การอัพเกรดที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

บริการนี้คือการขอรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL เมื่อทำการเช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง บริการนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปเท่านั้น

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL
 • ยกเว้นเที่ยวบินร่วมบริการที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร
 • เที่ยวบินที่ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

สมาชิก JMB ที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ระบุด้านบนโดยใช้ไมล์สะสมของตนเอง
นอกจากนี้ สมาชิก JMB สามารถใช้ไมล์สะสมแทนสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในความสัมพันธ์อันดับสองที่เดินทางได้ โดยแสดงบัตร JMB Card หรือ JALCARD หรือยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนตัวแทนที่สนามบิน

หากต้องการดูเอกสาร PDF ท่านต้องติดตั้ง Adobe Reader ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

ค่าโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารที่ซื้อในชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์จองดังต่อไปนี้

ชั้นธุรกิจ > ชั้นเฟิร์สคลาส

ชั้นโดยสารที่จอง J/C/D/I

ชั้นประหยัด / ชั้นประหยัดพรีเมียม > ชั้นธุรกิจ

ชั้นโดยสารที่จอง W/R/Y/B/H/K

ชั้นประหยัด > ชั้นประหยัดพรีเมียม

ชั้นโดยสารที่จอง Y/B/H/K
 • สําหรับการจองชั้นโดยสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชั้นโดยสาร J และ Y เที่ยวบินที่เดินทางด้วยแพ็คเกจแบบไดนามิกระหว่างประเทศ (จากญี่ปุ่น) หรือผลิตภัณฑ์ทัวร์แพ็คเกจระหว่างประเทศไม่สามารถอัพเกรดได้
 • ค่าโดยสารบางประเภทไม่สามารถอัปเกรดได้ แม้ว่าจะซื้อบัตรโดยสารในชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ก็ตาม
 • ที่นั่งที่กําหนดไว้สําหรับการอัปเกรดโดยใช้ไมล์จะมีจํานวนจํากัด

บัตรโดยสารที่ไม่มีสิทธิอัพเกรด

ค่าตั๋วราคาท่องเที่ยวแบบจ่ายเบ็ดเสร็จสำหรับบุคคลหรือกลุ่ม ค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ รางวัลบัตรโดยสารของ JMB และบัตรโดยสารที่เป็นไปตามข้อห้ามพิเศษ

ไมล์สะสมที่กำหนด (เที่ยวเดียว) สำหรับรางวัลการอัพเกรด

ข้อควรทราบ

 • ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ชั้นโดยสารที่สูงกว่านั้นเต็มแล้วขณะเช็คอิน
 • โปรดทราบว่าที่นั่งที่ท่านต้องการ (เช่น ที่นั่งริมหน้าต่าง ริมทางเดิน หรือที่นั่งติดกัน) อาจไม่พร้อมให้บริการ
 • ไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ล่วงหน้าได้ ท่านต้องขอรับบริการนี้ในวันเดินทางเท่านั้น แม้ว่าท่านจะขอรางวัลการอัพเกรดแบบเข้าชื่อรอไว้ล่วงหน้าก็ตาม
 • โปรดขอรับบริการนี้ที่สนามบินที่เที่ยวบินของคุณออกเดินทาง เมื่อใช้บริการเช็คอินผ่านตลอด โปรดขอบริการนี้ที่สนามบินที่เที่ยวบินที่อัพเกรดออกเดินทาง
 • ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลการอัพเกรดจะถูกหักออกที่เคาน์เตอร์สนามบิน
 • แม้ว่าจะมีที่นั่งว่าง ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ในบางสนามบิน เนื่องจากบริการในเที่ยวบินอาจไม่พร้อมให้บริการ
 • การรวมไมล์สะสมของสมาชิก "JALCARD Family Program" และสมาชิก JALFC (JAL Family Club) จะทำโดยอัตโนมัติ และลำดับการหักไมล์สะสมจะเป็นไปตามวันหมดอายุของไมล์สะสม ไม่สามารถแยกหักไมล์สะสมจากบัญชีหลายๆ บัญชีได้