ตารางบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

ตารางบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

ไมล์สะสมที่จำเป็นและเส้นทางที่มีสิทธิ์

  • *ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนไมล์ที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว

(หน่วย: ไมล์)

  ไมล์สะสมที่จำเป็น เส้นทาง
ในประเทศญี่ปุ่น โซน A [Until May 31, 2022 (Ticketing date)]
Required Mileage: 10,000 miles (5,000 miles)

[From June 1, 2022 (Ticketing date)]
Required Mileage: 9,000 miles (4,500 miles)
โตเกียว (นาริตะ) โอซาก้า (คันไซ)
ในประเทศญี่ปุ่น โซน B [Until May 31, 2022 (Ticketing date)]
Required Mileage: 12,000 miles (6,000 miles)

[From June 1, 2022 (Ticketing date)]
Required Mileage: 11,000 miles (5,500 miles)
โตเกียว (นาริตะ) ซัปโปโร
ทากามัตสึ
มัตซึยามะ
โคชิ
ฟุกุโอกะ
นางาซากิ
คุมาโมโตะ
โออิตะ
มิยาซากิ
คาโกชิมา
โอกินาว่า
มิยาโกะ (ชิโมจิชิมะ)
โอซาก้า (คันไซ) ซัปโปโร
โอกินาว่า
นาโกย่า (ชูบุ) ฟุกุโอกะ
โอกินาว่า

(หน่วย: ไมล์)

  ไมล์สะสมที่จำเป็น เส้นทาง
ระหว่างประเทศ 21,000
(10,500)
โตเกียว (นาริตะ)
โอซาก้า (คันไซ)
ไทเป
ฮ่องกง
มะนิลา
โตเกียว (นาริตะ) เซี่ยงไฮ้
นาโกย่า (ชูบุ) ไทเป
มะนิลา
  • *บางเที่ยวบินที่ระบุในตารางอาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการยกเลิก การจำกัดวันที่ทำการบิน หรือการดำเนินการบินตามฤดูกาล
  • เส้นทางบิน/เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่ไม่สามารถเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลได้โดยต้องซื้อบัตรโดยสารในอัตราสำหรับทารกในชั้นโดยสารเดียวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
    • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง
  • นอกเหนือจากไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลตามรายการด้านบน ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีอื่นๆ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top