การใช้ไมล์สะสม ข้อควรจำเมื่อใช้ไมล์สะสม


ใครคือผู้มีสิทธิ์รับรางวัล

สมาชิก JMB และเครือญาติของสมาชิกดังต่อไปนี้สามารถใช้รางวัลได้:
ตาราง
 • * หากผู้ที่ใช้รางวัลไม่ใช่สมาชิก ผู้ที่ใช้รางวัลอาจต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก

ข้อควรจำเมื่อใช้ไมล์สะสมแลกรางวัล

 • สมาชิก JMB ทั้งหลาย อาจจะไม่สามารถรวมไมล์สะสมเพื่อรับรางวัลได้
  ไม่สามารถรวมไมล์สะสมในโปรแกรมการสะสมไมล์อื่นๆ ของบริษัทกับไมล์สะสมของ JMB เพื่อรับรางวัลได้
 • รางวัลที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกจะใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลสำหรับผู้ใหญ่
  ทารกอาจจะใช้ (1) รางวัลบัตรโดยสารจากไมล์สะสม (2) บัตรโดยสารอัตรทารกในชั้นโดยสารเดียวกันกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วย หรือ (3) บัตรโดยสารอัตราทารก ในชั้นโดยสารที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยพร้อมใบรับรองในการเลื่อนชั้นที่นั่ง สำหรับทารกที่เดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสารจากการใช้ไมล์สะสมจะมีที่นั่งของตัวเอง ส่วนทารกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารอัตราทารกจะไม่มีที่นั่งของตนเอง
 • ค่าธรรมเนียมและภาษี
  จะมีการจัดเก็บภาษี ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน ที่เกิดขึ้นจากการใช้รางวัลบัตรโดยสารหรือรางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง
  บนเที่ยวบินระหว่างประเทศจากสมาชิก JMB หรือผู้ใช้รางวัล
  โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ภาษีน้ำมัน” และ “ภาษีความปลอดภัย” สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ป
  (การเดินทางกับสายการบินพันธมิตร "ภาษีน้ำมัน” และ "ภาษีความปลอดภัย” อาจจะมีอัตราที่เรียกเก็บแตกต่างกันกับการเดินทางโดย JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์)
 • การขอคืนไมล์สะสม
  เมื่อมีการหักไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ถูกหักจะไม่สามารถขอคืนเข้าสู่บัญชีของคุณหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นๆ ได้แม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้รางวัลดังกล่าวเลยก็ตาม ไมล์สะสมที่ถูกหักออกจากบัญชีของสมาชิกจะสามารถขอคืนได้ถ้าใช้ “บริการการคืนไมล์สะสมเพื่อใช้ใหม่สำหรับรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้” เท่านั้น
 • ตรวจสอบจำนวนไมล์สะสมคงเหลือของคุณ
  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไมล์สะสมเพียงพอเพื่อขอรับรางวัล คุณไม่สามารถขอแลกรางวัลได้หากมีไมล์สะสมไม่เพียงพอ
 • การจองรางวัลของคุณต้องได้รับการยืนยันทุกครั้ง
  รางวัลบัตรโดยสาร รางวัลการเลื่อนชั้นที่นั่ง และรางวัลการเข้าพักโรงแรมต้องมีการยืนยันการจองเพื่อการออกรางวัล ไม่สามารถออกรางวัลสำหรับกำหนด
  การเดินทางแบบเปิดได้ สำนักงานของ JAL ที่คุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะทำการหักไมล์สะสมทันทีที่เที่ยวบินทุกเที่ยวบินได้รับการยืนยัน และเริ่มดำเนินการ
  ออกรางวัลเมื่อการจองได้รับการยืนยัน ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากบัญชี JMB ของคุณ และทำการออกรางวัล
  ไม่อนุญาตให้ลงรายชื่อรอสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ปแอร์ไลน์ และเส้นทางการบินของสายการบินพันธมิตรของ JMB

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top