Vé thưởng Jetstar Japan (GK)

Important Information

Jetstar Japan requires that all passengers, including children and infants traveling with an adult, provide valid photographic identification. Expired identification will not be accepted. Accepted forms of photographic identification include:
Juki-card with photo (Basic Resident Register Card), valid passport, driver’s license, Government issued photo identification, student identification

Thay đổi phần thưởng sau khi quy đổi dặm (Xuất vé)

Cho phép

Sau khi quy đổi dặm, có thể thay đổi số chuyến bay và ngày bay với điều kiện sau đây.

Trước khi bắt đầu lên máy bay Sau khi bắt đầu lên máy bay
Thời hạn thay đổi đặt chỗ trên trang web của JAL 48 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chặng bay đầu tiên của hành trình cũ hoặc mới, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn. (1) 48 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay của hành trình mới và (2) 24 giờ (giờ tại thành phố khởi hành) trước khi khởi hành chuyến bay tiếp theo.
Thời hạn thay đổi đặt chỗ qua điện thoại Cho đến khi khởi hành chuyến bay (của hành trình cũ hoặc mới, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn) Cho đến khi khởi hành chuyến bay (của hành trình cũ hoặc mới, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn)
Điều kiện thay đổi thông tin vé Được phép thực hiện thay đổi nếu hành trình mới nằm trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất vé thưởng. Được phép thực hiện thay đổi nếu hành trình mới nằm trong vòng 1 năm kể từ ngày bắt đầu lên máy bay.

mở trong cửa sổ mớiQuy đổi giờ tại thành phố khởi hành sang giờ địa phương (Có hạn chế đối với các thành phố có thể chọn để quy đổi thời gian.)

  • * Bạn có thể được yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản chênh lệch nào phát sinh trong phụ phí nhiên liệu, phụ phí bảo hiểm hoặc các khoản phí khác được áp dụng.

Không được phép

Bạn không được phép thay đổi tên hành khách, chặng bay, hạng dịch vụ, đường bay, đảo ngược hướng đi hoặc loại phần thưởng.

  • *Dịch vụ khôi phục số dặm cho phần thưởng chưa sử dụng được áp dụng khi hủy/hoàn trả các phần thưởng hoàn toàn chưa qua sử dụng.
  • *Không thể đổi vé thành vé mở. (Được phép thay đổi đặt chỗ sang chuyến bay có ghế thưởng.)

Dịch vụ khôi phục số dặm cho phần thưởng chưa sử dụng

Sau khi đặt xong vé thưởng, số dặm đã dùng để đổi thưởng chỉ có thể được khôi phục cho các phần thưởng hoàn toàn chưa qua sử dụng bằng cách thanh toán phí hoàn vé. Toàn bộ số dặm cần khôi phục phải được hoàn trả vào tài khoản JMB mà bạn đã dùng để đổi thưởng. Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang