JAPAN AIRLINES

วิธีการดำเนินการต่อหากคุณไม่สามารถล็อกอิน

หากคุณลืมหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ

Please contact the JAL Mileage Bank Center of your membership region.

หากคุณลืม PIN ของคุณ

PIN คือตัวเลข 6 หลักที่คุณตั้งค่าไว้ตอนที่ลงทะเบียน หากคุณไม่สามารถตั้งค่า PIN หรือลืม PIN ของคุณ เราสามารถแจ้ง PIN ของคุณทางอีเมล

  • * เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจะไม่แจ้ง PIN ทางโทรศัพท์
 
ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคยุโรป / ตะวันออกกลาง / 
แอฟริกา
 
ภูมิภาคเอเชีย / โอเชียเนีย
 
ภูมิภาคญี่ปุ่น
To Page top