การใช้ไมล์สะสม การยื่นขอเลื่อนชั้นที่นั่งในวันเดียวกับวันเดินทางที่สนามบินสำหรับเที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล

บริการนี้สามารถใช้กับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลในขณะทำการเช็คอินที่สนามบินในวันเดินทาง บริการนี้ี้สามารถใช้ได้เมื่อมีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่สูงกว่าบัตรโดยสารที่ผู้โดยสารซื้อ

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้

เที่ยวบินของ JAL กรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนล (JAL/แจลเวย์)
ไม่รวมเที่ยวบินดังต่อไปนี้:
 • เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินพันธมิตร
 • เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากปารีสและฮานอย
  * เที่ยวบินที่ออกเดินทางจากปารีสและฮานอยจะสามารถใช้บริการนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2009 (เกณฑ์การขึ้นเครื่อง)

  ※ เที่ยวบินที่ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกที่มีสิทธิ์

สมาชิก JMB ที่ใช้ไมล์สะสมของตนเพื่อเดินทางตามเที่ยวบินที่ระบุไว้ข้างต้น ไมล์สะสมที่ต้องใช้อาจจะถูกหักจากบัญชีของเครือญาติที่เกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อบุคคลเหล่านั้นแสดงบัตรสมาชิก JMB และขอให้มีการหักไมล์สะสมที่สนามบิน

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์และไมล์สะสมที่ต้องใช้ (เที่ยวเดียว)สำหรับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง

เหมือนกับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งปกติ
ไม่สามารถใช้แคมเปญการเลื่อนชั้นที่นั่งที่ใช้ไมล์สะสมที่ต่ำกว่าได้

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้หากชั้นโดยสารที่สูงกว่าหนึ่งชั้นเต็มในเวลาทำการเช็คอิน
 • ไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ล่วงหน้าได้ คุณต้องขอใช้บริการนี้ในวันเดินทางแม้ว่าคุณจะได้ทำการลงรายชื่อรอล่วงหน้าเพื่อขอใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งก่อนวันเดินทางแล้วก็ตาม
 • โปรดขอใช้บริการนี้ที่สนามบินที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง หากท่านใช้บริการเช็คอินผ่านตลอด โปรดขอรับบริการเลื่อนชั้นโดยสารได้ที่สนามบินของเที่ยวบินที่ท่านจะออกเดินทาง
 • ไมล์สะสมที่ต้องใช้สำหรับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งจะถูกหักที่เคาท์เตอร์ของสนามบิน
 • อาจจะมีการจำกัดจำนวนที่นั่งที่ใช้รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งได้ คุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้หากจำนวนอาหารในเที่ยวบินไม่เพียงพอหรือทำการป้อนอาหารขึ้นเครื่องไม่ทัน
 • การรวมไมล์สะสมของสมาชิก JALFC (JAL แฟมิลี่ คลับ) จะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติและจะทำการหักไมล์สะสมเรียงตามวันหมดอายุของไมล์สะสมคงเหลือ อีกทั้งยังไม่สามารถแยกหักไมล์สะสมตามแต่ละบัญชีได้
 • สำหรับเงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ จะใช้ "กฎเกี่ยวกับรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่งของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล"

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top