บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

  • *สามารถจองรางวัลได้ที่ฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

Important Information

Jetstar Japan requires that all passengers, including children and infants traveling with an adult, provide valid photographic identification. Expired identification will not be accepted. Accepted forms of photographic identification include:
Juki-card with photo (Basic Resident Register Card), valid passport, driver’s license, Government issued photo identification, student identification

Notice

  • The Required Mileage for Domestic Zone A and B will be revised on/from June 1, 2022 (Ticketing date).

    verrà aperta in una nuova finestraMore detail

  • For Award tickets booked and ticketed before May 31, the difference in Mileage may not be refunded if the change is made after June 1. We appreciate your understanding in advance.

ผู้ที่สามารถรับรางวัลได้

รางวัลสามารถใช้ได้โดยสมาชิก JMB, คู่สมรสของสมาชิก JMB ญาติภายในลำดับสองของสมาชิก JMB และคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิก JMB

กำหนดการเดินทาง

รางวัลการเดินทางอาจจะเป็นสองเส้นทางบิน (กำหนดการเดินทางแบบไปกลับ โดยต้องเดินทางกลับไปที่เมืองที่เริ่มเดินทาง) หรือเส้นทางบินเดียวก็ได้

  • *รางวัลเส้นทางบินทั้งหมดสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินตรงเท่านั้น
  • *การใช้รางวัลไม่สามารถใช้เที่ยวบิน GK รวมกับเที่ยวบินสายการบินอื่นได้

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

ขณะนี้ไม่มีวันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

  • *วันที่ห้ามเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง
  • *โปรดทราบว่าจำนวนที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ อาจไม่สามารถใช้รางวัลได้ แม้จะมีที่นั่งว่างสำหรับการจองโดยไม่ใช้รางวัล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top