บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

 • *สามารถจองรางวัลได้ที่ฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ

ในการเดินทางกับ Jetstar Japan ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงเด็กและทารกที่เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนที่มีภาพถ่าย ไม่สามารถใช้หลักฐานยืนยันตนที่หมดอายุแล้วได้ หลักฐานยืนยันตนที่สามารถใช้ได้มีดังนี้
บัตร Juki ที่มีรูป (บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ

Notice

 • On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

  verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

 • On/after December 19, 2018, bookings for Jetstar Japan domestic Award Tickets are available through JAL website.
 • Some services are temporarily unavailable at the moment affected by the migration of Passenger Service System implemented on November 16, 2017 (Thu) (Japan Time). Please see the following page for the details.

  verrà aperta in una nuova finestraCurrently unavailable services

ผู้ที่สามารถรับรางวัลได้

รางวัลสามารถใช้ได้โดยสมาชิก JMB, คู่สมรสของสมาชิก JMB ญาติภายในลำดับสองของสมาชิก JMB และคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิก JMB

กำหนดการเดินทาง

รางวัลการเดินทางอาจจะเป็นสองเส้นทางบิน (กำหนดการเดินทางแบบไปกลับ โดยต้องเดินทางกลับไปที่เมืองที่เริ่มเดินทาง) หรือเส้นทางบินเดียวก็ได้

 • *รางวัลเส้นทางบินทั้งหมดสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินตรงเท่านั้น
 • *การใช้รางวัลไม่สามารถใช้เที่ยวบิน GK รวมกับเที่ยวบินสายการบินอื่นได้

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

ขณะนี้ไม่มีวันที่ห้ามเดินทางสำหรับรางวัล

 • *วันที่ห้ามเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง
 • *โปรดทราบว่าจำนวนที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ อาจไม่สามารถใช้รางวัลได้ แม้จะมีที่นั่งว่างสำหรับการจองโดยไม่ใช้รางวัล

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top