Vé thưởng quốc tế JAL-Tiện lợi và tiếp cận dễ dàng hơn

Ngày bắt đầu: Ngày 4 tháng 12 năm 2018

Đã cập nhật

Cập nhật vào ngày 8 tháng 11 năm 2018

 • Bổ sung ngày bắt đầu áp dụng Vé thưởng quốc tế JAL PLUS theo lịch trình (ngày 4 tháng 12 năm 2018).
 • Bổ sung số dặm cần thiết cho đường bay Seattle vào số dặm cần thiết theo đường bay cho Vé thưởng quốc tế JAL PLUS.

Cập nhật vào ngày 31 tháng 8 năm 2018

 • Bổ sung thay đổi cho "Kiểu hành trình" và "Những ngày hạn chế sử dụng phần thưởng" trong "Vé thưởng quốc tế JAL: Thay đổi quy định".
 • Cập nhật số dặm cần thiết theo đường bay cho Vé thưởng quốc tế JAL PLUS.

Vui lòng xem trang sau để biết chi tiết các câu hỏi thường gặp về Vé thưởng quốc tế JAL PLUS.

mở trong cửa sổ mớiCác câu hỏi thường gặp về Vé thưởng quốc tế JAL PLUS

Giới thiệu Vé thưởng quốc tế JAL PLUS

Vé thưởng quốc tế JAL PLUS ("PLUS") là dịch vụ mới cho phép bạn đổi nhiều dặm hơn để hoàn tất các yêu cầu vốn thường phải đưa vào danh sách chờ theo cơ cấu thông thường của Vé thưởng quốc tế của JAL.

Cấp độ số dặm cần thiết hiện tại ("số dặm cơ sở") và quy trình đặt chỗ bằng dặm cơ sở vẫn như cũ, một số đường bay thậm chí còn yêu cầu ít dặm hơn cấp độ số dặm hiện tại. Tuy nhiên, với sự ra mắt của Vé thưởng quốc tế JAL PLUS, một số thay đổi như thay đổi đặt chỗ sẽ được thực hiện theo quy định liên quan.

 • *Vé thưởng quốc tế JAL PLUS không áp dụng cho Hạng Nhất.
 • *Để thay đổi đặt chỗ, vui lòng hủy/hoàn trả*1 vé thưởng hiện tại, sau đó đặt vé mới cho hành trình mong muốn.
  *1 Phí hoàn vé: ¥3.100 (đã bao gồm thuế)
 • *Không có thay đổi đối với quy định về Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL, Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác của JMB hoặc Vé thưởng oneworld.

Số dặm cần thiết nêu trên (một chiều) chỉ mang tính minh họa.

 • *1Không có thay đổi đối với vé thưởng có thể đặt trước bằng dặm cơ sở.
 • *2Số ghế còn lại (dự báo) là dự báo về tình trạng ghế trống cuối cùng.

  Tùy thuộc vào tình trạng ghế trống (như các chuyến bay đã hết chỗ), có thể không còn vé thưởng để đặt.

Các thay đổi chính

 1. 1 Thêm cơ hội bay bằng vé thưởng
 2. 2 Mục đặt chỗ được xác nhận ngay lập tức, cho phép sắp xếp lịch bay dễ dàng hơn
 3. 3 Một số đường bay yêu cầu số dặm ít hơn mức số dặm cần thiết hiện tại

Thêm cơ hội bay bằng vé thưởng

Cơ cấu phần thưởng hiện tại

Chỉ có thể đặt chỗ cho các ngày bay có ghế thưởng trống. Nếu không có ghế thưởng trống, bạn sẽ được đưa vào danh sách chờ.

Đối với các ngày bay không hiển thị số dặm, chỉ có thể đăng ký vào danh sách chờ
Hạng Phổ thông Honolulu (một chiều)
20.000 dặm
(dặm cơ sở)
Sau khi ra mắt PLUS

Quy đổi thêm dặm sẽ mở đặt chỗ cho nhiều ngày hơn đối với những ngày vốn phải đăng ký vào danh sách chờ do không có ghế thưởng trống.

Cấp độ số dặm dao động tùy thuộc vào ngày bay và tình hình cụ thể vào thời điểm đặt chỗ
 • *Hình ảnh chỉ mang tính minh họa và không phản ánh tình hình thực tế.
Hạng Phổ thông Honolulu (một chiều)

20.000
(dặm cơ sở)

~

114.000 dặm
(số dặm cần thiết tối đa)

mở trong cửa sổ mới.Số dặm cần thiết theo đường bay

Khi có thêm ngày cho phép đặt chỗ,
bạn có thể truy cập vào nhiều tùy chọn hơn tùy thuộc vào số dặm trong tài khoản của mình.

