รางวัลบัตรโดยสารของ oneworld

 • *สามารถจองรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์จองด้วยรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศจาก JMB/ศูนย์ JMB เท่านั้น

Notice

Notice

Starting March 26, 2024 (Tuesday) the reservation for Award ticket will be available from 0:00 a.m. (JST) 360 days prior to departure.

เปิดในหน้าต่างใหม่Change of Reservation Period (Domestic/International Flights)

ชั้นบริการ

การเดินทางทั้งหมดควรจะเป็นชั้นโดยสารเดียวกัน เมื่อใช้ชั้นโดยสารที่แตกต่างกันในการเดินทางครั้งเดียว ไมล์สะสมที่ใช้จะเป็นจำนวนสำหรับชั้นโดยสารสูงสุด
ชั้นประหยัดพรีเมียมไม่สามารถใช้ได้กับรางวัลสำหรับชั้นประหยัด แต่สามารถใช้ได้กับรางวัลสำหรับชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจได้
โปรดทราบว่าจะไม่มีการคืนไมล์สะสมในกรณีที่เปลี่ยนชั้นที่นั่งเป็นชั้นประหยัดจากการเปลี่ยนเครื่องบิน

เส้นทางบินและการแวะพัก

 • ในแต่ละรางวัลจะสามารถมีเส้นทางบินได้สูงสุด 8 เส้นทางในกำหนดการเดินทาง โดยไม่รวมส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sectors)
 • ในกำหนดการเดินทางหนึ่งสามารถมีเส้นทางบินภายในประเทศญี่ปุ่นได้สองเส้นทาง
 • ในแต่ละรางวัลจะสามารถมีการแวะพักได้สูงสุด 7 ครั้ง (พักนานกว่า 24 ชั่วโมงหรือส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector)) ในกำหนดการเดินทาง
 • ไม่อนุญาตให้แวะพักในประเทศญี่ปุ่นสำหรับกำหนดการเดินทางที่เริ่มเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น
 • “เมืองหนึ่ง” สามารถอยู่ในกำหนดการเดินทางหนึ่งได้สูงสุดสามครั้ง อนุญาตให้แวะพักที่ “เมืองหนึ่ง” ได้ครั้งเดียวในกำหนดการเดินทาง
 • มีส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector) ได้หนึ่งครั้งในกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 • ส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector) จะถือเป็น “การแวะพักหนึ่งครั้ง” โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่อยู่ที่เมือง
 • ระยะทางของส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector) จะไม่รวมอยู่ในระยะทางของการเดินทาง* (ไมล์)
  โปรดทราบว่ากำหนดการเดินทางที่มีส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector) บางเส้นทางจะไม่สามารถออกเป็นบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลใบเดียวได้ โดยขึ้นอยู่กับการจัดการส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector) นั้น

  ตัวอย่าง: ในกรณีที่ระยะทางส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector) ไกลกว่าระยะทางระหว่างเส้นทางบินแรกถึงจุดเริ่มต้นส่วนเส้นทางภาคพื้น (surface sector)

  • *ระยะทางการเดินทางทั้งหมดจะคำนวณตามจำนวนไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร

แผนการเดินทาง

 • สามารถใช้ได้กับการเดินทางเที่ยวเดียว
 • “จุดเริ่มต้น" และ "จุดกลับสุดท้าย” อาจแตกต่างกันได้ โดยอาจเป็นเมืองในประเทศที่แตกต่างกันก็ได้ (ประเทศจีนรวมถึงฮ่องกงและมาเก๊า)
 • กำหนดการเดินทางไม่สามารถมีเที่ยวบินที่เดินทางย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นทางผ่านการเดินทางต่อไปยังปลายทางสุดท้ายได้
 • กำหนดการเดินทางไม่สามารถมีเที่ยวบินที่เดินทางย้อนกลับไปยังประเทศเริ่มต้นเพื่อเป็นทางผ่านการเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามได้

ได้รับสิทธิ์

ลอสแองเจลิส นิวยอร์ก ปารีส

ไม่ได้รับสิทธิ์

ลอสแองเจลิส ปารีส ฮ่องกง

 • *เส้นทางบินที่สายการบินไม่มีสิทธิ์ทางการจราจรจะไม่ร่วมบริการ
 • *เพื่อให้เป็นไปตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับการเดินทางระหว่างสองเมืองในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงฮาวายและกวม) ที่เดินทางผ่านญี่ปุ่น เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินต้องดำเนินการโดยสายการบินของสหรัฐอเมริกา
  โปรด หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ติดต่อ เราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  • *รวมถึงการเดินทางที่ได้รับการพิจารณาว่า "ผ่านญี่ปุ่น" โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา
 • *ตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้มีกำหนดการเดินทางระหว่างเมืองสองเมืองในประเทศแคนาดาที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกา (การแวะพักน้อยกว่า 12 ชั่วโมง) และ/หรือกำหนดการเดินทางระหว่างเมืองสองเมืองในประเทศเม็กซิโกที่เดินทางผ่านสหรัฐอเมริกา (การแวะพักน้อยกว่า 12 ชั่วโมง)

การอัพเกรด

ไม่สามารถอัพเกรดรางวัลบัตรโดยสารได้ (เป็นชั้นโดยสารสูงกว่าชั้นถัดไป) โดยการชำระส่วนต่างค่าโดยสาร หรือโดยการใช้บัตรโดยสารร่วมกับรางวัลการอัพเกรด

วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับรางวัล

ไม่มีการจำกัดวันที่เดินทาง
ในบางเวลา จำนวนที่นั่งที่มีสำหรับการเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารอาจมีจำกัด หรืออาจไม่มีให้บริการ

 • *วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top