การใช้ไมล์สะสม ตารางรางวัล

คลิกที่รางวัลแต่ละรายการเพื่อดูจำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้

รางวัลบัตรโดยสาร/รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง JAL กรุ๊ป

รางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร(เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

รางวัลบัตรโดยสารวันเวิลด์

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top