Cách tích lũy số dặm bay và yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay

Cách tích lũy số dặm bay

Số dặm bay sẽ được tự động ghi có vào tài khoản JMB của bạn khi bạn đi trên các chuyến bay đủ điều kiện. Để tích lũy dặm bay, bạn phải cung cấp mã hội viên JMB của khi đặt chỗ hoặc khi làm thủ tục lên máy bay. Thông tin về số dặm của chặng bay có thể được tìm thấy tại các liên kết bên dưới.

BƯỚC 1

Thực hiện đặt chỗ

Trên trang web của JAL

Để đặt chỗ, hãy đăng nhập vào tài khoản JMB bằng mã hội viên JMB và mật khẩu của bạn.

Qua điện thoại

Khi đặt chỗ, vui lòng cung cấp mã hội viên JMB của bạn.

  • Nếu bạn cũng là hội viên của chương trình khách hàng thường xuyên do hãng hàng không đối tác JMB khai thác, bạn phải chỉ định chương trình sẽ được tích lũy dặm khi đặt chỗ. Vui lòng yêu cầu cộng dặm sau chuyến bay khi tích lũy các chuyến bay khác nhau cho các chương trình khác nhau. Không được phép đăng ký trùng lặp số dặm với các chương trình khác.
  • Khi bay trên các chuyến bay nội địa của JAL, bạn cũng có thể đăng ký số dặm bay thông qua Quầy xuất vé và dịch vụ tự làm thủ tục đặt tại sân bay. Đối với hành trình khứ hồi, việc đăng ký số dặm phải được thực hiện riêng biệt cho chuyến bay đi và về. Vui lòng nhấp vào “Các sân bay có Quầy xuất vé và dịch vụ tự làm thủ tục” để biết danh sách các sân bay có Quầy xuất vé và dịch vụ tự làm thủ tục.

BƯỚC 2

Số dặm được tự động ghi có vào tài khoản

Số dặm sẽ được thể hiện trong tài khoản của bạn trong vòng hai đến ba ngày đối với các chuyến bay nội địa của JAL Group, trong vòng bốn đến năm ngày đối với các chuyến bay quốc tế của JAL và trong vòng một đến bốn tuần đối với các chuyến bay của các hãng hàng không đối tác của JMB.

  • Vui lòng giữ lại bản sao vé, thẻ lên máy bay gốc và tất cả các tài liệu chuyến bay khác cho đến khi số dặm bay được ghi có vào tài khoản của bạn, bao gồm số dặm bay cho các chuyến bay của các hãng hàng không đối tác của JMB.

BƯỚC 3

Xác minh số dặm bay đã được ghi có vào tài khoản của bạn

Kiểm tra tài khoản JMB của bạn trong vòng sáu tháng kể từ ngày bay.
Nếu số dặm bay của bạn chưa được ghi có, vui lòng yêu cầu cộgn dặm sau chuyến bay.

Trên trang web của JAL

Qua điện thoại