บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)

 • *สามารถจองรางวัลได้ที่ฝ่ายสำรองที่นั่งบัตรโดยสารระหว่างประเทศด้วยรางวัลของ JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

ข้อมูลสำคัญ

ในการเดินทางกับ Jetstar Japan ผู้โดยสารทั้งหมด รวมถึงเด็กและทารกที่เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันตนที่มีภาพถ่าย ไม่สามารถใช้หลักฐานยืนยันตนที่หมดอายุแล้วได้ หลักฐานยืนยันตนที่สามารถใช้ได้มีดังนี้
บัตร Juki ที่มีรูป (บัตรทะเบียนการเป็นผู้พำนักพร้อมภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ และบัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ

Notice

 • On/After April 1, 2019, reservations for International flight will be accepted from 10:00 am (JST), 360 days prior to departure.

  verrà aperta in una nuova finestraChange of international flight reservation period

 • On/after December 19, 2018, bookings for Jetstar Japan domestic Award Tickets are available through JAL website.
 • Some services are temporarily unavailable at the moment affected by the migration of Passenger Service System implemented on November 16, 2017 (Thu) (Japan Time). Please see the following page for the details.

  verrà aperta in una nuova finestraCurrently unavailable services

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK)?

บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK) ให้ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมแลกเที่ยวบิน Jetstar Japan ได้ เริ่มต้นที่ 7,500 ไมล์สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่ให้บริการ

opens in new windowเส้นทาง Jetstar Japan (GK) ที่ให้บริการโดยใช้หมายเลขเที่ยวบิน GK

 • *เที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบิน Jetstar (JQ) และ Jetstar Asia (3K) ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารภายในประเทศที่เป็นรางวัลของ Jetstar Japan (GK) ได้
 • *เที่ยวบินและเส้นทางที่ไม่ร่วมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

 • ชั้นประหยัด

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top