บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

  • *สามารถจองรางวัลได้ที่ฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

Important Information

Jetstar Japan requires that all passengers, including children and infants traveling with an adult, provide valid photographic identification. Expired identification will not be accepted. Accepted forms of photographic identification include:
Juki-card with photo (Basic Resident Register Card), valid passport, driver’s license, Government issued photo identification, student identification

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)?

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK) ให้ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมแลกเที่ยวบิน Jetstar Japan ได้ เริ่มต้นที่ 4,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่ให้บริการ

opens in new windowเส้นทาง Jetstar Japan (GK) ที่ให้บริการโดยใช้หมายเลขเที่ยวบิน GK

  • *เที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบิน Jetstar (JQ) และ Jetstar Asia (3K) ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารภายในประเทศที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK) ได้
  • *เที่ยวบินและเส้นทางที่ไม่ร่วมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

  • ชั้นประหยัด

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top