Mục đặt chỗ được xác nhận ngay lập tức, cho phép sắp xếp lịch bay dễ dàng hơn

Cơ cấu phần thưởng hiện tại

Các mục đặt chỗ trong danh sách chờ có thể không được xác nhận, khiến bạn không chắc chắn khi sắp xếp lịch bay.

Sau khi ra mắt PLUS

Khi quy đổi thêm dặm, mục đặt chỗ của bạn sẽ được xác nhận ngay lập tức, cho phép bạn dễ dàng sắp xếp lịch bay.

Cơ cấu phần thưởng hiện tại

Ngay cả khi chuyến bay đi đã được xác nhận, nếu chuyến bay về trong danh sách chờ không được đặt chỗ thành công thì bạn vẫn có thể phải bỏ dở lịch trình.

Sau khi ra mắt PLUS

Khi quy đổi thêm dặm, bạn có thể đặt chỗ cho cả chuyến bay đi và về - đảm bảo lịch trình của bạn không bị ảnh hưởng.

Một số đường bay yêu cầu số dặm ít hơn mức số dặm cần thiết hiện tại

Không có thay đổi về số dặm cơ sở cần thiết cho Vé thưởng quốc tế của JAL sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS.
Tuy nhiên, một số đường bay như đường bay Singapore, Thành phố Hồ Chí Minh và Frankfurt sẽ yêu cầu ít dặm cơ sở hơn, giúp bạn tiết kiệm số dặm bay.

Nhật Bản → Singapore

Cơ cấu phần thưởng hiện tại
17.500dặm (một chiều)

Tiết kiệm
5.500
dặm

Sau khi ra mắt PLUS
12.000dặm (một chiều)

Nhật Bản → Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ cấu phần thưởng hiện tại
17.500dặm (một chiều)

Tiết kiệm
4.500
dặm

Sau khi ra mắt PLUS
13.000dặm (một chiều)

Nhật Bản → Frankfurt

Cơ cấu phần thưởng hiện tại
27.500dặm (một chiều)

Tiết kiệm
4.500
dặm

Sau khi ra mắt PLUS
23.000dặm (một chiều)

Khi bay trên Hạng ghế Phổ thông
*Trên đây chỉ là một số ví dụ. Một số đường bay khác cũng yêu cầu ít dặm hơn.

mở trong cửa sổ mới.Số dặm cần thiết theo đường bay

Vé thưởng quốc tế JAL: Thay đổi quy định

Quy định hiện tại Quy định mới
Kiểu hành trình Một chiều và khứ hồi (hành trình bắt đầu từ Nhật Bản, hành trình bắt đầu từ ngoài lãnh thổ Nhật Bản, hành trình ngang qua Nhật Bản bắt đầu và kết thúc ngoài lãnh thổ Nhật Bản *1),
hành trình mở (trong đó sân bay đến của chuyến đi khác với sân bay khởi hành của chuyến về) *2
Một chiều và khứ hồi *1 (hành trình bắt đầu từ Nhật Bản, hành trình bắt đầu từ ngoài lãnh thổ Nhật Bản),
hành trình mở (trong đó sân bay đến của chuyến đi khác với sân bay khởi hành của chuyến về)*3
Các chặng bay được phép Mỗi chiều chỉ được có tối đa 2 chặng bay quốc tế và 1 chặng bay nội địa Nhật Bản. Mỗi chiều chỉ được có tối đa 1 chặng bay quốc tế và 1 chặng bay nội địa Nhật Bản.
Hạng dịch vụ Cho phép kết hợp nhiều hạng ghế Hạng Phổ thông, Hạng Phổ thông đặc biệt, Hạng Thương gia: Cho phép kết hợp nhiều hạng ghế
Hạng Nhất: Không được phép kết hợp nhiều hạng ghế (Hạng Nhất chỉ có thể kết hợp với Hạng Nhất)
Số dặm cần thiết Dựa trên khu vực và hạng dịch vụ Dựa trên đường bay và hạng ghế.
Vé thưởng quốc tế JAL PLUS sẽ được giới thiệu cho Hạng Phổ thông, Hạng Phổ thông đặc biệt và Hạng Thương gia. *4
Danh sách chờ Cho phép Hạng Phổ thông, Hạng Phổ thông đặc biệt, Hạng Thương gia: Không cho phép
Hạng Nhất: Cho phép
Thay đổi đặt chỗ Cho phép Không cho phép *5
Hiệu lực Vé thưởng có giá trị trong 1 năm kể từ ngày bắt đầu chuyến bay. Phải bắt đầu chuyến bay trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất vé. Vé thưởng chỉ có hiệu lực cho chuyến bay đã đặt.
Những ngày hạn chế sử dụng phần thưởng đối với các đường bay quốc tế của JAL Áp dụng Không áp dụng *6
 • *1Hành trình ngang qua Nhật Bản mà bắt đầu và kết thúc ngoài lãnh thổ Nhật Bản sẽ không còn khả dụng.
 • *2Thành phố khởi hành và trở về cuối cùng, thành phố đến của chuyến đi và thành phố khởi hành của chuyến về phải ở cùng một khu vực và trong cùng một quốc gia.

