ตารางบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

ไมล์สะสมที่จำเป็นและเส้นทางที่มีสิทธิ์

ในประเทศญี่ปุ่น โซน A

Required Mileage: 9,000 miles (4,500 miles)

  • *ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนไมล์ที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว

Routes

โตเกียว (นาริตะ) โอซาก้า (คันไซ)

ในประเทศญี่ปุ่น โซน B

Required Mileage: 11,000 miles (5,500 miles)

  • *ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนไมล์ที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว

Routes

โตเกียว (นาริตะ) ซัปโปโร (นิวชิโตเซะ) / Asahikawa / ทากามัตสึ / มัตซึยามะ / โคชิ / ฟุกุโอกะ / นางาซากิ / คุมาโมโตะ / โออิตะ / มิยาซากิ / คาโกชิมา / โอกินาว่า / มิยาโกะ (ชิโมจิชิมะ)
โอซาก้า (คันไซ) ซัปโปโร (นิวชิโตเซะ) / โอกินาว่า
นาโกย่า (ชูบุ) ฟุกุโอกะ / โอกินาว่า
ฟุกุโอกะ ซัปโปโร (นิวชิโตเซะ)

ระหว่างประเทศ

Required Mileage: 21,000 miles (10,500 miles)

  • *ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนไมล์ที่ต้องใช้สำหรับการเดินทางแบบเที่ยวเดียว

Routes

โตเกียว (นาริตะ)
โอซาก้า (คันไซ)
ไทเป / ฮ่องกง / มะนิลา
โตเกียว (นาริตะ) เซี่ยงไฮ้
นาโกย่า (ชูบุ) ไทเป / มะนิลา
  • *บางเที่ยวบินที่ระบุในตารางอาจไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการยกเลิก การจำกัดวันที่ทำการบิน หรือการดำเนินการบินตามฤดูกาล
  • เส้นทางบิน/เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องมีไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่ไม่สามารถเดินทางด้วยบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลได้โดยต้องซื้อบัตรโดยสารในอัตราสำหรับทารกในชั้นโดยสารเดียวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
    • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง
  • นอกเหนือจากไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลตามรายการด้านบน ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีอื่นๆ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top