JMB คริสตัล

JMB คริสตัล เป็นระดับสมาชิกขั้นแรกในโปรแกรม JMB FLY ON ซึ่งมาพร้อมบริการที่มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางสูงสุด

JMB คริสตัล

JMB คริสตัล คือรางวัลที่ให้กับสมาชิก JMB ที่ตรงตามเกณฑ์เที่ยวบินที่เดินทางระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของ JAL กรุ๊ปหรือสายการบินของกลุ่มพันธมิตร oneworld อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สมาชิก JMB ที่มีคะแนน FLY ON สะสมอย่างน้อย 30,000 คะแนน (รวมถึงคะแนน FLY ON 15,000 คะแนนในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป) หรือ
 • สมาชิก JMB ที่เดินทางอย่างน้อย 30 เที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอย่างน้อย 15 เที่ยว) และมีคะแนน FLY ON 10,000 คะแนน
 • *เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางโดยมีค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB จะถูกนับรวมกับจำนวนของเที่ยวบินทั้งหมดที่ร่วมรายการสำหรับสถานะ FLY ON
 • *สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ ที่ได้รับสถานะ JMB คริสตัล จะได้รับบัตร JGC คริสตัล
 • *การบริการของ JMB คริสตัล ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL โกลเบิล คลับ
 • *โปรดทราบว่าบริการที่เสนอให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิก JMB FLY ON ยังจะได้รับบริการพิเศษจากสายการบินพันธมิตร oneworld

oneworld

สมาชิก JMB คริสตัล จะสามารถใช้บริการ oneworld รูบี้

oneworld

สมาชิก JAL โกลเบิล คลับที่ได้รับสถานะ JMB คริสตัล จะสามารถใช้บริการ oneworld แซฟไฟร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะระดับสมาชิก oneworld ได้ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่นี่

เมื่อแสดงบัตรคริสตัลที่สนามบิน จะสามารถรับบริการทั้งหมดตามที่ระบุไว้ด้านล่างเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน JAL กรุ๊ป

บริการที่สอง:
บริการที่มีให้สําหรับสมาชิกนับตั้งแต่ได้รับบัตรสถานะ FLY ON จนถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่สองที่ได้รับสถานะนี้
 • *เราจะส่งบัตรสมาชิก FLY ON ไปให้หลังจากได้รับสถานะประมาณสองถึงสามสัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับที่อยู่ของสมาชิก สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น การจัดส่งบัตรสถานะ FLY ON อาจล่าช้ากว่าที่กำหนด

การเช็คอินก่อน

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เคาน์เตอร์เช็คอินของ JAL โกลเบิล คลับ (JGC)
  (เฉพาะเมื่อเดินทางใน Class J เท่านั้น)
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับชั้นธุรกิจของ JAL*
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษที่ระบุสถานะระดับสมาชิก oneworld ของคุณ
  • *สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อนจะมีให้กับสมาชิก JMB คริสตัล เท่านั้น
  • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ
 • oneworld รูบี้
  oneworld แซฟไฟร์

Priority Baggage Service

Crystal members who fly on JAL Group flights will have their baggage tagged as priority.

 • *Priority Baggage Service is available on Japan domestic flights only when flying in Class J.
 • *JGC Crystal members are also eligible for Priority Baggage Service when flying on oneworld alliance member flights.
 • *บริการขอรับสัมภาระก่อนพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิกคริสตัลเท่านั้น
 • *บริการขอรับสัมภาระก่อนไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษ

นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินแบบมาตรฐานแล้ว สมาชิก JMB คริสตัล ที่เดินทางในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปสามารถเช็คอินน้ำหนักสัมภาระพิเศษดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ ยังสามารถจุใจไปกับน้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษได้เมื่อเดินทางในเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

สมาชิก JMB คริสตัล

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 10 กก.
เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ (น้ำหนักสูงสุดต่อใบขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารของคุณ)
 • สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ

  เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + 20 กก.
  เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเช็คอินเพิ่ม 1 ใบ (สูงสุด 32 กก. ต่อชิ้น)
  เที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด
  ระบบจำนวนชิ้น: สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐาน + สัมภาระเพิ่ม 1 ใบ (สูงสุด 23 กก. ต่อชิ้น) โดยมีสัมภาระรวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ชิ้น
  • *บริการนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่สัมภาระที่อนุญาตมาตรฐานฟรีคือ 2 ชิ้น
  ระบบน้ำหนัก: สัมภาระที่อนุญาต + 15 กก.
  • *สำหรับสมาชิก JAL โกลเบิล คลับ น้ำหนักสัมภาระเช็คอินมาตรฐานสูงสุดคือ 32 กก. ต่อชิ้น แม้ว่าจะเดินทางในชั้นประหยัดระหว่างประเทศของ JAL หรือชั้นประหยัดพรีเมียมก็ตาม
 • oneworld แซฟไฟร์

หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิก JMB คริสตัล เท่านั้น
 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด หรือน้ำหนักของสัมภาระ
 • *น้ำหนักสัมภาระเช็คอินพิเศษไม่พร้อมให้บริการเมื่อเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังปลายทางจาก/ไปยังเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • *อาจมีข้อจํากัดบางประการเมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลําหรือเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่บริการที่ใช้ได้บนเที่ยวบินร่วมบริการ

การเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อน

 • คุณจะสามารถใช้บริการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อนเมื่อคุณรอที่นั่งจากเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปหรือจากเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld เพียงแสดงบัตรคริสตัลที่สนามบินในวันที่ออกเดินทาง

  • *สําหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น เราจะใช้หมายเลขการเดินทางแทนผู้ที่สละสิทธิ์ก่อนชุดเดิมกับชั้นเฟิร์สคลาส Class J และชั้นประหยัด
  • *การบริการนี้อาจไม่พร้อมให้ใช้งานในบางเที่ยวบิน และอาจไม่พร้อมให้บริการในกรณีสภาพอากาศเลวร้าย เช่น พายุไต้ฝุ่นหรือหิมะตกหนัก
  • *การบริการนี้ไม่พร้อมให้บริการเมื่อเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • oneworld รูบี้
  oneworld แซฟไฟร์

การขึ้นเครื่องบินก่อน

 • สมาชิก JMB คริสตัล (เที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)

  เมื่อแสดงบัตรคริสตัลและเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนเวลาขึ้นเครื่องปกติในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

 • oneworld รูบี้
 • สมาชิก JAL โกลเบิล คลับ

  เมื่อแสดงบัตรคริสตัลและเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับสิทธิ์ขึ้นเครื่องก่อนเวลาขึ้นเครื่องปกติในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปและเที่ยวบินของสายการบินกลุ่มพันธมิตร oneworld

 • oneworld แซฟไฟร์
 • *บริการขึ้นเครื่องบินก่อนพร้อมให้บริการเฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 • *บริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการในบางสนามบินหรือบางเที่ยวบิน
 • *สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการประกาศขึ้นเครื่อง กรุณาดูลิงก์ต่อไปนี้

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top