Các câu hỏi thường gặp về Vé thưởng quốc tế JAL PLUS

Thông tin về dịch vụ Vé thưởng quốc tế JAL PLUS

 • QVé thưởng quốc tế JAL PLUS là gì?

 • QKhi nào dịch vụ chính thức bắt đầu?

 • QTôi không hiểu cần thêm bao nhiêu dặm để sử dụng Vé thưởng quốc tế JAL PLUS. Xin giải thích thêm.

 • QLàm thể nào để thay đổi đặt chỗ sau khi giới thiệu Vé thưởng quốc tế JAL PLUS?

 • QSau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS, tôi có thể đăng ký chuyến bay trong danh sách chờ không?

 • QCần quy đổi bao nhiêu dặm cho trẻ em/em bé để sử dụng Vé thưởng quốc tế JAL PLUS?

 • QTôi sẽ nằm trong danh sách chờ của Hạng Nhất trong bao lâu?

 • QNếu tôi không có đủ số dặm, tôi có thể thanh toán khoản chênh lệch bằng tiền mặt hoặc Điểm e JAL để đặt vé thưởng không?

 • QChương trình khuyến mãi Giảm số dặm và các chương trình khuyến mãi khác có còn được cung cấp sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS không?

 • QVé thưởng quốc tế JAL PLUS có được áp dụng cho cả Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL, Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác của JMB và Vé thưởng oneworld không?

Mục đặt chỗ và vé được yêu cầu trước khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS

 • QTôi có Vé thưởng quốc tế JAL cho phép thay đổi đặt chỗ. Làm thể nào để thay đổi đặt chỗ sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS?

 • QTôi hiện đang có một mục đặt chỗ trong danh sách chờ. Tôi sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

 • QTôi có một vé thưởng để bay trên các chặng bay yêu cầu ít dặm hơn sau khi ra mắt Vé thưởng quốc tế JAL PLUS. Tôi có được áp dụng thay đổi này để điều chỉnh số dặm khấu trừ không?

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang