Sử dụng phòng chờ tại sân bay

Thông báo quan trọng

In response to the Coronavirus, the validity period of JAL lounge coupons originally valid until a date between March 31, 2020 and September 30, 2022 will be extended. The new validity of these lounge coupons will be October 31, 2022.
If you have lounge coupons that are valid until a date between March 31, 2020 and September 30, 2022, presenting them at a participating lounge will grant you access until October 31, 2022.

Sự an toàn và sức khỏe của khách hàng và các thành viên trong nhóm luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra thông tin cập nhật mới nhất về hoạt động của phòng chờ tại sân bay quốc tế. Chân thành cảm ơn sự thông cảm và hợp tác của Quý khách.

Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ

  • Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ có thể dùng tại những phòng chờ sau.

Phòng chờ tại sân bay nội địa Nhật Bản

Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ có thể dùng để vào tất cả các phòng chờ tại sân bay nội địa, ngoại trừ phòng chờ Diamond Premier.

Phòng chờ tại sân bay quốc tế

Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ không được dùng để sử dụng Phòng chờ Hạng Nhất của JAL và các phòng chờ ở các sân bay nhất định khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo liên kết bên dưới.

Để xem được tập tin PDF, bạn phải cài đặt phần mềm Adobe Reader trên máy vi tính.

Xin lưu ý rằng phòng chờ tại sân bay đủ điều kiện có thể thay đổi.

  • Vui lòng xuất trình một phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ cho một người cho mỗi lần sử dụng phòng chờ.
  • Japan Airlines không chịu trách nhiệm về việc phiếu ưu đãi phòng chờ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng. Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ không thể được phát hành lại. Không được phép bán, chuyển đổi hoặc trao đổi phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ và mọi nỗ lực hành động như vậy sẽ khiến phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ trở nên vô hiệu.

Đổi dặm lấy phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ của JAL

Cách đổi dặm lấy phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ của JAL

Tại sân bay

Bạn có thể sử dụng dịch vụ phòng chờ tại sân bay bằng cách đổi dặm lấy phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ tại sân bay vào ngày bay.
Để sử dụng phòng chờ tại Nhật Bản hoặc Phòng chờ Sakura bên ngoài Nhật Bản, vui lòng liên hệ nhân viên phòng chờ tại sân bay.
Để sử dụng các phòng chờ khác ngoài lãnh thổ Nhật Bản, vui lòng liên hệ nhân viên tại quầy làm thủ tục.

  • Tại sân bay, bạn có thể đổi dặm lấy một phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ.
Hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire Hội viên JMB Crystal
2.000 dặm = 1 phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ (dành cho chuyến bay quốc tế và nội địa) 1.000 dặm = 1 phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ (dành cho chuyến bay nội địa)
Trước ngày bay

Trên trang web của JAL

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, hãy truy cập trang đầu của tài khoản JMB và chọn Phần thưởng phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ trong phần Đổi dặm lấy thưởng. (Chỉ có tiếng Nhật)
Nếu bạn đổi dặm lấy phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ trước ngày bay, phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ sẽ được gửi cho bạn.
Vui lòng mang theo số phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ cần thiết đến sân bay để sử dụng phòng chờ.
Xin lưu ý rằng số dặm đã được khấu trừ không thể hoàn lại vào tài khoản JMB của bạn hoặc đổi lấy phần thưởng khác, bất kể phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ của bạn chưa đến hoặc chưa được sử dụng.

  • Phiếu ưu đãi sẽ được gửi đến địa chỉ đã đăng ký của bạn trong vòng một đến hai tuần. Việc giao phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ có thể mất hai tuần hoặc hơn, tùy thuộc vào điều kiện bưu điện trong khu vực của bạn.
Hội viên JMB Diamond, JGC Premier, JMB Sapphire Hội viên JMB Crystal
4.000 dặm = 2 phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ (dành cho chuyến bay quốc tế và nội địa) 5.000 dặm = 5 phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ (dành cho chuyến bay nội địa)

Thời hạn của phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ

Phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ được xuất đổi từ dặm bay sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng thứ bảy kể từ ngày yêu cầu đổi dặm lấy thưởng.

Lưu ý khi đổi dặm lấy phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ

  • Sau khi được khấu trừ, số dặm không thể hoàn lại vào tài khoản JMB của bạn hoặc đổi lấy phần thưởng khác, bất kể phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ của bạn chưa đến hoặc chưa được sử dụng.
  • When making a lounge coupon request prior to your flight date, you will be required to provide your JMB membership number and password.
    If you have forgotten your password, please contact us at Reset password. When requesting your password by postal mail, please allow around one week for your password information to arrive.
  • Tối đa bốn hành khách (bao gồm cả hội viên đạt chuẩn) được phép vào một phòng chờ một lần. Quyền sử dụng phòng chờ tại sân bay được giới hạn tối đa ba người đi cùng đối với mỗi hội viên đạt chuẩn (tổng cộng tối đa bốn hành khách), bao gồm một người đi cùng được chấp nhận khi xuất trình thẻ DIAMOND, SAPPHIRE hoặc JGC PREMIER và hai người đi cùng được chấp nhận khi xuất trình hai phiếu ưu đãi sử dụng phòng chờ.