รหัสผ่าน (ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2021)

言語につきましては、以下ボタンから選択してください。
Please select your language from the buttons below.

日本語および英語以外の言語は、以下プルダウンより選択のうえ、次へボタンを押してください。
For languages other than Japanese and English, select from the pull-down menu below and click Next.

lang-change-javascript

รหัสผ่าน

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรและมีตัวอักษรต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์

โปรดดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ “การเปลี่ยนรหัสผ่าน” ด้านล่าง

 1. ท่านจะไม่สามารถใช้รหัสผ่านปัจจุบันที่มี 6 หลักของท่านได้บนเว็บไซต์ JAL ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2022 ดังนั้น โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านให้เป็นไปตามนโยบายใหม่นี้
 2. โปรดใช้รหัสผ่าน 6 หลักปัจจุบันของท่าน หากท่านเป็นสมาชิกหลังจากวันที่ 20 ตุลาคม 2021 โปรดล็อกอินและลงทะเบียนด้วยการเลือก “ตั้งรหัส PIN 6 หลัก” ภายใต้ “จัดการบัญชีของคุณ”

การตั้งและการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ความยาวขั้นต่ำคือ 8 ตัวอักษร

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรและมีตัวอักษรต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์

ตัวอย่างที่ใช้ได้: “Jmb_2015” หรือ “Jmb20150”

ตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้: “123123123” หรือ “abcabcabc” (ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากใช้ตัวอักษรเพียงประเภทเดียว)

ประเภทตัวอักษรที่ใช้ได้: ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์

 • ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก: A–Z, a–z
 • ตัวเลข: 0–9
 • รายการสัญลักษณ์ที่ใช้ได้
! " # $ % & ( ) + ,
- . / : ; < = > @ [
] ^ _ {  

ตัวอักษรในรหัสผ่านนั้นไวต่ออักษรใหญ่เล็ก

ตัวอย่าง: ท่านตั้งรหัสผ่านเป็น “Jmb20150”

→ หากท่านป้อนตัวอักษรผิดประเภท เช่น “JMB20150” หรือ “jmb20150” ระบบจะไม่รับรหัสผ่านของท่าน

เมื่อกำลังป้อนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตรวจสอบว่าป้อนตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กตรงตามรหัสผ่านที่ท่านตั้ง

หลีกเลี่ยงชุดตัวอักษรที่ผู้อื่นอาจคาดเดาได้ง่าย (เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์)

ตัวอย่างของสิ่งที่คาดเดาได้ง่าย:

 • ชื่อและนามสกุลของท่าน
 • วันเกิดของท่าน
 • รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรสารของท่าน
 • ที่อยู่อีเมลของท่าน
 • ชื่อนายจ้างหรือโรงเรียนของท่าน
 • นามสกุลของท่าน

การเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน

ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ผ่าน “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

ลืมรหัสผ่านของท่านใช่หรือไม่

เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับรหัสผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล

โปรดใช้ตัวเลือก “รีเซ็ตรหัสผ่าน”

ลืมรหัส PIN ของท่านใช่หรือไม่

ล็อกอินและไปที่ “จัดการบัญชีของคุณ” ที่ด้านบนของ JAL Mileage Bank แล้วเลือก “ตั้งรหัส PIN 6 หลัก”