การอัพเกรดที่สนามบินสำหรับรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

บริการนี้สำหรับลูกค้าที่มีรางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL สามารถเปลี่ยนชั้นโดยสารเป็นชั้นที่สูงกว่าที่สนามบินในวันเดินทางได้
บริการนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีที่นั่งว่างในชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปเท่านั้น

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

 • ยกเว้นเที่ยวบินร่วมบริการที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร
 • เที่ยวบินที่ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

สมาชิก JMB ที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ระบุด้านบนโดยใช้ไมล์สะสมของตนเอง

 • ไมล์สะสมที่กำหนดจะถูกหักออกจากบัญชีสมาชิก JMB ที่เดินทาง
 • สำหรับสมาชิกบัตร JALCARD แฟมิลี่ โปรแกรมและสมาชิก JAL แฟมิลี่ คลับ ไมล์สะสมจะถูกหักออกจากไมล์สะสมรวมของครอบครัวโดยอัตโนมัติ
 • นอกจากนี้ สมาชิก JMB สามารถใช้ไมล์สะสมแทนสมาชิกครอบครัวที่อยู่ในความสัมพันธ์อันดับสองที่เดินทางได้ โดยแสดงบัตร JMB Card หรือ JALCARD หรือยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนตัวแทนที่สนามบิน

หากต้องการดูเอกสาร PDF ท่านต้องติดตั้ง Adobe Reader ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

รางวัลบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ที่ออกโดยเจแปน แอร์ไลน์

ไมล์สะสมที่กำหนด

ไมล์สะสมที่กำหนดสำหรับบริการนี้เหมือนกับไมล์สะสมสำหรับรางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศ JAL (เที่ยวเดียว)

 • บางชั้นโดยสารอาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับเส้นทางการบินและเครื่องบินที่ให้บริการ
 • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่งจะต้องใช้จำนวนไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่ (รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับทารกที่ใช้ที่นั่งร่วมกับผู้ใหญ่จะออกในราคาที่ 10 % ของระดับไมล์สะสมของผู้ใหญ่ที่สมัครใช้บริการ ระดับไมล์สะสมของทารกนี้จะนำมาใช้เมื่อมีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางในประเภทรางวัลเดียวกัน)

ข้อควรทราบ

 • ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่ชั้นโดยสารที่สูงกว่านั้นเต็มแล้วขณะเช็คอิน
 • ไม่สามารถสมัครใช้บริการนี้ล่วงหน้าได้ คุณต้องขอรับบริการนี้ในวันเดินทางเท่านั้น
 • สามารถเปลี่ยนชั้นโดยสารเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปเท่านั้น
 • ตัวอย่างเช่น บัตรโดยสารชั้นประหยัดจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสได้
 • โปรดขอรับบริการนี้ที่สนามบินที่เที่ยวบินของคุณออกเดินทาง เมื่อใช้บริการเช็คอินผ่านไปยังปลายทาง (Through check-in) โปรดขอรับบริการนี้ที่สนามบินของเที่ยวบินที่ต้องการขอเปลี่ยนเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่า
 • ไม่สามารถใช้บริการนี้ในกรณีที่อาหารในเที่ยวบินไม่เพียงพอและไม่มีการโหลดเพิ่มได้