Đặt chuyến bay

Khứ hồi / Một chiều

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Đã xảy ra lỗi khi kết nối với hệ thống đặt chỗ. Lỗi có thể là:

  • Quá 10 phút kể từ thao tác cuối cùng.
  • Thao tác không đúng.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Vui lòng xem lại thông tin dưới đây.

Thông tin nhập không chính xác.

Vui lòng thử lại sau từ bước đầu tiên.

Hành trình

Thành phố khởi hành
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

Thành phố điểm đến
Calendar

teitle calender

title month

1 2 3 4 5 6 7

次の3カ月

前の3カ月

閉じる

Hạng ghế

Số lượng hành khách

(12-15 tuổi)
(2-11 tuổi)
(Dưới 2 tuổi)
  • Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Deutsche Bahn AG, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ nếu có em bé đi kèm, hoặc khi thanh toán cho Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.
  • Lưu ý: Nếu hành trình của bạn bao gồm Dịch vụ xe lửa Haruka, vui lòng liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ nếu có em bé/trẻ em đi kèm, hoặc khi thanh toán cho Trang này sẽ mở trong cửa sổ mới.