JMB คริสตัล

JMB คริสตัล เป็นระดับสมาชิกขั้นแรกในโปรแกรม JMB FLY ON ซึ่งมาพร้อมบริการที่มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางสูงสุด

JMB คริสตัล

JMB คริสตัล คือรางวัลที่ให้กับสมาชิก JMB ที่ตรงตามเกณฑ์เที่ยวบินที่เดินทางระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของ JAL กรุ๊ปหรือสายการบินของกลุ่มพันธมิตร oneworld อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สมาชิก JMB ที่มีคะแนน FLY ON สะสมอย่างน้อย 30,000 คะแนน (รวมถึงคะแนน FLY ON 15,000 คะแนนในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป) หรือ
 • สมาชิก JMB ที่เดินทางอย่างน้อย 30 เที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอย่างน้อย 15 เที่ยว) และมีคะแนน FLY ON 10,000 คะแนน
 • *เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางโดยมีค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB จะถูกนับรวมกับจำนวนของเที่ยวบินทั้งหมดที่ร่วมรายการสำหรับสถานะ FLY ON
 • *สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ ที่ได้รับสถานะ JMB คริสตัล จะได้รับบัตร JGC คริสตัล
 • *การบริการของ JMB คริสตัล ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL โกลเบิล คลับ
 • *โปรดทราบว่าบริการที่เสนอให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

This page will open in a new windowInformation about requesting a status card

สมาชิก JMB FLY ON ยังจะได้รับบริการพิเศษจากสายการบินพันธมิตร oneworld

oneworld

สมาชิก JMB คริสตัล จะสามารถใช้บริการ oneworld รูบี้

oneworld

สมาชิก JAL โกลเบิล คลับที่ได้รับสถานะ JMB คริสตัล จะสามารถใช้บริการ oneworld แซฟไฟร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะระดับสมาชิก oneworld ได้ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่นี่

เมื่อแสดงบัตรคริสตัลที่สนามบิน จะสามารถรับบริการทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่างเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน JAL กรุ๊ป

บริการที่สอง:
การบริการสำหรับสมาชิกเริ่มนับตั้งแต่ได้รับบัตรสถานะ FLY ON หรือสถานะสมาชิกมีผลในแอป JAL จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่สองที่ได้รับสถานะ

การเช็คอินก่อน

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เคาน์เตอร์เช็คอินของ JAL โกลเบิล คลับ (JGC)
  (เฉพาะเมื่อเดินทางใน Class J เท่านั้น)
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับชั้นธุรกิจของ JAL*
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษที่ระบุสถานะระดับสมาชิก oneworld ของคุณ
  • *สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนจะมีให้กับสมาชิก JMB คริสตัล เท่านั้น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • oneworld รูบี้
  oneworld แซฟไฟร์

บริการขอรับสัมภาระก่อน

สมาชิก Crystal ที่เดินทางบนเที่ยวบินของ JAL Group จะได้รับป้ายติดสัมภาระเพื่อรับสัมภาระก่อน

 • *สามารถใช้บริการขอรับสัมภาระก่อนเมื่อเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นใน Class J
 • *สมาชิก JGC Crystal ยังมีสิทธิ์สำหรับบริการขอรับสัมภาระก่อนเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld
 • *บริการขอรับสัมภาระก่อนพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิกคริสตัลเท่านั้น
 • *บริการขอรับสัมภาระก่อนไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษ

นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินแบบมาตรฐานแล้ว สมาชิก JMB คริสตัล ที่เดินทางในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปสามารถเช็คอินน้ำหนักสัมภาระพิเศษดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ ยังสามารถจุใจไปกับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษได้เมื่อเดินทางในเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

สมาชิก JMB คริสตัล

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 10 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ (น้ำหนักสูงสุดต่อใบขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารของคุณ)
 • สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ

  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ (สูงสุด 32 กก. ต่อชิ้น)
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด
  ระบบจำนวนชิ้น: สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ใบ (สูงสุด 23 กก. ต่อชิ้น) โดยมีสัมภาระรวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ชิ้น
  • *บริการนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐานฟรีคือ 2 ชิ้น
  ระบบน้ำหนัก: สัมภาระที่อนุญาต + 15 กก.
  • *สำหรับสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ น้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาตรฐานสูงสุดคือ 32 กก. ต่อชิ้น แม้ว่าจะเดินทางในชั้นประหยัดระหว่างประเทศของ JAL หรือชั้นประหยัดพรีเมียมก็ตาม
 • oneworld แซฟไฟร์

หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB คริสตัล เท่านั้น
 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด หรือน้ำหนักของสัมภาระ
 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ

การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน

 • คุณจะสามารถใช้บริการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อนเมื่อคุณรอที่นั่งจากเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปหรือจากเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เพียงแสดงบัตรคริสตัลที่สนามบินในวันที่ออกเดินทาง

  • *สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เราจะใช้หมายเลขการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อนชุดเดิมกับชั้นเฟิร์สคลาส Class J และชั้นประหยัด
  • *การบริการนี้อาจไม่พร้อมให้ใช้งานในบางเที่ยวบิน และอาจไม่พร้อมให้บริการในกรณีสภาพอากาศเลวร้าย เช่น พายุไต้ฝุ่นหรือหิมะตกหนัก
  • *การบริการนี้ไม่พร้อมให้บริการเมื่อเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • oneworld รูบี้
  oneworld แซฟไฟร์

การขึ้นเครื่องบินก่อน

 • สมาชิก JMB คริสตัล (เที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)

  เมื่อแสดงบัตรคริสตัลและเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนเวลาขึ้นเครื่องปกติในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

 • oneworld รูบี้
 • สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ

  เมื่อแสดงบัตรคริสตัลและเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนเวลาขึ้นเครื่องปกติในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปและเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

 • oneworld แซฟไฟร์
 • *บริการขึ้นเครื่องบินก่อนพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 • *บริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางสนามบินหรือบางเที่ยวบิน
 • *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการประกาศขึ้นเครื่อง กรุณาดูลิงก์ต่อไปนี้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top