JMB แซฟไฟร์

การให้รางวัลสำหรับนักเดินทางสุดพิเศษ JMB แซฟไฟร์มีบริการเสริมอีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของคุณ

JMB แซฟไฟร์

JMB แซฟไฟร์ คือรางวัลที่ให้กับสมาชิก JMB ที่ตรงตามเกณฑ์เที่ยวบินที่เดินทางระหว่างปีปฏิทินก่อนหน้าจากเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของ JAL กรุ๊ป หรือสายการบินของกลุ่มพันธมิตร oneworld อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สมาชิก JMB ที่มีคะแนน FLY ON สะสมอย่างน้อย 50,000 คะแนน (รวมถึงคะแนน FLY ON 25,000 คะแนนในเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป) หรือ
 • สมาชิก JMB ที่เดินทางอย่างน้อย 50 เที่ยวบิน (รวมถึงเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอย่างน้อย 25 เที่ยว) และมีคะแนน FLY ON 15,000 คะแนน
 • *เฉพาะเที่ยวบินที่เดินทางโดยมีค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ JMB จะถูกนับรวมกับจำนวนของเที่ยวบินทั้งหมดที่ร่วมรายการสำหรับสถานะ FLY ON
 • *การบริการของ JMB แซฟไฟร์ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบริการ JAL โกลเบิล คลับ
 • *โปรดทราบว่าบริการที่เสนอให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิก JMB FLY ON ยังจะได้รับบริการพิเศษจากสายการบินพันธมิตร oneworld

oneworld

สมาชิก JMB แซฟไฟร์ จะสามารถใช้บริการ oneworld แซฟไฟร์ ได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะระดับสมาชิก oneworld ได้ หน้านี้จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่นี่

บริการแรก:
บริการที่มีให้สําหรับสมาชิกหลังจากได้รับสถานะประมาณหนึ่งสัปดาห์จนถึงวันที่ 31 มีนาคมในปีที่สองถัดจากปีที่ได้รับสถานะ
 • *เราจะส่งบัตรสมาชิก FLY ON ไปให้หลังจากได้รับสถานะประมาณสองถึงสามสัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับที่อยู่ของสมาชิก สำหรับสมาชิกที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น การจัดส่งบัตรสถานะ FLY ON อาจล่าช้ากว่าที่กำหนด

เคาน์เตอร์สำหรับการจองโดยเฉพาะ

สมาชิก JMB แซฟไฟร์ จะได้รับคำเชิญให้ใช้เคาน์เตอร์สำหรับการจองแซฟไฟร์โดยเฉพาะเพื่อจองเที่ยวบินของสายการบิน JAL กรุ๊ป

 • *ดูรายละเอียดของเคาน์เตอร์สำหรับการจองแซฟไฟร์โดยเฉพาะได้ในข้อมูลการบริการของ JMB แซฟไฟร์หรืออีกด้านหนึ่งของบัตรสถานะ FLY ON
 • *หากคุณลงทะเบียนในภูมิภาคอื่นๆ ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น โปรดติดต่อศูนย์ JMB ของภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

การลงชื่อรอที่นั่งก่อน

oneworld แซฟไฟร์

เมื่อเที่ยวบิน JAL กรุ๊ปที่คุณต้องการเต็มหมดแล้ว คุณจะได้รับการลงชื่อรอที่นั่งก่อนตามประเภทค่าโดยสาร
สำหรับเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld ที่มีการจองเต็มหมดแล้ว เราจะนำการลงชื่อรอที่นั่งก่อนมาใช้ที่ศูนย์การจองเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร oneworld

 • *ใช้ได้เฉพาะเมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ลงชื่อรอที่นั่ง
 • *เราจะยอมรับคำขอลงชื่อรอที่นั่งสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินการล่วงหน้าจนถึง 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

บริการกำหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า

สมาชิกที่มีสิทธิ์สามารถเลือกที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้าได้ตามลําดับความสําคัญ เมื่อจองเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ป

วิธีขอใช้บริการนี้

บนเว็บไซต์ JAL

การสํารองที่นั่งและข้อมูลสําหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ (ทางโทรศัพท์)

ที่สนามบิน/เคาน์เตอร์ในเมือง

ระยะเวลาการขอ
Domestic flights
The service is available from the reservation commencement date up to 48 hours before the flight departure time.
International flights
Requests are accepted from the reservation commencement date until 24 hours prior to flight departure.
 • *Please note that seat selection requests will also be accepted for any front seats that are still available after the end of the request period.
ข้อควรทราบ
 • ใช้ได้เฉพาะเมื่อเดินทางด้วยค่าโดยสารที่มีสิทธิ์สําหรับการกําหนดที่นั่งด้านหน้าล่วงหน้า
 • เมื่อเดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL โปรดโทรติดต่อหากคุณต้องการกําหนดที่นั่งให้นั่งถัดจากผู้ร่วมเดินทางของคุณ
 • ที่นั่งที่กำหนดล่วงหน้าได้จะถูกกําหนดโดยค่าโดยสารที่จ่ายไปและระดับสถานะของลูกค้า
  เราอาจปรับการกำหนดที่นั่งของคุณ หากคุณสมบัติการเป็นสมาชิก JMB FLY ON มีการเปลี่ยนแปลงก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินที่ใช้บริการนี้
 • ที่นั่งด้านหน้ามีจํานวนจํากัดและอาจไม่พร้อมให้บริการสําหรับการเลือกที่นั่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน
 • ไม่พร้อมให้บริการเมื่อเดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top