JAPAN AIRLINES

วิธีการดำเนินการต่อหากคุณไม่สามารถล็อกอิน

หากคุณลืมหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ

หมายเลขสมาชิก JMB คือตัวเลข 9 หลักหรือ 7 หลักที่ระบุอยู่บนบัตรของคุณ หากเลขนั้นไม่ชัดเจน เราสามารถแจ้งตัวเลขแก่คุณทางอีเมล

 
ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคยุโรป / ตะวันออกกลาง / 
แอฟริกา
 
ภูมิภาคเอเชีย / โอเชียเนีย
 
ภูมิภาคญี่ปุ่น

หากคุณลืม PIN ของคุณ

PIN คือตัวเลข 6 หลักที่คุณตั้งค่าไว้ตอนที่ลงทะเบียน หากคุณไม่สามารถตั้งค่า PIN หรือลืม PIN ของคุณ เราสามารถแจ้ง PIN ของคุณทางอีเมล

  • * เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะไม่แจ้ง PIN ทางโทรศัพท์
 
ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคยุโรป / ตะวันออกกลาง / 
แอฟริกา
 
ภูมิภาคเอเชีย / โอเชียเนีย
 
ภูมิภาคญี่ปุ่น
To Page top