ตารางรางวัลบัตรโดยสารของ oneworld

ไมล์สะสมที่กำหนด

เปิดในหน้าต่างใหม่ เครื่องคำนวณไมล์สะสมเที่ยวบินที่เป็นรางวัลตามระยะทาง

ใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมเที่ยวบินที่เป็นรางวัลตามระยะทางเพื่อคำนวณไมล์สะสมทั้งหมดตลอดเส้นทางบิน (TPM) ในกำหนดการเดินทางของท่าน

ประกาศ

For the required mileage for JMB Partner Airlines Award Ticket, please check the following page.

ระยะทางการเดินทางทั้งหมด (ไมล์) ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ *1 ชั้นเฟิร์สคลาส *2
1 1 - 4.000 25000 48000 72000
2 4.001 - 8.000 40000 80000 100000
3 8.001 - 10.000 50000 85000 110000
4 10.001 - 12.000 60000 110000 160000
5 12.001 - 14.000 70000 115000 165000
6 14.001 - 20.000 90000 120000 170000
7 20.001 - 25.000 120000 150000 230000
8 25.001 - 29.000 140000 190000 280000
9 29.001 - 34.000 150000 200000 300000
10 34.001 - 50.000 160000 220000 330000
  • ไมล์สะสมที่กำหนดจะขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทางทั้งหมด (ไมล์) ระยะทางทั้งหมดของกำหนดการเดินทางที่เป็นรางวัล และชั้นโดยสารที่เดินทาง ระยะทางของส่วนเส้นทางภาคพื้นจะไม่รวมอยู่ในระยะทางของการเดินทาง (ไมล์)
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่
    ทารกที่แบ่งที่นั่งกับผู้ใหญ่ไม่สามารถเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารได้ โดยต้องซื้อบัตรโดยสารในอัตราสำหรับทารกในชั้นโดยสารเดียวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทาง
    • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง
  • นอกเหนือจากไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับรางวัลตามรายการด้านบน ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีอื่นๆ
  • *1สามารถใช้กับชั้นเฟิร์สคลาสได้บนเที่ยวบินของอเมริกัน แอร์ไลน์ (AA) ที่มีชั้นโดยสารสองชั้น (ชั้นประหยัดและชั้นเฟิร์สคลาส)
  • *2รางวัลชั้นเฟิร์สคลาสไม่พร้อมให้บริการในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบิน Malaysia Airlines (MH) ได้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top