เกียวโต

เกียวโต

หัวใจแห่งประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาพรวม

ทั่วโลกนี้ไม่มีสถานที่ใดที่จะพิเศษเท่ากับเมืองหลวงที่เก่าแก่แห่งนี้ ซึ่งโดดเด่นไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ UNESCO ทั้งหมด 17 แห่ง สัมผัสประสบการณ์อาหารรสเลิศพร้อมกับสำรวจวัดทางพุทธศาสนาและศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงระดับโลก เมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่ห้ามพลาดสำหรับนักเดินทางทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

ไปยังที่แห่งนั้น