TOKYO (NARITA)
SâN BAY QUỐC TẾ NARITA
Nhà ga 2


Các chuyến bay quốc tế do JAL khai thác khởi hành và hạ cánh ở Ga 2.

Nhà ga 1

Đã cập nhật: 16/7/2015

Thông báo

Thông báo
  • Đối với khách hàng nối chuyến từ các chuyến bay quốc tế của JAL đến các chuyến bay liên danh của JAL do Jetstar Nhật Bản (Nhà ga 3) khai thác, vui lòng sử dụng xe buýt liên ga do sân bay Narita khai thác (khoảng 4 phút đi xe).
  • Làm thủ tục cho tất cả các chuyến bay liên danh ở Narita tại quầy của hãng hàng không vận hành. Vui lòng kiểm tra trước vị trí của quầy và nhà ga của hãng hàng không vận hành.
Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiĐối với chuyến bay liên danh
Hướng dẫn
Nối chuyến nhanh hơn 60 phút tại Nhà ga 2 của sân bay Narita!
Vui lòng tham khảo trang web chính thức của Sân bay Quốc tế NAA Narita để biết nhà ga nhập cảnh và xuất cảnh của công ty hàng không nối chuyến.
Trang này sẽ mở trong cửa sổ mớiTrang web chính thức của Sân bay Quốc tế Narita

Nối chuyến Nội địa ⇒ Quốc tế

Hành khách bay trên chuyến bay nội địa do JAL khai thác

Nối chuyến từ chuyến bay liên danh của Jetstar Nhật Bản sang chuyến bay quốc tế của JAL (giữa Nhà ga 3 và 2)

Đối với Nhà ga 2, vui lòng sử dụng xe buýt đưa đón từ tầng 1, hoặc hành lang đi bộ (khoảng 500m) từ tầng 2 của Nhà ga 3.

Thời gian kết nối tối thiểu: 115 phút (Nội địa⇒Quốc tế)

Nối chuyến Quốc tế ⇒ Nội địa

Nối chuyến từ chuyến bay quốc tế của JAL sang chuyến bay liên danh của Jetstar Nhật Bản (giữa Nhà ga 2 và 3)

  • Vui lòng thu thập tất cả hành lý khi đến NRT và đi đến quầy nội địa của Jetstar Nhật Bản (*1) tại tầng 2 của Nhà ga 3. Giờ làm việc
    (*1) Trong khoảng từ 2 giờ đến 30 phút trước khi khởi hành
  • Đối với Nhà ga 3, vui lòng sử dụng xe buýt đưa đón từ trạm xe buýt số 1, hoặc hành lang đi bộ (khoảng 500m) đều từ sảnh đến của Nhà ga 2.
    Phòng chờ không có sẵn ở Nhà ga 3 và Phòng chờ Sakura ở Nhà ga số 2 cũng không được sử dụng.
Thời gian kết nối tối thiểu: 115 phút (Quốc tế ⇒ Nội địa)

Trang liên quan

Thông tin thêm về sân bay quốc tế Narita