กรุงเทพ
สนามบินนานาชาติกรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

ขาเข้า

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

 1. 1

  ตรวจคนเข้าเมือง

 2. 2

  รับสัมภาระ

 3. 3

  ศุลกากร

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

ผู้ที่ต้องการมาพบคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าลอบบี้ขาเข้าผ่านทางเข้า 1 ถึง 3
เราขอแนะนำให้พบกันที่จุดนัดพบใกล้กับทางเข้าหมายเลข 3
ทางเข้าหมายเลข 4, 6, 8 และ 9 จะปิดทุกครั้งระหว่างขาเข้า
(โปรดทราบว่าทางสนามบินอาจเปลี่ยนกฎเรื่องการเปิดและปิดทางเข้าโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า)

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ด่านกักกันโรค

โรคไข้เหลือง: หากคุณเดินทางมาจากหรือเปลี่ยนเครื่องในประเทศที่ตรวจพบโรคไข้เหลืองในช่วง 10 วันที่ผ่านมา คุณจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน

ตรวจคนเข้าเมือง
 1. สําหรับพลเมืองญี่ปุ่นที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวและอาศัยในประเทศเป็นเวลา 30 วันหรือน้อยกว่า (29 คืน 30 วัน) ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า พลเมืองญี่ปุ่นที่เข้ามายังประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่าสามารถอาศัยในประเทศได้สูงสุด 30 วันต่อการมาเยือนหนึ่งครั้ง ผู้โดยสารที่ประสงค์จะอาศัยอยู่นานกว่า 30 วันหรือผู้ที่เดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยวต้องขอวีซ่าล่วงหน้าจากสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทย นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่อายุ 12 ปีขึ้นไปจะต้องมีเงินทุนเป็นของตนเองมากเพียงพอสําหรับระยะเวลาของการพักอาศัย
 2. ที่จุดตรวจคนเข้าเมือง คุณจะต้องยื่นหนังสือเดินทางและบัตรตรวจคนเข้าเมือง คุณต้องปฏิบัติตามในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอดูบัตรโดยสารขากลับของสายการบิน เมื่อการตรวจคนเข้าเมืองเสร็จสิ้น คุณจะได้รับหนังสือเดินทางของคุณพร้อมกับบัตรขาออก ดังนั้นโปรดเก็บรักษาบัตรไว้จนกว่าคุณจะเดินทางออกจากประเทศ
ข้อสำคัญ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จุดตรวจคนเข้าเมือง ขอแนะนําให้คุณเตรียมบัตรโดยสารขากลับหรือบัตรโดยสารต่อไปยังประเทศที่สามไว้ล่วงหน้า
 • ผู้โดยสารที่อายุ 12 ปีขึ้นไปจะต้องมีเงินทุนเป็นของตนเองมากเพียงพอสําหรับระยะเวลาของการพักอาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางพิเศษ (ช่องทางด่วนตรวจคนเข้าเมือง) สําหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
 • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถใช้ช่องทางพิเศษผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง
 • คุณต้องมีคูปองพิเศษเพื่อใช้บริการช่องทางพิเศษ ซึ่งจะได้รับบนเที่ยวบินสู่สนามบินนานาชาติกรุงเทพ
 • โปรดดูแผนที่ที่ด้านหลังคูปองเพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของช่องทางพิเศษ
   (โปรดตรวจสอบป้ายภายในอาคารเพื่อค้นหาจุดตรวจคนเข้าเมืองหมายเลข 2 คุณจะเห็นป้ายที่ทางเข้าซึ่งระบุว่า "Premium Lane" (ช่องทางพิเศษ))
ศุลกากร

หากคุณไม่จำเป็นต้องสำแดงต่อศุลกากร โปรดเดินตามเส้นสีเขียว (ไม่มีสิ่งใดต้องสำแดง) หากคุณจำเป็นต้องทำการสำแดง โปรดเดินตามเส้นสีแดง (มีสิ่งของต้องสำแดง)

สัตว์เลี้ยง

คุณต้องทำการจองล่วงหน้าหากคุณต้องการเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง เนื่องจากความจำเป็นที่ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมการขนส่งบนภายในเครื่องบิน

เปิดในหน้าต่างใหม่การจองบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL - การสอบถาม

โปรดตรวจสอบกับสถานทูตหรือด่านกักกันโรคที่ที่หมายเพื่อขอข้อมูลการกักกันสัตว์ เช่น ข้อกำหนดการขนส่งหรือเอกสารที่จำเป็น

ขาออก

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก

 1. 1

  เช็คอิน

 2. 2

  ตรวจสอบความปลอดภัย

 3. 3

  ตรวจคนเข้าเมือง

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาออก

เช็คอิน

เวลาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน:
・ JL708 / JL032: ตั้งแต่ 05:40 น.
・ JL034 / JL728 / JL738: ตั้งแต่ 19:00 น.
ที่ลอบบี้ขาออกชั้น 4 จะมีเคาน์เตอร์เช็คอินทั้งหมด 10 แถว (ระหว่างประเทศ 8 แถว และในประเทศ 2 แถว) โปรดไปยังเคาน์เตอร์ P เพื่อเช็คอินสำหรับเที่ยวบิน JL

ข้อสำคัญ
 • ไม่อนุญาตให้นำทุเรียนขึ้นเครื่องบิน โปรดห่อทุเรียนอย่างแน่นหนาหากต้องการแพ็คลงในสัมภาระเช็คอิน
จุดตรวจสอบความปลอดภัยของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ใช้บันไดเลื่อนที่ด้านหลังของลอบบี้ขาออกเพื่อขึ้นไปหนึ่งชั้น (ชั้น 5) ซึ่งเป็นที่ที่สัมภาระของคุณจะต้องผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางพิเศษ (ช่องทางด่วนตรวจสอบความปลอดภัย / ตรวจคนเข้าเมือง) สําหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
 • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถใช้ช่องทางพิเศษผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยของสัมภาระถือขึ้นเครื่องและจุดตรวจคนเข้าเมือง
   ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการจะได้รับคูปองพิเศษที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เมื่อออกเดินทาง
 • ช่องทางพิเศษตั้งอยู่ชั้นเดียวกันกับเคาน์เตอร์เช็คอิน จึงไม่จำเป็นต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง
   (หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว คุณสามารถไปรวมกับผู้โดยสารท่านอื่นได้ในร้านค้าปลอดภาษีและบริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่อง)
ตรวจคนเข้าเมือง

หลังจากตรวจสอบสัมภาระแล้ว ให้เดินตามเส้นทางไปยังจุดตรวจคนเข้าเมือง (คุณจะต้องลงไปหนึ่งชั้นเพื่อไปยังชั้น 4)
โปรดแสดงหนังสือเดินทาง บัตรขาออก (ครึ่งหนึ่งของบัตรขาเข้า) และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากคุณซื้อสินค้าในร้านค้าที่แสดงเครื่องหมาย “คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว” คุณสามารถขอรับภาษีมูลค่าเพิ่มคืนได้

ข้อสำคัญ
 1. สิ่งที่ต้องทําเมื่อซื้อสินค้า คือขอให้พนักงานในร้านเตรียมเอกสารการยกเว้นภาษี
 2. สิ่งที่ต้องทําก่อนเช็คอิน คือแสดงสินค้าที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน เอกสารการยกเว้นภาษี และใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่มที่สำนักงานศุลกากร และขอรับประทับตราบนเอกสาร
 3. สิ่งที่ต้องทําหลังผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง คือขอรับเงินคืนที่เคาน์เตอร์การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง