เฉพาะเว็บไซต์ JAL เท่านั้น เช่าเหมาลำไปปาเลา โปรโมชั่นบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล

โปรโมชั่นรางวัลบัตรโดยสารเช่าเหมาลำไปปาเลา เฉพาะบนเว็บไซต์ของ JAL เท่านั้น ไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้

สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

สมาชิก JAL Mileage Bank (JMB)

เส้นทางและเที่ยวบินที่ใช้ได้

โปรโมชั่นรางวัลบัตรโดยสารเช่าเหมาลำไปปาเลา เฉพาะบนเว็บไซต์ของ JAL เท่านั้น ไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนี้

ชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์และไมล์สะสมที่จำเป็น

ไมล์สะสมที่จำเป็นของชั้นประหยัด 40,000

 • -นอกจากไมล์สะสมที่กำหนด จะต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าภาษีต่างๆ และค่าใข้จ่ายอื่นๆ

  opens in new windowค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

 • -รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กจะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมที่เท่ากันกับที่ออกให้สำหรับผู้ใหญ่ (รางวัลสำหรับทารกที่มีที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่จะใช้ไมล์สะสม 10 ของไมล์สำหรับผู้ใหญ่ สำหรับอัตราไมล์สะสมที่ใช้สำหรับทารกนี้ สามารถใช้ได้เมื่อผู้ใหญ่ที่เดินทางพร้อมกันออกบัตรโดยสารโดยใช้โปรโมชั่นนี้เท่านั้น)
  เด็กทารกที่ต้องการที่นั่ง จะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้
 • -เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 ค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อม Pristine Paradise ปรับเป็น US$100.00 เพื่อแลกกับภาษีขาออก US$20.00 และค่าธรรมเนียม Green Fee US$30.00 การเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในเวลาออกตั๋ว
 • -จำนวนที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ

เงื่อนไขการใช้งาน

 • -กำหนดเวลารับการจองห้องพักคือ 48 ชั่วโมง (เวลาออกจากเมือง) ก่อนการเดินทางของภาคการบินแรก
 • -การจองที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ JAL เท่านั้นจะมีสิทธิ์ได้รับบริการจากโปรโมชั่นนี้ โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถให้บริการได้สำหรับการจองที่ทำทางโทรศัพท์
 • -รางวัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้อีก
 • -บัตรโดยสารรางวัลแบบเที่ยวเดียวไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์
 • -ผู้โดยสาร 1 คนจากการจองแบบเข้าชื่อรอจะได้รับสิทธิ์ต่อการเดินทางแต่ละขา
 • -เมื่อทำการจองออนไลน์เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ อาจถูกนำมาใช้นอกเหนือจากเงื่อนไขด้านบน โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้อย่างระมัดระวัง
  การจองที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้ใช้โปรโมชั่นนี้

  opens in new windowรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

 • -โปรดตรวจสอบ เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมัครและการใช้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัล และ กฎและเงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัล (ผู้ที่มีสิทธิใช้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัล ฯลฯ)

การเปลี่ยนเป็นรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม

ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงการจอง

การขอคืนไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

 • -ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 3,100 เยน (หรือในสกุลเงินท้องถิ่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า ในพื้นที่นอกเหนือประเทศญี่ปุ่น) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อรางวัล ต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • -อนุญาตให้ยกเลิกการจอง/คืนเงินก่อนเริ่มเดินทางเท่านั้น หากไม่ได้ติดต่อ JAL เพื่อยกเลิกการจองก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง ไมล์ที่ใช้สำหรับบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลจะไม่ได้รับการคืนเงิน

ระยะเวลา

จะสามารถใช้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลที่ออกให้ผ่านโปรโมชั่นนี้กับเที่ยวบินที่สำรองไว้เท่านั้น

นอกเหนือจากเงื่อนไขด้านบนแล้ว โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้

To Page top