เจ็ทสตาร์ เจแปน (GK)

ไมล์สะสมเที่ยวบินคืออะไร

ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณโดยอัตโนมัติไปยังบัญชี JMB ของคุณเมื่อคุณเดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ เพื่อสะสมไมล์ คุณจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณในขณะจองหรือเช็คอิน และนอกจากนี้ บัตรโดยสารทั้งหมดจะต้องออกในชื่อของสมาชิก JMB ไมล์สะสมเที่ยวบินจะคำนวณตามไมล์ของเส้นทางบินที่กำหนดในแต่ละเส้นทางที่มีการเดินทาง และตามอัตรารวมค่าโดยสารของบัตรโดยสาร

ไมล์สะสมเที่ยวบิน = ไมล์ของเส้นทางบิน × อัตราการสะสม

 • *บางสถานการณ์จะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ เรียนรู้เพิ่มเติม
 • *ไมล์ของเส้นทางบิน JMB จะคำนวณตาม IATA TPM (International Air Transport Association Ticketed Point Mileage)
  ระบบจะแก้ไขไมล์สะสมในเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของปีถัดไปโดยอิงตาม IATA TPM ที่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อน

หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่เครื่องคำนวณไมล์ของเส้นทางบิน

อัตราการสะสม

[On/from June 4, 2024 (Ticket purchase date)]

(ขีด (-) หมายถึงไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์)

ค่าโดยสาร อัตราการสะสม
ค่าโดยสารสตาร์ทเตอร์, Starter Plus fare (Starter Plus) -
Starter Flex fare (Flex) 30%
Starter Flex Plus fare (Flex Plus) 30%

[Tickets purchased on/before June 4, 2024]

(ขีด (-) หมายถึงไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์)

ค่าโดยสาร อัตราการสะสม
ค่าโดยสารสตาร์ทเตอร์ -
แพ็คเกจพลัส 30%
แพ็คเกจแม็กซ์ 30%
 • *เฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเจ็ทสตาร์ เจแปน ด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ GK เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
 • *เที่ยวบินจะไม่นับรวมเป็นการรับรองสถานะ FLY ON ไม่ว่าค่าโดยสารนั้นจะมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หรือไม่ก็ตาม

การตัดสิทธิ์ในการสะสมไมล์

จะไม่มีการสะสมไมล์หากเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เมื่อเดินทางด้วยชื่อที่ไม่ตรงกัน
 • เมื่อเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสาร บัตรโดยสารฟรี หรือค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ เช่น ค่าโดยสารของตัวแทนท่องเที่ยว ค่าโดยสารของผู้นำทัวร์ หรือค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินส่งของหรือเช่าเหมาลำที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร
 • เมื่อเดินทางด้วยบัตรโดยสารหรือชั้นโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ตามข้อตกลงกับสายการบินพันธมิตร
 • เมื่อเที่ยวบินไม่ได้ออกเดินทางด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงความล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบิน
 • เมื่อเที่ยวบินนั้นมีการลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก JMB
 • เมื่อเดินทางในเที่ยวบินของเจ็ทสตาร์ (JQ) หรือ เจ็ทสตาร์ เอเชีย (3K)
 • เมื่อไม่ได้เลือกการสะสมไมล์ JAL ในตัวเลือกค่าโดยสาร

วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ขณะทําการจอง

ไมล์สะสมจากเที่ยวบินจะเพิ่มเข้าไปยังบัญชี JMB ของคุณเมื่อคุณเลือกการสะสมไมล์ JAL ในตัวเลือกค่าโดยสารและแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ

วิธีสะสมไมล์จากเที่ยวบิน

ไมล์สะสมหลังการเดินทาง

ไมล์สะสมจากเที่ยวบินจะเพิ่มเข้าไปยังบัญชี JMB ของคุณเมื่อคุณเลือกการสะสมไมล์ JAL ในตัวเลือกค่าโดยสารและแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ โปรดขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางหากคุณไม่ได้รับไมล์สะสมตามเที่ยวบินที่เดินทาง คำขอทั้งหมดจะต้องกระทำภายในหกเดือนนับจากวันเดินทาง

วิธีขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top