  Điều kiện sử dụng phần thưởng

 • *3Thành phố khởi hành có thể khác với thành phố trở về cuối cùng. Tương tự, thành phố đến của chuyến đi có thể khác với thành phố khởi hành của chuyến về. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng một số hành trình có thể không được cho phép dưới dạng vé thưởng.
  Ví dụ: Khi khoảng cách của một chặng không bay lớn hơn: khoảng cách từ thành phố khởi hành đến điểm bắt đầu của chặng không bay, hoặc khoảng cách từ điểm kết thúc của chặng không bay đến thành phố trở về cuối cùng.
 • *4Vé thưởng quốc tế JAL PLUS không áp dụng cho Hạng Nhất.
 • *5Để thay đổi đặt chỗ, vui lòng hủy/hoàn trả vé thưởng hiện tại, sau đó đặt vé mới cho hành trình mong muốn. Phí hoàn vé ¥3.100 (đã bao gồm thuế)* sẽ được áp dụng khi bạn hoàn trả vé thưởng.
  • *Hội viên ở khu vực khác ngoài lãnh thổ Nhật Bản: Tiền nội tệ tương đương ¥3.100

  Hiện tại, yêu cầu đổi vé thưởng đã xuất sang hạng dịch vụ cao hơn cho cùng chặng bay được chấp nhận mà không áp dụng phí hoàn vé. Sau khi giới thiệu Vé thưởng quốc tế JAL PLUS, phí hoàn vé sẽ được áp dụng cho yêu cầu này. (Quy định này cũng áp dụng cho các hội viên có vé thưởng được xuất trước ngày 3 tháng 12 năm 2018.)

  Dịch vụ khôi phục số dặm cho phần thưởng chưa sử dụng

 • *6Đối với các ngày bay đã được mở để đặt chỗ, vé thưởng có thể không có sẵn tùy thuộc vào tình trạng ghế trống (chẳng hạn như trên các chuyến bay đã hết chỗ).

Vé thưởng đã được đặt/xuất trước khi Vé thưởng quốc tế JAL PLUS ra mắt

Quy định tại thời điểm xuất vé sẽ được áp dụng.

Nếu vé thưởng của bạn được xuất trước khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS Quy định tại thời điểm xuất vé sẽ được áp dụng. Theo đó, bạn được phép thay đổi đặt chỗ sau khi Vé thưởng quốc tế JAL PLUS ra mắt, nhưng chỉ khi có ghế trống ở cấp độ số dặm cơ sở.
Nếu mục đặt chỗ trong danh sách chờ đã được tạo trước khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS *
 • Quy định tại thời điểm xuất vé sẽ được áp dụng. Theo đó, vé được xuất sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS sẽ phải tuân theo quy định mới. Số dặm cần thiết tại thời điểm xuất vé sẽ là số dặm cơ sở cho các hạng tương ứng.
 • Không được phép thay đổi đặt chỗ cho các chuyến bay trong danh sách chờ đối với mọi hạng ghế sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS.
 1. * Sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS, các mục đặt chỗ trong danh sách chờ sẽ tiếp tục được giữ chỗ cho đến khi hết thời hạn giữ chỗ của danh sách chờ.
  Nếu bạn được đưa vào danh sách chờ cho bất kỳ hành trình nào sau đây và ghế được xác nhận sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS, hành trình của bạn phải được thay đổi theo quy định mới. Vui lòng liên hệ Bộ phận Đặt vé thưởng quốc tế của JMB/Trung tâm thẻ hội viên JMB để được hỗ trợ.
  • Hành trình ngang qua Nhật Bản mà bắt đầu và kết thúc ngoài lãnh thổ Nhật Bản
  • Hành trình kết hợp Hạng Nhất với (các) hạng dịch vụ khác
  • Hành trình bao gồm chặng bay nội địa Nhật Bản

  mở trong cửa sổ mớiBộ phận Đặt vé thưởng quốc tế của JMB/Trung tâm thẻ hội viên JMB

mở trong cửa sổ mớiCâu hỏi thường gặp

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang