่างเกียวโตแล้ว มีอาหารเลิศรส วัดพุทธที่มีชื่อเสียงระดับโลก และศาลเจ้าชินโตที่มีเสน่ห์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้จะทำให้ท่านเชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของญี่ปุ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น วางแผนการเยี่ยมชมของท่านวันนี้

ไปยังที่แห่งนั้น