JMB คริสตัล

JMB คริสตัล เป็นระดับสมาชิกขั้นแรกในโปรแกรม JMB FLY ON ซึ่งมาพร้อมบริการที่มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางสูงสุด

JMB คริสตัล

JMB คริสตัล คือรางวัลที่ให้กับสมาชิก JMB ที่ตรงตามเกณฑ์เที่ยวบินที่เดินทางระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของ JAL กรุ๊ปหรือสายการบินของกลุ่มพันธมิตร oneworld อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สมาชิก JMB ที่มีคะแนน FLY ON สะสมอย่างน้อย 30,000 คะแนน (รวมถึงคะแนน FLY ON 15,000 คะแนนในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป) หรือ
 • สมาชิก JMB ที่เดินทางอย่างน้อย 30 เที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอย่างน้อย 15 เที่ยว) และมีคะแนน FLY ON 10,000 คะแนน
 • *เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางโดยมีค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB จะถูกนับรวมกับจำนวนของเที่ยวบินทั้งหมดที่ร่วมรายการสำหรับสถานะ FLY ON
 • *สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ ที่ได้รับสถานะ JMB คริสตัล จะได้รับบัตร JGC คริสตัล
 • *การบริการของ JMB คริสตัล ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL โกลเบิล คลับ
 • *โปรดทราบว่าบริการที่เสนอให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

This page will open in a new windowInformation about requesting a status card

สมาชิก JMB FLY ON ยังจะได้รับบริการพิเศษจากสายการบินพันธมิตร oneworld

oneworld

สมาชิก JMB คริสตัล จะสามารถใช้บริการ oneworld รูบี้

oneworld

สมาชิก JAL โกลเบิล คลับที่ได้รับสถานะ JMB คริสตัล จะสามารถใช้บริการ oneworld แซฟไฟร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะระดับสมาชิก oneworld ได้ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่นี่

บริการที่สอง:
การบริการสำหรับสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่ได้รับบัตรสถานะ FLY ON หรือสถานะสมาชิกมีผลในแอป JAL จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่สองที่ได้รับสถานะ

การเข้าใช้ห้องรับรอง

เที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป

เมื่อแสดงคูปองห้องรับรองที่ใช้ไมล์สะสมแลกมา คุณจะเข้าใช้ห้องรับรองเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL กรุ๊ป
(ไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพรีเมียร์/ไดมอนด์)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องรับรอง โปรดดูที่ การเข้าใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน

 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น
 • *โปรดแสดงคูปองห้องรับรองหนึ่งใบต่อการเข้าใช้ห้องรับรองหนึ่งครั้ง

สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ (JGC) สามารถเข้าใช้บริการในห้องรับรองที่สนามบินเมื่อแสดงหน้าจอแอป JAL หลังจากเข้าสู่ระบบหรือแสดงบัตรสมาชิก JGC
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้ห้องรับรอง โปรดดูที่ การเข้าใช้บริการห้องรับรองในสนามบิน

โปรโมชั่น

คูปองห้องรับรองเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองซากุระภายในประเทศที่สนามบินฮาเนดะ

 • สมาชิกที่มีสถานะคริสตัลในปีที่บริการ 2021 และสมาชิกที่มีสิทธิ์รับบริการแรกของคริสตัลในปีที่บริการ 2022
  สมาชิกที่มีสิทธิ์จะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ หก ใบที่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องรับรองซากุระภายในประเทศที่สนามบินฮาเนดะได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 (วันที่เดินทาง)
  สมาชิกที่มีสถานะคริสตัลในปีที่บริการ 2021: จะออกคูปองห้องรับรองให้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2021
  สำหรับสมาชิกที่ได้รับการขยายเวลาสถานะคริสตัลไปจนถึงสิ้นปีที่ให้บริการ 2021: จะมีการออกคูปองห้องรับรองในเดือนมีนาคม 2021
  สมาชิกที่มีสถานะคริสตัลในปีที่บริการ 2022: จะออกคูปองห้องรับรองเมื่อเริ่มต้นการบริการแรก
 • วิธีการเข้าใช้ห้องรับรอง
  หากต้องการเข้าห้องรับรอง ให้แตะเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง (บาร์โค้ดสองมิติ บัตร IC ฯลฯ) เหนือเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่ทางเข้าห้องรับรอง
 • เครื่องอ่านบาร์โค้ด
 • *การเข้าใช้ห้องรับรองพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น (ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถเข้าใช้ห้องรับรอง)
 • *หากยืนยันสถานะที่มีสิทธิ์ไม่ได้ เราอาจยืนยันตามขั้นตอนแบบเดิมโดยการขอให้แสดงหน้าจอแอป JAL หลังจากเข้าสู่ระบบ การแสดงบัตรสมาชิกสถานะ FLY ON หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ ของท่าน
 • *สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ สามารถเข้าใช้บริการในห้องรับรองที่สนามบินได้โดยแสดงหน้าจอแอป JAL หลังจากเข้าสู่ระบบ หรือแสดงบัตรสมาชิก JGC ด้วยเหตุผลนี้ สมาชิก JGC จึงไม่ได้รับคูปองห้องรับรองที่เสนอในโปรโมชั่นนี้
 • *เมื่อเข้าใช้ห้องรับรองในฐานะผู้ร่วมเดินทางของ JMB ไดมอนด์ JGC พรีเมียร์ JMB แซฟไฟร์ หรือสมาชิก JGC โปรดแจ้งข้อมูลนี้แก่เจ้าหน้าที่ห้องรับรองก่อนที่จะแตะเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องเหนือเครื่องอ่านบาร์โค้ด
 • *เมื่อจองเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป โปรดอย่าลืมลงทะเบียนด้วยหมายเลขสมาชิก JMB หากไม่มีการลงทะเบียนนี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการห้องรับรอง
  ไม่สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองเมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารแบบเบ็ดเสร็จที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนด้วยหมายเลขสมาชิก JMB
 • *การเข้าใช้ห้องรับรองให้บริการสำหรับผู้โดยสารขาออกเท่านั้น
 • *โปรดทราบว่าการใช้งานห้องรับรองอาจมีข้อกำจัดด้านความจุ
 • *ไม่สามารถเข้าใช้งานห้องรับรองเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นนอกเหนือจาก JAL กรุ๊ป

โปรดล็อกอินเข้าสู่ JAL Mileage Bank เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือของคูปอง

เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

 • เมื่อแสดงบัตร JGC คริสตัล คุณสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองใดก็ได้กว่า 600 แห่งที่ให้บริการโดยสายการบิน oneworld เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินสมาชิก oneworld คุณสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองพร้อมผู้ร่วมเดินทางหนึ่งท่าน

  • *การเข้าใช้ห้องรับรองไม่พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก JMB คริสตัล
  • *คูปองห้องรับรองไม่สามารถใช้เข้าห้องรับรองได้
  • *สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองที่ให้บริการเมื่อเดินทางในเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินของสายการบินนั้นในเวลาเช็คอิน
  • *ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานมาก เราอาจจำกัดการเข้าใช้ห้องรับรองเนื่องจากความจุที่จำกัด คุณสามารถเข้าใช้บริการในวันที่ออกเดินทางเมื่อเที่ยวบินถัดไปของคุณเดินทางกับสายการบินสมาชิก oneworld
   ในบางครั้ง เราอาจจำกัดการเข้าใช้ห้องรับรองบางห้องที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามในนามของสายการบินสมาชิก oneworld
   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่การเข้าใช้ห้องรับรอง oneworld.
 • oneworld แซฟไฟร์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top