Nâng hạng tại sân bay đối với các chuyến bay quốc tế của JAL

Dịch vụ này sẽ được áp dụng cho Phần thưởng nâng hạng quốc tế của JAL khi làm thủ tục tại sân bay vào ngày khởi hành. Có thể sử dụng dịch vụ này khi có ghế trống ở hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp so với hạng ghế ghi trong vé đã mua.

Các chuyến bay đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này

Chuyến bay quốc tế của JAL

 • Các chuyến bay liên danh do các hãng hàng không đối tác khai thác bị loại trừ.
 • Chuyến bay không đủ điều kiện có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Hội viên đủ điều kiện

Hội viên JMB sử dụng số dặm của chính mình để bay trên các chuyến bay nêu trên.
Hội viên JMB cũng có thể sử dụng số dặm dành cho thành viên gia đình có quan hệ huyết thống trong vòng hai thế hệ khi xuất trình Thẻ JMB hoặc JALCARD của họ hoặc nộp đơn đăng ký người được Ủy quyền tại sân bay.

Để xem được tập tin PDF, bạn phải cài đặt phần mềm Adobe Reader trên máy vi tính.

Giá vé đủ điều kiện

Vé áp dụng nâng hạng
Các vé có hạng đặt chỗ được in trong cột HẠNG sau đây.

Hạng Thương gia > Hạng Nhất

Hạng đặt chỗ J/C/D/I*1/X*2
 1. Chuyến bay khởi hành vào/sau ngày 5 tháng 11 năm 2021 đủ điều kiện để nâng hạng.
 2. Chuyến bay khởi hành vào/trước ngày 4 tháng 11 năm 2021 đủ điều kiện để nâng hạng.

Hạng Phổ thông / Hạng Phổ thông đặc biệt > Hạng Thương gia

Hạng đặt chỗ W/R/Y/B/H/K

Hạng Phổ thông > Hạng Phổ thông đặc biệt

Hạng đặt chỗ Y/B/H/K

Vé không áp dụng nâng hạng
Giá vé bao gồm gói du lịch cá nhân hoặc theo đoàn, giá vé giảm đặc biệt, vé thưởng JMB và vé có điều kiện đặc biệt.

 • Đối với các hạng đặt chỗ khác, ngoại trừ hạng J và Y, nâng hạng không áp dụng cho các chuyến bay đi theo Gói linh động quốc tế​(từ Nhật Bản) hoặc các sản phẩm du lịch trọn gói quốc tế
 • Một số loại giá vé không được áp dụng nâng hạng, cho dù hạng đặt chỗ đủ điều kiện được in trên vé.
 • Số lượng ghế dành để nâng hạng có hạn và có thể đã hết ghế trống ngay cả khi bạn đã mua vé đủ điều kiện.

Số dặm cần thiết (một chiều) để đổi lấy Phần thưởng nâng hạng này

Lưu ý

 • Không áp dụng khi hết chỗ trong hạng dịch vụ cao hơn kế tiếp vào thời điểm làm thủ tục.
 • Vui lòng lưu ý rằng ghế bạn muốn (chẳng hạn như ghế gần cửa sổ, ghế gần lối đi hoặc các ghế ngồi cạnh nhau) có thể không có sẵn.
 • Yêu cầu đăng ký trước dịch vụ này sẽ không được chấp nhận. Bạn phải yêu cầu dịch vụ này vào ngày khởi hành ngay cả khi trước đó bạn đã yêu cầu đưa vào danh sách chờ cho phần thưởng nâng hạng.
 • Vui lòng đăng ký dịch vụ này tại sân bay khởi hành chuyến bay bạn yêu cầu nâng hạng. Khi sử dụng dịch vụ làm thủ tục liên chặng, vui lòng yêu cầu dịch vụ này tại sân bay khởi hành chuyến bay bạn đã yêu cầu nâng hạng.
 • Số dặm cần thiết để đổi lấy phần thưởng nâng hạng sẽ được khấu trừ tại quầy sân bay.
 • Ngay cả khi có ghế trống, bạn vẫn có thể không được sử dụng dịch vụ này tại một số sân bay do tình trạng khả dụng của các dịch vụ trên máy bay.
 • Số dặm tổng cộng của các hội viên tham gia “Chương trình JALCARD Family Program” và hội viên JALFC (Câu lạc bộ JAL Family Club) sẽ tự động được áp dụng và số dặm sẽ được khấu trừ theo thứ tự hết hạn số dặm. Số dặm không thể được khấu trừ riêng lẻ từ mỗi tài khoản riêng lẻ.