Vé thưởng trên hãng hàng không đối tác của JMB

Hạng dịch vụ

Tất cả các chuyến bay phải ở cùng một hạng dịch vụ. Khi các hạng dịch vụ khác nhau có trong một hành trình, số dặm cần thiết cho hạng cao hơn sẽ được áp dụng.

Các chặng bay và điểm dừng

 • Đối với mỗi phần thưởng, tối đa 6 chặng bay không bao gồm chặng không bay sẽ được cho phép trong toàn bộ hành trình, ngoại trừ phần thưởng của các hãng hàng không đối tác sau đây.
  Korean Air: cho phép tối đa 2 chặng bay
  China Eastern Airlines: cho phép tối đa 4 chặng bay. Chặng bay nội địa Trung Quốc được cho phép tối đa 2 chặng bay.
  Hawaiian Airlines: cho phép tối đa 4 chặng bay. Chặng bay liên đảo Hawaii được cho phép tối đa 2 chặng bay.
 • Đối với mỗi phần thưởng, tối đa 3 điểm dừng (thời gian lưu trú hơn 24 giờ hoặc một chặng không bay) được cho phép trong toàn bộ hành trình.
  Đối với China Eastern Airlines, trong hành trình quốc tế bắt đầu từ Trung Quốc, điểm dừng tại Trung Quốc không được cho phép.
 • Một thành phố có thể được bao gồm tối đa ba lần trong toàn bộ hành trình. Điểm dừng tại “một thành phố” được cho phép một lần trong toàn bộ hành trình.
 • Một chặng không bay được cho phép trong toàn bộ hành trình.
 • Một chặng không bay được tính là “một điểm dừng” bất kể thời gian tạm trú.
 • Khoảng cách của chặng không bay bất kỳ sẽ không được tính vào tổng khoảng cách hành trình* (dặm).
  Vui lòng lưu ý rằng hành trình có một số chặng không bay nhất định sẽ không được cho phép dưới dạng một vé thưởng, tùy thuộc vào cách bố trí chặng không bay.

  Ví dụ: Khi khoảng cách của chặng không bay lớn hơn khoảng cách từ thành phố khởi hành của chặng bay đầu tiên đến điểm bắt đầu của chặng không bay.

  • *Tổng khoảng cách hành trình được sử dụng để tính số dặm cần thiết cho vé thưởng.

Hành trình

 • Cho phép hành trình một chiều.
 • Điểm xuất phát và “Điểm trở về cuối cùng” có thể khác nhau và những thành phố này có thể nằm ở các quốc gia/khu vực khác nhau.
 • Hành trình không được truy lại về điểm xuất phát để tiếp tục đi tới điểm đến cuối cùng.
 • Hành trình không được truy lại về quốc gia xuất phát để tiếp tục sang quốc gia thứ ba.

Cho phép

Los Angeles đến New York, New York đến Paris

Không được phép

Los Angeles đến Paris, Paris đến Los Angeles, Los Angeles đến Hồng Kông

 • *Các chặng bay mà các hãng hàng không không có thương quyền hàng không sẽ không đủ điều kiện.
 • *Để tuân thủ quy định vận tải của Hoa Kỳ, các hành trình giữa hai thành phố ở Hoa Kỳ (bao gồm Hawaii và Đảo Guam) ngang qua Nhật Bản phải có ít nhất một chuyến bay quốc tế do hãng hàng không của Hoa Kỳ khai thác.
  Vui lòng mở trong cửa sổ mớiliên hệ với chúng tôiđể biết chi tiết.
  *Bao gồm các hành trình được cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ xem là “ngang qua Nhật Bản”.
 • *Do quy định vận tải của Hoa Kỳ, không được phép sắp xếp hành trình giữa hai thành phố khác nhau ở Canada ngang qua một thành phố ở Hoa Kỳ (thời gian lưu trú dưới 12 giờ) và/hoặc hành trình giữa hai thành phố khác nhau ở Mexico ngang qua thành phố của Hoa Kỳ (thời gian lưu trú dưới 12 giờ).

Nâng hạng

Không thể nâng hạng cho vé thưởng (lên hạng dịch vụ cao hơn tiếp theo) bằng cách thanh toán khoản chênh lệch giá vé hoặc sử dụng kết hợp với các phần thưởng nâng hạng.

Những ngày hạn chế sử dụng phần thưởng

Korean Air

Sau đây là những ngày hạn chế sử dụng phần thưởng:

Giữa Nhật Bản và Hàn Quốc Năm 2024
Ngày 2 - 14 tháng 1, ngày 8 - 12 tháng 2, ngày 19 tháng 7 - ngày 11 tháng 8, ngày 24 tháng 8 - ngày 5 tháng 9, ngày 13 - 18 tháng 9, ngày 2 - 9 tháng 10
Năm 2025
Ngày 1 - 11 tháng 1, Ngày 24 tháng 1 - Ngày 1 tháng 2, Ngày 25 tháng 7 - Ngày 10 tháng 8, Ngày 22 tháng 8 - Ngày 6 tháng 9, Ngày 27 tháng 9 - Ngày 12 tháng 10

Các hãng hàng không đối tác khác

Không có ngày nào bị hạn chế sử dụng phần thưởng.
Vào những thời điểm khác, số lượng ghế thưởng khả dụng có thể chỉ có hạn hoặc có thể không có ghế còn trống.

 • *Ngày hạn chế sử dụng phần thưởng có thể thay đổi mà không thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất khi đặt chỗ.

Bản quyền © Japan Airlines. Đã đăng ký bản quyền.

Lên đầu trang